Column

Hits: 1576

Vrijdag.
Lieverds, 2021 begint met een VRIJ dag. Voorwaar, een ogenschijnlijk onbeduidende, banale opmerking. Een nuchter mens kan zeggen: ’Ja, dat zie ik toch ook op de kalender!’

Laten we de diverse niveaus van die ‘banale’ opmerking bekijken. Het is de 5e dag van de week, het getal 5 staat voor vrijheid en bevrijding. Deze dag is vernoemd naar de planeet Venus; de godin van liefde en vruchtbaarheid. Venus staat na Mercurius op de tweede cirkel vanaf de Zon/Bron. En de Bron zei: ‘Ga heen en vermenigvuldig uw liefde en vruchtbaarheid’.

Genesis 1:23 Toen werd uit avond en morgen de vijfde dag.  1: 24 En God sprak: De aarde brenge voort levende dieren, elk naar zijnen aard, vee, gewormte en dieren op de aarde, elk naar zijnen aard: en het geschiedde alzo. Op de vijfde dag schonk de Ene uit liefde al het leven op Aarde een fysieke vorm. Uit Liefde zond de Bron een bewust mens die al zijn leerlingen gnosis bracht.

Hoe is het mogelijk dat miljoenen weldenkende mensen de dood van een mens vieren als goede vrijdag? Hoe is het mogelijk dat miljoenen mensen de biecht doen/deden terwijl ons is verteld dat Yeshua voor onze zonden is gestorven. Hoe is het mogelijk dat miljoenen gelovigen nog denken dat zonde bestaat? Het is een stempel op het collectieve bewustzijn.

Op goede vrijdag spatte de cirkel rond Yeshua uiteen. Judas ‘verraadde’ hem. Petrus verloochende hem tot driemaal toe. Zij kenden hem niet. In Gethsemané hielden zelfs zijn meest nabije vrienden het niet vol een uur te bidden en waken met hem. De leerlingen waren in z’n geheel verdwenen, gevlucht uit angst .

Het Sanhedrin (supreme court) veroordeelde hem tot de kruisigingsdood. De kudde op het plein voor het paleis van Pilatus schreeuwde om zijn bloed. Pilatus waste zijn handen in onschuld. Hij werd voort gejaagd, uitgejouwd en bespuugd in de smalle straatjes van Yerushalaim richting Golgotha. Hij stond die vrijdag alleen.

Lieverds, 2021 begint met een VRIJ dag. Ervaar op de eerste dag van dit jaar de VRIJHEID in je gedachten, spreken en handelingen! Integreer die VRIJHEID en breng dat tot expressie in je woorden en daden. Opdat de kudde het juk van 10.700 jaar duisternis, onderdrukking en onwetendheid van zich afschudt. De Galactische Nacht duurt circa 10.700 jaar!

2021 begint met de vijfde dag van de week. De som van de getallen van dit jaar is een 5.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com