Mari, Babylon.

Sinds 22 juni 2002 leren we ontwaakte zielen hoe ze hun Hoger Zelf kunnen ontmoeten. Op les 5 doen we een bijzondere oefening om voorbij tijd/ruimte te schouwen. We staan voor de poort van Mari, Babylon in 500 BC, en doen buitenzintuiglijke waarnemingen. Mijn vraag aan de groep is: “Hoe ziet de kleding die je draagt eruit en welke emoties gaan er door je heen?”. Als we weer op het dagbewustzijn terug komen, krijg ik de meest bizarre verhalen te horen.

Mari was, in de vroege Bronstijd, een stadstaat in Mesopotamië aan de westoever van de Eufraat. Mari lag in het Oosten van wat nu Syrië heet in de buurt van het huidige Tell Hariri. Het is een van de oudste planologisch ontworpen steden ter wereld.

Vanuit het perspectief van de linkerhersenhelft was Mari gesticht als een centrum voor handel en metallurgie tussen Babylon en het Taurusgebergte dat in een boog om de Golf van Antalya ligt. Mari was 1200 jaar lang het centrum van Noord Mesopotamië totdat Hammurabi van Babylon de stad in 1760 en 1757 BC plunderde en verwoeste. Mari verdween uit het collectieve bewustzijn en verdween letterlijk door de regelmatige overstromingen van de Eufraat.

Vanuit het perspectief van de linkerhersenhelft is het Taurusgebergte vernoemd naar de stormgoden uit het Oude Midden Oosten. Volgens de Mesopotamiërs en Babyloniërs was de stormgod Adad verantwoordelijk voor de jaarlijkse overstromingen van de Eufraat en de Tigris die het land vruchtbaar maakten. Een oude naam voor de Oriënt is dan ook de Vruchtbare Halve Maan.

Syrië Pentagram.
Vandaag las ik het bericht van Cobra over het Syrië Pentagram. Volgens Cobra is de echte reden van de strijd in Syrië het occulte gevecht om de Syrische godinnenvortex. Cobra beweert dat het een van de belangrijkste kernenergiepunten is in het planetaire grid. Wie dit energiepunt beheerst, is heel dicht bij het controleren van het overgrote deel van het leylijnen grid op de oppervlakte van de planeet.

Cobra stelt dat degene die het leylijnen grid onder controle heeft, ook directe toegang heeft tot het bewustzijn van de ganse mensheid. Dat is de reden waarom de Jezuïeten de Islamitische Staat hebben gecreëerd. Wie nu nog steeds een goed gevoel heeft bij paus Franciscus, wens ik heel veel sterkte in de komende ommekeer.

De Syrische energievortex is feitelijk een pentagram. In de handen van de Lichtkrachten is dit pentagram een instrument van Goed, dat het hele Midden Oosten kan transformeren en een enorme zender kan zijn van positieve vrouwelijke energie. In de handen van het duister kan dit pentagram veel lijden creëren, zoals de mensen in Syrië de afgelopen jaren hebben ervaren. Alle vijf punten van het Syrië pentagram zijn sleutelsteden in Syrië die in hun rijke verleden een sterke verbinding hadden met de godinnenenergie. Deze vijf punten zijn:

  • Aleppo, een stad met een sterke godinnenaanwezigheid
  • Homs, de geboortestad van Julia Domna, een Romeinse keizerin die probeerde om wijsheid te brengen in het Romeinse gerechtshof.
  • Palmyra, de geboortestad van Zenobia, een koningin die het verzet leidde tegen de onderdrukking door het Romeinse imperium.
  • Manbij, het centrum voor de aanbidding van Atargatis, de godin van vruchtbaarheid.

Drie van die punten uit het Pentagram, Aleppo, Homs en Palmyra, zijn al bevrijd uit de klauwen van de IS, en Palmyra is recent bevrijd. De bevrijding van Palmyra heeft het pad vrijgemaakt voor de bevrijding van Raqqa, de belangrijkste IS/Daesh vesting in Syrië. Als Raqqa is bevrijd zal dit heel snel leiden naar de volledige bevrijding van het Syrische pentagram en het zal de situatie in het Midden Oosten drastisch verbeteren.

