Gedachtekracht.

Hits: 1071

 In de vroege jaren ’50 van de vorige eeuw kwamen we vanuit Nieuw Guinea naar Nederland. Op Nieuw Guinea waren er geen scholen, geen huizen, geen wegen. Er waren militaire kampen, jungles en bergen. Mijn moeder had een zwakke gezondheid en kreeg zelfs hartproblemen omdat ze niet kon wennen aan Nederland. Mijn vader was na zijn afzwaaien als beroepsmilitair werkzaam op een bank en ontving in het weekend allerlei mensen die hem om hulp vroegen.

Hij hielp ze hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele energieën in balans te brengen. Telkens als ik hem vroeg waarom hij mijn moeder niet kon helpen, kreeg ik te horen: “ik kan haar gedachten niet veranderen, jongen.” Een halve eeuw later, toen ik in zijn voetsporen trad om mensen te helpen hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele energieën in balans te brengen, begreep ik zijn woorden.

Onlangs kreeg ik van een zielsverwant een dun boekje dat in 1932 te Batavia, Indonesië was uitgegeven. Het draagt de titel ‘Wali Sanga’ en heeft de ondertitel: ‘De Javaansche Geheime Leer.’ Op mijn paspoort staat nog steeds Batavia als geboorteplaats!

Rond 425 na Christus hebben de Negen Wali's (heiligen) de Wali Sanga geschreven en samengesteld. Het was de periode waarin de Islam zich over Java begon te verspreiden. De Wali's wilden met hun arbeid de magische geschriften en de geheime leer van de vóór de invoering van de Islam op Java voorkomende religies nog voor hun dood verzamelen en te boek te stellen.

De Negen Wali's kwamen voor de samenstelling van dat boek dikwijls bijeen op een berg, nabij Djapara, niet met hun fysieke, maar met hun geestelijk lichaam, terwijl gedurende de vergadering hun stoffelijk lichaam in een toestand van schijndood in hun woning lag. Ook de ‘langgar’ (moskee), waar zij samen kwamen, was een geestelijk gebouw en bestond alleen gedurende hun vergadering.

Het was even worstelen met het archaïsche taalgebruik, maar dat weerhield mij niet om kennis te nemen van de inhoud. Hoewel de Wali Sanga al in 1425 AD is geschreven, zijn de woorden en de betekenis nog steeds van kracht, ook al zijn ze onbekend bij de niet ontwaakte massa. En er schuilt gevaar in onwetendheid.

Alice Walker, auteur van de verfilmde roman ‘The Color Purple’, schreef ooit: “Wat het verstand niet begrijpt, wordt aanbeden of gevreesd.” De Dalai Lama XIV bracht het als volgt: “Waar onwetendheid heerst, is werkelijke vrede onmogelijk.” Daarom wil ik wat concepten uit de Wali Sanga aanhalen om meer begrip te scheppen over de snel veranderende werkelijkheid om ons heen en, nog belangrijker, in ons zelf.

Gedachten creëren Elementalen.
Gedachten zijn trillingen binnen ons elektromagnetische energieveld. Gedachten creëren, afhankelijk van de negatieve of positieve energie waaruit ze zijn ontstaan, navenante wezens, die elementalen worden genoemd.

Een Elementaal is een mythisch wezen dat is verbonden met een van de vier elementen uit de oudheid. Elementalen werden allereerst door Paracelsus als werkelijk bestaande wezens opgevat. Ook nu nog zijn er wicca’s, healers, aanhangers van natuurreligies en ontwaakte mensen die het bestaan van deze wezens erkennen. Deze etherische wezens, die uit onze gedachtenkracht zijn geboren, kunnen een positieve of negatieve kracht uitoefenen op ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Wanneer we de kracht van onze gedachten begrijpen en er de verantwoordelijkheid voor durven nemen, kunnen we veel evenwichtiger leren leven.

Kama en Atman.
We dienen wel te beseffen dat we dierlijke, instinctmatige gedachten hebben evenals geestelijke gedachten. De eerste categorie komt voort uit de menselijke of dierlijke ziel, die in het astrale lichaam huist. In het Sanskriet wordt dit Kama genoemd, dat kan worden vertaald met ‘verlangen’ of ‘begeerte’.

De tweede categorie komt voort uit het Atman. De wortel van Atman is nauwelijks bekend; de oorsprong ervan is onzeker, maar de algemene betekenis is die van ‘Zelf’. Het hoogste deel van de mens - het zelf, zuiver bewustzijn per sé. De essentiële en inherente kracht of het vermogen in de mens dat hem, en in feite ieder ander wezen of ding, het besef of bewustzijn geeft een Zelf te zijn. Het is niet het ego.

