Adat

Het begrip Adat in het Indonesisch betekent "gewoonte" of "traditie". Het woord is afgeleid van het Arabische woord adah. Adat is de combinatie van leefregels, omgangsnormen en traditionele gebruiken uit de pre-islamitische tijd. Voor veel Indonesiërs staat het kennen van (en leven naar) de adat gelijk aan welopgevoed en beschaafd gedrag. Als iemand onbeleefd is of zich onbehouwen gedraagt, wordt er wel gezegd: 'tidak tahu adat'. Hij of zij kent geen adat, met andere woorden: hij of zij is een barbaar.

Voor mij is het een begrip dat innerlijke beschaving vertegenwoordigt. Het element Vuur in mijn fysieke voertuig komt uit de Kraton van Yogyakarta. De lieftallige acupuncturiste die mij behandelt, moet altijd het surplus aan vuur ‘wegprikken’. Het element Water kwam bij mijn geboorte met Vissen in de Zon mee, en het element Lucht kwam met de Ascendant in Tweelingen. Het fysieke jasje dat mijn ziel herbergt vertegenwoordigt het element Aarde.

Kraton.
Kraton of keraton is een van de twee algemene namen voor een Javaans paleis. Het woord kraton is te herleiden naar het woord ke-ratu-an, dat wil zeggen de plaats waar de ratu woont. De titel ratu is een oud Austronesisch woord voor vorst, maar kraton wordt ook voor het woord paleis gebruikt zonder de vorstelijke titel.

Pangeran is een hoge titel in de Javaanse adel. Pangeran is vergelijkbaar met de Europese titel Hertog. Een Pangeran is meestal de zoon van een vorst van een Javaanse vorst. Mijn vader zei altijd dat ik Bapak Pangeran aan moest roepen als ik spirituele hulp nodig had. Bapak, de ‘k’ aan het eind wordt niet uitgesproken, betekent: ‘vader’ of ‘heer’.

Op de vraag wie dat dan wel was, zei papa dat zijn grootvader, Jacob Carel Frederik baron van Heerdt, met Sarinah, een dochter van de Pangeran van Yogyakarta was getrouwd. Alle niet blanke kinderen uit dat huwelijk werden niet erkend. Daarom heeft mijn grootvader, Louis François Henri baron van Heerdt, ondanks dat de titel in zijn Stamboek van het OIL wordt vermeld, deze titel nooit gevoerd. Het was zijn adat, zijn innerlijke beschaving, die ervoor zorgde dat hij afzag van dat uiterlijke vertoon.

Welnu, deze korte intro in mijn oorsprong verklaart enigszins waarom ik zoveel waarde hecht aan innerlijke beschaving. Het idee voor dit artikel kwam voort uit de enorme aandacht die een Duitse satiricus, een Nederlandse cabaretier en een Nederlands-Turkse columniste in de mainstream media kregen nadat ze een ‘bevriend staatshoofd’ hadden beledigd. De beledigende taal die ze gebruikten bevatte absoluut geen Adat.

Het element Vuur in mijn Kraton bloed weerhoudt mij de tekst uit Lukas 6:29 "Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe" in praktijk te brengen. Daar staat tegenover dat volgens Leviticus 24:19, Deuteronomium 19:21, Exodus 21:24 ‘oog om oog, tand om tand,’ een heel rechtvaardige manier van handelen zou zijn.

In Mattheus 5 zegt Yeshua dat hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. De Oud Testamentische wet geldt nog steeds. Hij vervult de wet door er leven in te blazen. 'Oog om oog, tand om tand' is rechtvaardig. Maar als iemand je onrecht aandoet en je vergeeft het hem, is dat beter.

Spiegelen.
In mijn huidige staat van bewustzijn kan ik daar aan toevoegen dat het beste is om je zelf te vergeven dat je hebt toegestaan het onrecht te laten gebeuren. Dat is Adat, dat is innerlijke beschaving. Dan treedt de Hermetische Wet - Zo Binnen Zo Buiten - in werking. We zijn allemaal reflecties van ons bewustzijn, dus als je innerlijke beschaving hebt en ernaar handelt, zal je omgeving dat weerspiegelen. Dit verklaart waarom de grove taal die de tegenstanders van een ‘bevriend staatshoofd’ gebruiken, nog meer grove taal genereren, en de mainstream media maken er grote koppen van omdat er bij de redactie geen greintje Adat is.

Laat ik voorop stellen dat ik het absoluut oneens ben met gedrag en de houding van dat ‘bevriende staatshoofd’. Maar daarom hoef ik het niet eens te zijn met het gedrag en de houding van zijn tegenstanders. Het is allemaal energie die grotelijks duidt op onmacht en ego. Het is net zo triest als steeds harder schreeuwen tegen iemand die doof is of een taal spreekt die wij niet machtig zijn.

We gaan weer de vakantieperiode tegemoet. Het is opmerkelijk dat men zich die vakantie financieel kan veroorloven, maar de vrijheid niet kan dragen door een gebrek aan innerlijke beschaving.

Gesmolten kaas.
Monastir. 3 november 2004, 20:00 uur. Vlucht MP248 van Martinair is vertraagd omdat Schiphol maar één baan vrijgeeft in verband met as deeltjes van een vulkaanuitbarsting op IJsland. We wachten op de bijna uitgestorven luchthaven van Monastir in Tunesië. Er zijn teveel hongerige Hollanders en er is maar één broodjes counter open.