Jezuïeten?
Nu vraagt een gelovig mens zich af hoe het mogelijk is dat de Jezuïeten de Islamitische Staat hebben gecreëerd. Laat me je herinneren aan het gezegde: “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.” De stad Mari, waar ik dit artikel mee begon was het centrum van aanbidding van Ishtar, die ook namen droeg als Ashtarte, Inanna, Eostre en Cybele in diverse tijd/ruimte continua. Er staat een tempel van Cybele op de 'Mons Vaticanus' of de Orakelberg naast de bron in de tuin van het Vaticaan. Als je boven op de Sint Pieters koepel staat kan je de ovale (!) tempel zien liggen.

Alle genoemde godinnen van vruchtbaarheid vormen de werkelijke oorsprong van het christelijke paasfeest…

Er moet een reden zijn waarom Cobra het pentagram alleen laat zien op de steden Aleppo, Homs en Palmyra, Manbij en Raqqa en Mari (het huidige Tell Hariri) er buiten laat. Als je naar de reconstructie van de oude stad Mari kijkt, zie je toch ook meteen de gelijkenis met Atlantis?

Mari bigatlantiscity

Links een reconstructie van de stad Mari en rechts een reconstructie van Atlantis stad.

Vanuit het perspectief van de rechterhersenhelft was Mari het cultcentrum of occulte centrum van Ishtar die de ME schijven van Enki stal. Dit zijn de Anunnaki decreten die het fundament vormen van onze samenleving: sociale instellingen, religieuze praktijken, technologieën, gedragingen, mores, en menselijke omstandigheden. De ME’s vormen het fundament van de relatie tussen de mensheid en de Anunnaki godheden.

Vanuit het perspectief van de rechterhersenhelft is het Taurusgebergte vernoemd naar een van de titels van Enlil, die later Jehova werd genoemd; Stier van de Hemel… Het was Enlil die als heerser over de Aarde de ME’s aan zijn halfbroer Enki in bewaring gaf. Wie de ME’s in bezit krijgt, heeft directe toegang heeft tot het bewustzijn van de ganse mensheid.

Niemand?
Niemand weet waar die ME’s zijn gebleven. Het Nationaal Museum van Irak ligt in Bagdad, de hoofdstad van Irak. Tijdens de Golfoorlog van 2003 heeft het museum zwaar geleden onder de gevechten en hevige plunderingen. In de maanden voorafgaand aan de oorlog hebben kunst- en archeologie-experts er bij het Pentagon en de Britse overheid op aangedrongen om de veiligheid van het museum en zijn collectie te garanderen.

Hoewel er geen beloftes zijn gedaan, werd het museum vermeden tijdens bombardementen. Het museum had te kampen met zware plunderingen en een onbekende hoeveelheid van de collectie werd buitgemaakt. Het is onduidelijk hoeveel omdat er geen gecentraliseerde inventarisatie van de collectie was.

Een deel van de plunderingen was duidelijk professioneel van aard en richtte zich op de meest waardevolle stukken uit de collectie. Aanvankelijk werd door mainstream media bericht dat museum het door lokale mensen werd geplunderd. Jullie weten toch dat alle mainstream media wordt gecontroleerd door de duistere Rothschild clan. Jullie weten toch dat die clan de beheersing over de hele planeet wil hebben.

Terwijl men dacht dat de Golfoorlog was begonnen om te bewijzen dat Saddam Hussein over massa vernietigingswapens beschikte, was de werkelijke reden voor iedereen verborgen. Het Pentagram lijkt wel erg veel op het Pentagon… Wie houdt nu wie voor de gek? Welk spel speelt Cobra? Wist iemand waar de ME’s verborgen waren?

Ingewijden aan beide kanten van het kussen, met de duivel ertussen, weten intussen dat het VS commando’s waren die meer dan 35.000 kleine en grote museumstukken hebben geplunderd. Ishan Fethi, een vooraanstaande archeoloog en architect uit Irak heeft dit in een interview met RT Network naar voren gebracht. Met de juiste zoekwoorden is het gewoon op Internet te vinden.

Omdat wij ons druk maken over zwarte Piet, valse vlag operaties in Parijs en Brussel, en over het referendum, kunnen we het grotere plaatje niet zien. En dat is exact wat de cabal wil bereiken met hun verdeel en heers techniek.

De Rotterdamse haven is vanaf maandag 11 april drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens deze oefening werken de Koninklijke Marine, de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan een gezamenlijk optreden bij grote incidenten of acute (terreur)dreiging. Is het mogelijk dat Rotterdam de volgende is in een reeks valse vlag operaties?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com