Zuilen

Hits: 1436

Dit schrijfseltje borrelt in mijn geest omdat het morgen 14 december een speciale Poortdag is. Mijn laatste column over de monolieten die overal ter wereld opduiken neem ik in dit artikel op.

Een monoliet is een monument of constructie dat uit één stuk steen gehouwen is. Er staat een 75.000 jaar oude stenen kalender in de wieg van de mensheid. De ontdekking van een monolithische kalender bij Mpumalanga is met een ouderdom van 75.000 jaar de oudste steencirkel die ontdekt is. Deze monolieten cirkel wordt Adams Kalender genoemd.

In oktober 2014 heb ik er een schrijfseltje over gepubliceerd. De naam Adams Kalender is ingegeven door het idee dat de eerste hybride mensen in Zuid Afrika zijn geproduceerd. Die locatie wordt ook wel de ‘Wieg van de Mensheid’ genoemd. Adams Kalender ligt op de 31e lengtegraad, net als de ruïne van Great Zimbabwe en de Grote Piramide van Giza.

Welnu, geliefden, het getal 31 is de numerieke waarde die aan de Elohim wordt gegeven! Laten we nog even teruggaan naar Genesis 1:26: “En Elohim zei, Laat ons wezens scheppen naar onze gelijkenis”. De synchroniciteit wil dat deze column de 44e is van het jaar 2020. Het toeval wil dat de som van de getallen van dit jaar het getal 4 is. Het toeval wil dat de som van de 31e lengtegraad ook het getal 4 is.

Toen ik op Internet las over monolieten, die spontaan verschijnen, dacht ik aanvankelijk aan Christo, een Bulgaars-Amerikaans architect, beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar. Hij is vooral bekend vanwege zijn 'inpakkunst'. In mijn opleiding van 1972 - 1977 aan de Rietveld Academie in Amsterdam werd ik gefascineerd door deze kunstenaar.

Het toeval wilde dat Christo zelf op 31.5.2020 door de Schepper werd ingepakt. Het toeval wil dat de som van de datum van zijn transitie ook het getal 4 is. De gedachte dat de monolieten een kunstwerk waren van Christo liet ik weer los. De synchroniciteit wilde dat Lewis vanmiddag een monoliet zag op de locatie waar hij en Evi elkaar huwelijkstrouw beloofden. Hij kreeg op Alfaniveau de boodschap: ‘Eenheid in Verscheidenheid’.

Een monoliet is uit één steen gehouwen, net als het wijnvat in Kana, Israël waar ik Lewis en Evi op Esseense wijze in het huwelijk verbond. Het was één kiezelsteentje die de reus Goliath velde. Simon kreeg van Yeshua de naam Petrus omdat deze apostel een rots van vertrouwen moest zijn. De roze stad Petra is uit één rotswand gehouwen. Het is denkbaar dat de monolieten, echt of fake, ons willen zeggen in eenheid op onszelf te vertrouwen.

De eerste metalen zuil (geen monoliet) van 2020 verscheen in San Juan County in de staat Utah ten zuidwesten van Moab in een rode zandstenen kloof die Lockhart Basin wordt genoemd. De naam Utah is afkomstig van de Ute (Mensen van de Bergen) Indianen. In 200 BC maakte mijn wezen deel uit van de Lakotha stam. De Lakotha beheersten de creatie van de interdimensionale werelden. We waren in staat om heel zuiver tussen de dimensies in te wandelen. (Joey Stardancer)

De plaats waar de zuil werd ontdekt en weer is verdwenen heet Lockhart Basin, een naam die resoneert met AssayyA; een oud Aramees begrip voor het openen en helen van harten. De naam van de stad Moab herinnert mij aan een alinea uit Deuteronomium 34:1 over de transitie van Mozes die het Volk uit Egypte had geleid.

In de vlakte van Moab, klom Mozes de berg Nebo op. Dat is één van de bergen van de Pisga die tegenover Jericho liggen. Vanaf die berg liet YHVH hem het Beloofde Land zien, vanaf het gebied van Gilead tot aan het gebied van Dan. De gebieden van Naftali, van Efraïm en Manasseh, het hele gebied van Judah tot aan de Grote Zee, het Zuiderland en de vlakte in het dal van Jericho (de Palmstad) tot aan Zoar.

Het is opmerkelijk dat, nu ons bewustzijn voorbij de vierde dimensie evolueert, de eerst zuil in Utah is verschenen. De staat Utah maakt deel uit van het Four Corners monument in het zuidwesten van de Verenigde Staten.

Het Four Corners monument, het vier landen punt, staat op het snijpunt van de staten Colorado, Utah, Arizona en New Mexico. Het is de enige locatie in de Verenigde Staten waar vier staten samenkomen. Het grootste deel van de regio behoort tot semiautonome Indiaanse naties. Het grootste deel is van de Navajo stam, maar de Hopi, de Ute en Zuni stammen leven ook in dit gebied.

Decalogue betekent Tien Geboden.

