Weerbericht of Weer Bericht.

Het is minimaal 20 jaar geleden dat we nog TV keken. Van die periode herinner ik me de weerberichten die niet klopten. Daarmee vergeleken is de accuratesse enorm gestegen. Wanneer de IPhone het specifieke geluid laat klinken dat we een hoosbui kunnen verwachten, valt de neerslag enkele minuten en soms seconden daarna al uit het zwerk.

Het is juist die toegenomen accuratesse die me zorgen baart. Ik krijg steeds vaker het gevoel dat het klimaat door mensenhanden wordt bestuurd. Het doel hiervan is, mijn inziens, een totale ontwrichting van de samenleving te scheppen en 50% van de wereldpopulatie kwijt te raken.

Weer Bericht.
Ongeveer 13.000 jaar geleden kreeg Enlil/Jehova weer bericht dat de passage van de planeet Nibiru door ons zonnestelsel een gigantische vloedgolf zo veroorzaken. Hij liet alle Anunnaki zweren dat ze de dreigende ramp geheim zouden houden voor de mensheid.

Via hun Igi.gi astronauten die in orbit om de Aarde vlogen, en via hun weerstation in Zuid Afrika waren de Anunnaki zich terdege bewust van het gevaar. De onvoorstelbare massa’s ijs op Antarctica veroorzaakten alleen al door hun gewicht een wrijving op de onderste lagen. Door die druk smolt een dunne laag die ervoor zorgde dat de enorme massa van het continent in zee kon storten. Het gevolg zou een Tsunami veroorzaken die bekend is geworden als de Zondvloed.

Enlil wist welke gevolgen de Tsunami/Zondvloed zou hebben en hij zag hierin een natuurlijke oplossing om het grootste deel van de zich snel vermeerderende mensheid kwijt te raken. Wie zei ook alweer dat de geschiedenis zich herhaalt?

In mei 2006 plaatste ik een opmerkelijk ‘weerbericht’ op onze site. Wetenschappers, en vooral die uit militaire kringen, zijn in staat Tsunami’s, orkanen, stormen, aardverschuivingen en aardschokken te veroorzaken. Je kunt dit aannemen of verwerpen, in dat laatste geval wens ik je een snel ontwaken uit de Droom die je het Leven noemt.

In januari 2005 las ik een artikel op Internet dat mij inspireerde tot voornoemd weerbericht.

De vroegere VS staatssecretaris van defensie William Cohen deed in 1997 al een boekje open over klimaatbeheersing in een lezing voor de Universiteit van Georgia. Hij beweerde dat sommige aardbevingen en tsunami’s het werk waren van de Yacuza, een criminele organisatie uit Japan die sinds 1989 grote scalaire interferometers gebruikten om het wereldklimaat te beheersen.

Cohen zei: “Er zijn anderen die via eco-terrorisme het klimaat beheersen en aardbevingen, vulkaanerupties en tsunami’s veroorzaken met hun elektromagnetische afstand bediening.

Er zijn dus genoeg ingenieuze mensen aan het werk om manieren uit te vinden waarmee ze andere landen kunnen terroriseren. Het is werkelijk, en het is de reden waarom wij in Amerika onze inspanningen op dat gebied moeten intensiveren…”

Er werd na de Tsunami van 26 december 2004, waarbij 300.000 mensen omkwamen, al gesproken over thermonucleaire wapens die op de bodem van de Sumatra Trog tot ontploffing waren gebracht om dit te veroorzaken. Joe Vialis, een Australische wetenschapper vroeg zich in een artikel af of de VS deze tsunami had geregisseerd.

De verwoestende tsunami van die tweede kerstdag had een kracht van 9.0 Richter en trof de wereld volkomen onverwachts. Het was de grootste aardbeving sinds de aardbeving op Goede Vrijdag 1964 voor de kust van Alaska, en staat op de vierde plaats van grote aardbevingen sinds 1900. Zijn het berichten aan een ingeslapen mensheid of is het toeval dat twee krachtige aardbevingen plaatsvonden op Goede Vrijdag en tweede Kerstdag?

De aardbeving (zeebeving) die het eiland Sumatra trof, deed zich voor om 7:58 AM lokale tijd. Het hypocentrum lag ongeveer 160 km ten Westen van Sumatra op slechts 10 km diepte, wat zeer ongebruikelijk is.

De Sumatra Trog is een geologisch bekende subductiezone, een deel waar tektonische platen voortdurend op elkaar botsen en over elkaar schuiven. De Indiase plaat wordt daar onder de Birma plaat geduwd. De bovenste plaat schoot 4.5 meter omhoog en veroorzaakte daarmee de immense vloedgolf.

Er waren berichten waarin de beschuldigende vinger wees naar topgeheime militaire testen in de Indische Oceaan. Het Egyptisch weekblad, Al-Osboa, beweerde zelfs dat de oorzaak van de schokgolf lag bij een nucleair experiment van India waarbij Israëlische en Amerikaanse experts betrokken waren. Blijkbaar zijn er mensen uit wetenschappelijke en journalistieke kringen die weten dat de machtselite ‘natuurrampen’ creëert en misbruikt.

Er zijn ook berichten op alternatieve sites die beweren dat de tsunami van 11 maart 2011, die met een hoogte van iets meer dan 10m de kernenergiecentrale Fukushima trof, een signaal aan Japan was van onbekende strijdkrachten.