We horen hoe iemand met een zwaar Amsterdams accent in zijn beste Frans de ober achter de counter commandeert dat het stokbroodje “plus chaud moet zijn totdat le fromage…” dat laatste wordt dan met de hand uitgebeeld, waarbij het duidelijk moet zijn dat het werkwoord smelten (fondre) wordt bedoeld. De man achter de counter begrijpt er niets van en de Amsterdammer gaat steeds harder schreeuwen.

Zijn gedrag krijgt zoveel bijval dat hij zich opwerpt als ‘tolk’ voor een hele groep die blijkbaar uit hetzelfde hotel komt, en iedereen wil de kazen laten smelten. Ja, ik herinnerde me de reclame uit de jaren ’80 van een bekend kuipje kaas. De groep wordt steeds luidruchtiger en de man achter de counter wordt steeds nerveuzer. Het volkomen ontbreken van Adat bij de toeristen is opvallend.

Dan zegt de man achter de counter in gebrekkig Nederlands ineens: “Alsjeblieft?”. Hij laat daarmee op een beschaafde manier weten dat het normaal is een verzoek voor gesmolten kazen met dit adjectief aan te vullen… Chapeau! Ik nam in gedachten mijn petje voor hem af. Hij beschikte over Adat, of in het Arabisch Adah…

Beschaving.
Laten we er bij stil staan dat de wieg van de beschaving in Mesopotamië stond. Omstreeks 5.000 BC kwamen de eerste boeren naar de vruchtbare lössgrond in Zuid-Limburg. De rest van Nederland bestond toen nog uit water, bos en moeras, waar jager/verzamelaars een primitief leven leidden.

In diezelfde periode ontstonden in Mesopotamië wetenschappen als astronomie, algebra, wiskunde en het schaakspel. Met de terugkerende Kruisridders kwam ook de architectuur van de hoefijzerboog en de minaret in het Westen. Geneeskunde, lichaamsverzorging en economie stonden in de Vruchtbare Halve Maan al hoog in aanzien. Maritieme wetenschap, keramiek, tapijt kunst, kalligrafie en muziek hadden een eenzame hoogte bereikt, terwijl wij hier nog leefden als Gollem in de Nevelbergen.

Ziehier het bijna onoverbrugbare verschil tussen het Oosten en het Westen. Wie zijn wij dan dat we alles wat uit het Oosten komt als minderwaardig beschouwen? Ook al gedragen deze indringers uit de Vruchtbare Halve Maan zich niet conform hun traditionele Adah, dan hoeven we ze nog niet te beledigen en/of te vernederen met vuilbekkerij. Je kent toch dat spreekwoord over blaffende honden?

De lezers van deze artikelen herkennen vast wel de gêne die je op de terugreis van een welverdiende vakantie kunt ervaren als je een gezelschap Nederlanders tegenkomt. Nora en ik kijken elkaar dan aan en spreken non-verbaal af geen Nederlands te spreken. Blijkbaar zijn de vakantiegangers zo losgeslagen dat ze alle normen en waarden overboord hebben gegooid. Als ze het al hadden, dan is elke herinnering aan innerlijke beschaving vervlogen in wolken zonnebrandolie en alcohol.

Deze hebbelijkheid is overigens niet uniek voor Nederlanders, het overgrote deel van West Europa is met deze aangeboren afwijking besmet. De politieke en religieuze leiders van het door kapitaal gedomineerde Westen zijn immers, verhuld achter krijtstreep en soutanes of toga’s, het schoolvoorbeeld van leugen en bedrog.

Het is ook hier dat eerst binnenlandse zaken of interne aangelegenheden gezuiverd moeten worden, om te ervaren dat de wereld om ons heen mee gezuiverd wordt. Er is een gezegde dat zegt: “Verander de wereld en begin met je zelf.” Maar wie geeft daar in deze periode van zuiveringen op planetair niveau nog gehoor aan?

Wie niet horen wil moet voelen.
Ik ben er hardhandig mee opgevoed, en het is exact wat Gaia ons thans ook voorhoudt.

  • Op 16 april 2016 deed zich een explosie voor in de Cleveland vulkaan op de Aleoeten eilanden bij Alaska.
  • Op 24 april 2016 was er wereldwijd vulkaanalert voor de Kliuchevskoi op het Kamchatka schiereiland, de Sinabung op Noord Sumatra, de Nevado del Ruiz in Columbia en de San Cristobal in Nicaragua.
  • Op 27 april was het weer de Kliuchevskoi op Kamchatka en de bekendste vulkaan van Nieuw-Zeeland, White Island of Whakaari in het Maori die op barsten stonden.
  • Vandaag 30 april 2016 om 06:00 AM liet de Raupehu vulkaan op Nieuw Zeeland zich horen.

De natie met het grootste uiterlijke machtsvertoon heeft ook de grootste innerlijke vijand. Yellowstone ligt in het midden van de Verenigde Staten, in het noordwesten van de staat Wyoming. Het Yellowstone National Park herbergt in potentie één van de gevaarlijkste natuurrampen voor de wereldbevolking: een supervulkaan.

Grappig genoeg is gelijktijdig een ander geel gevaar aanwezig. In de alternatieve media verschenen berichten dat China vandaag op19 april 2016 de goud gedekte Yuan gaat uitgeven. Een munt die niet met dollars kan worden gekocht, want daar hebben de Chinezen al genoeg van in voorraad. China is de grootste producent, importeur en consument van goud in de wereld. Is geel misschien daarom de kleur die met het ego resoneert? Ego kent geen Adat. En hiermee is de cirkel rond; waar ik mee begon, daar eindig ik mee.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com