Het is opmerkelijk dat in de staat Utah een stad de naam Moab heeft gekregen. Een vlakte met dezelfde naam speelde een rol in de laatste dag van Mozes aan het eind van de Exodus. Het was Mozes die de Tien Geboden ontving van een buitenaards wezen dat zich YHVH liet noemen. Als je nu je wenkbrauwen fronst omdat ik YHVH buitenaards noem, vraag ik je of iemand dit wezen ooit op Aarde heeft gezien.

De Tien Geboden is, naar verluidt, op twee stenen tafelen gebeiteld. In New Mexico, een van de vier staten die grenst aan het Four Corners monument, staat de Los Lunas Decalogue Stone. Het is een monoliet op circa 56 km ten zuiden van Albuquerque, met een regelmatige inscriptie die in een plat op een vlak deel van de rots is uitgehouwen. De Los Lunas steen is controversieel omdat sommigen beweren dat de inscriptie precolumbiaans is, en daarom een bewijs van vroeg Semitisch contact met Amerika zou zijn.

In 1933 heeft professor Frank Hibben, archeoloog van de Universiteit van New Mexico, er de eerste geschreven geregistreerde melding van gemaakt. In een interview uit 1966 was de archeoloog ervan overtuigd dat de inscriptie oud en authentiek was. Toen hij de steen zag was die overwoekerd met korstmos en patina. Hij beweerde dat hij naar de locatie was gebracht door een gids die beweerde dat hij het in de jaren ’80 van de negentiende eeuw als kind al had gezien.

Aangezien de steen meer dan 80 ton weegt, is hij nooit voor studie en bewaring naar een museum of laboratorium verplaatst. Veel toeristen hebben de stenen inscripties in de loop der jaren schoongemaakt, waardoor waarschijnlijk elke mogelijkheid voor wetenschappelijke analyse van het patina van de inscripties is vernietigd. Een patina is een ouderdomstint of verweringslaag.

De geoloog George Morehouse vergeleek het schrift met een moderne inscriptie in de buurt en concludeerde dat de tekst op de Los Lunas steen tussen de 500 en 2000 jaar oud zou kunnen zijn. Hij verklaarde dat de ogenschijnlijke versheid en het gebrek aan patina een gevolg kan zijn van het vaak schoonwrijven door anderen om de tekst zichtbaar te maken.

Het Paleo-Hebreeuwse schrift, dat nauw verwant is aan het Fenicische schrift, was echter in 1870 al bekend, en sluit dus de mogelijkheid van een moderne hoax niet uit. Het lijkt me sterk dat iemand ooit de moeite heeft genomen de tekst in dat onherbergzame terrein onder een meedogenloze zon in die rots te kerven. De artiest zou, voorop gesteld dat hij een mens was, er minstens zijn signatuur onder hebben gekerfd.

De taal van de tekst is duidelijk van Hebreeuwse oorsprong, met een mengeling van enkele Griekse letters. Dit is door vele archeologen en experts in de loop der jaren bevestigd. Dat zou voor verstandige deskundigen een reden zijn om de steen een vervalsing te noemen. Laat me je er aan herinneren dat Yeshua meertalig was, laat me je eraan herinneren dat St. Germain, die ooit een belichaming had als Jozef de timmerman, vele talen zowel verbaal als in schrift perfect beheerste.

Mij is het opgevallen dat in oude illustraties de neuzen van de Hebreeërs/Joden en die van de oorspronkelijke stammen van Amerika dezelfde geprononceerde vorm hebben. Dat opent de mogelijkheid dat een deel van de Verloren Stammen naar dat verre continent is gegaan. Wat werkelijk historisch is en wat geschiedvervalsing is, laat ik over aan ieders eigen waarneming. Als je het woord historie spelt als His Story krijg je enig inzicht.

Jeff A. Benner van het Ancient Hebrew Research Center vertaalde de tekst.  Op onleesbaar geworden woorden in de tekst plaatste Benner een vraagteken, ik zet daar … neer.

Ik ben Jahweh, uw God, die u uit het land heeft gebracht.
Geen goden voor mij.
Een huis van bedienden … doe je niet aan … doe niet
De naam YHVH tevergeefs. Onthoud de dag van
De sabbat om het heilig te maken eer je vader en je moeder om dat te doen
Uw dagen zijn lang over het land dat uw God is
… u geen moord geen overspel plegen niet stelen niet doen
Verneder uw nichtje een valse getuige ... Begeer niet de vrouw van uw naaste
En alles wat uw naaste toebehoort.

Het zijn slechts 9 regels, toch doen ze wel denken aan de Tien Geboden. Het is mogelijk dat er in die tijd nepnieuws was. Het is mogelijk dat de zuilen die in onze dagen nepnieuws zijn. De oorspronkelijke artiest van de Las Lunas steen is nooit geïdentificeerd, net zomin als de vier personen die de zuil van Lockhart Basin in Utah. Zelfs in de naam van die kloof meen ik een spelfout te zien in Lockhart, waar ik met mijn povere kennis Lockheart zou schrijven.

De zonsverduistering in Boogschutter op maandag 14 december 2020 is geen nepnieuws. Sterker nog het brengt ons een nieuw bewustzijn als je je hart er voor opent. Dat staat als een zuil.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com