Op 26 april 2016 gaf klokkenluider Benjamin Fulford het volgende bericht af. De strijd om de planeet aarde heeft een dramatische wending genomen met de vernietiging van de drie belangrijkste Japanse ondergrondse bases. Op diverse Japanse chatrooms werd bericht dat de recente aardbevingen in Zuid Japan allemaal kunstmatige aardbevingen waren. Als bewijs noemde men het gegeven dat de seismografen aardbevingen registreerden die veroorzaakt waren door explosieven met een plotselinge hoge schokgolf gevolgd door langzaam afnemende naschokken.

Puur natuur.
Natuurlijke aardbevingen worden veroorzaakt door botsende tektonische platen op de aardmantel. De aardmantel is samengeperst tussen de aardkorst en de gesmolten kern en bestaat uit vast gesteente. Maar verhit door de gesmolten kern, en door haar eigen radioactieve verval, danst de mantel rond als een ondoordringbare soep. Dat ronddansen is de drijvende kracht achter de bewegende tektonische oppervlakte platen. Die kracht creëert bergen en aardbevingen.

De verwoestende kracht van een aardbeving komt uit het momentum van twee tegenover elkaar liggende breukvlakken die na tientallen jaren ineens los gaan. Met gevolg dat de vaste rotsbodem die normaal alleen met het voorbijgaan van geologische tijdperken beweegt, ineens heel kort accelereert tot 8.000 km/u, waarbij onvoorstelbare hoeveelheden energie vrijkomen en een opschudding veroorzaken van een meter per seconde.

De meeste mensen beschouwen aardbevingen als een natuurlijk fenomeen, maar is het mogelijk dat er zoiets bestaat als door mensen gecreëerde aardbevingen? Ze bestaan! Er is een officiële versie/lezing over wat een door mensen gecreëerde aardbeving is, en er is een massa verzwegen onderzoek die een duistere agenda suggereren.

Op Herhaling.
Het lijkt erg veel op de agenda van Enlil/Jehova die 13.000 jaar geleden omstandigheden benutte om zich van de mensheid te ontdoen. Die zelfde omstandigheden doen zich thans weer voor. De nadering van de Planeet X, waar NASA in alle talen over zwijgt, de toegenomen zonnevlekken en zonnestormen, de opwarming van de Aarde, de extreme weersomstandigheden, en het smelten van poolijs en gletsjers.

De machtselite gebruikt de kennis van deze natuurfenomenen als masker voor hun agenda om de wereldpopulatie aanzienlijk te decimeren. Hun technologie is gebaseerd op, of gewoon gestolen van, kennis van Nicola Tesla die al in 1898 met een aanvankelijk onschuldig experiment ontdekte hoe resonantie opgewekt kon worden om de aarde te laten schudden. In het boek: “Tesla. De Verloren Uitvindingen’ is een hoofdstuk gewijd aan door mensen gecreëerde aardbevingen…

Op 18 maart 2016 verscheen een artikel over het geknoei met klimaat in Nederland. Het ging over Solar Radiation Management (SRM), of in ABN Zon Straling Beheersing. Op de site van ‘De Lange Mars’ was het volgende bericht te lezen.

Doofpot strategie.
Maarten Horst ontdekte als eerste dat SRM of albedo management ook in ons land wordt toegepast. Dat betekent dat metalen deeltjes in de stratosfeer worden uitgestrooid of gesprayd waarmee de hoeveelheid zonnestraling die de aarde bereikt wordt verminderd, hierdoor koelt de aarde kunstmatig af en raken de lucht en het milieu vervuild. Daarmee krijgen de strepen in de lucht of chemtrails ineens een duidelijke verklaring.

Het vervelende met SRM is dat de toepassing er van zoveel mogelijk wordt geheim gehouden. Het is in bepaalde kringen algemeen bekend dat het werk wat Maarten heeft gedaan negatieve aandacht van geheime en politiediensten oproept. Een experimentele praktijk die al vele jaren wordt toegepast moet geheim blijven. Gelukkig bestaan er tientallen sites over dit thema samengesteld door verontruste en verontwaardigde burgers.

Je moet echter weten op welke manier je moet zoeken. Maarten wist door te dringen tot de verantwoordelijke uitvoerder hiervan op Schiphol, hij zocht zelfs contact met de AIVD en komt tot verrassende conclusies. Ook stuurde hij alle Tweede Kamerleden informatie over zijn onderzoek, maar die hebben de grootste doofpot.

Maarten Horst constateert dat de aarde wordt vervuild door geo-engineering. Hij zegt letterlijk: “De mens ontwaakt, het is niet meer tegen te houden. We worden sterk, we worden bewust.” Hij vermoedt dat er een verborgen agenda is bij de pogingen het klimaat te beïnvloeden. Het is veel meer dan een manier tegen de opwarming van de aarde.

Op een Internet site las ik dat het ‘Solar Radiation Management Governance Initiative’ (SRMGI) een NGO project is, waarin wetenschappers zich inspannen een goede beheersing van zonnestraling te promoten met een vorm van geo-engineering. NGO staat voor een non-gouvernementele organisatie die zich, onafhankelijk van de overheid, richt op verondersteld maatschappelijk belang. Dat laatste moet gelezen worden als eigen belang.

De wetenschappers/magiërs van Atlantis waren zo arrogant dat ze zelf Merkaba’s, Lichtlichamen en ook Zielen wilden scheppen. Het werd hun ondergang!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com