Gedachtenkracht kunnen we nog onderverdelen in de stille kracht, de geheime macht en het vermogen van de wil. Al deze krachten vormen de geestelijke krachten van elk mens. Wellicht ten overvloede, maar ik herinner jullie eraan dat het woord mens in het Latijn letterlijk Geest betekent. Door de taal en het werk van de kerk hebben we de Geest buiten ons Zelf geplaatst en zullen God dan ook nooit buiten ons Zelf vinden.

Gedachten creëren magnetische trillingen die vanuit het centrum van de hersenen langs de zenuwen door het hele fysieke voertuig rimpelen. Ze vormen een kracht die de mens ten goed of ten kwade komt. Gedachten ontspruiten uit een gemoedstoestand en het is daarom enorm belangrijk om je emoties en je gedachten te beheersen. Er zijn twee energieën die onze gemoedstoestand bepalen; liefde en angst of het ontbreken van liefde.

Uit liefde wordt vreugde geboren, uit angst komt slechts nog meer angst of chaos voort. Wanneer we vreugde ervaren, zal ons individuele magnetisme een weldadige, voedende energie in de hersenen opwekken die door het hele lichaam stroomt. Ik noem dit de Levenslicht Rivier anderen noemen het Prana. Daar tegenover staat dat een ervaring die op angst is gebaseerd een enorm verlies van persoonlijk magnetisme zal genereren zodat we met een leeg gevoel blijven zitten.

Iemand die in staat is louter in vreugde te leven zal zijn levenskracht of magnetisme zodanig versterken dat hij/zij het surplus van die energie kan overbrengen op iemand die leeg is gezogen door angst en verdriet. Deze magnetische straling komt uit ons hele fysieke lichaam door de poriën naar buiten, maar uit de vingertoppen, de ogen en de mond vloeit de meest krachtige stroom. Dit gebeurt ook als een magnetiseur zijn werk doet, of als een healer fungeert als transmitter van universele energie.

Het tegenovergestelde gebeurt als die kracht wordt misbruikt om anderen te onderdrukken of de vrije wil te breken met zwarte magie die overal ter wereld nog wordt beoefend. Denk maar aan Voodoo op Tahiti, Guna-Guna in Indonesië, Winti-winti in Suriname en op de Antillen.

Door je gedachten te focussen en te combineren met je wilskracht kan je veel bereiken in beide richtingen van dualiteit. De keus is aan ons. We dienen tevens een hoger onderscheidingsvermogen te ontwikkelen om je eigen gedachten van die van externe projecties te kunnen onderscheiden. In deze evolutionaire fase van de mensheid zijn de projecties van angst dusdanig groot dat je gemakkelijk uit balans raakt.

De machtselite heeft eeuwenlang gedachtenkracht, projecties en conditionering gebruikt om de mensheid in onwetendheid te houden. Herinner je de afspraak tussen kerk en staat om ons dom en arm te houden. Nu er steeds meer mensen ontwaken, hun gedachten niet meer laten overheersen, en hun mentale energie aanwenden om een betere samenleving te creëren, zie je de bolwerken van macht afbrokkelen.

Gebruik dagelijks de affirmatie: “Niets is machtiger dan Ik Ben!”  Wanneer je dit doet met een sterk geloof in je Zelf, in dat wat je werkelijk bent, kan je het persoonlijk magnetisme zo krachtig maken dat niets je kan deren. Het lastige van dit concept is dat wat je gelooft waar is, maar WAT zou je willen geloven?

In oktober 2011 zei een uroloog dat ik aan prostaatkanker geopereerd moest worden. Na de eerste schrik, waarbij mijn energie wegvloeide en ik een afspraak met het secretariaat maakte, vond ik mijn Zelf terug. In de 20 minuten naar huis hervond ik mijn innerlijke geloof in mij Zelf, en thuisgekomen zegde ik de afspraak meteen af. De uroloog vroeg me of ik me bewust was van de ernst van de situatie.

Mijn antwoord moet heel curieus geklonken hebben: “Het is uw angst, niet de mijne. Ik kan altijd nog bang worden maar niet NU… NU betekent morgen, overmorgen, volgend jaar…” Drie maanden later, ik leidde eerst nog de 11.11.11 missie met 15 reisgenoten door Egypte, Israël en Jordanië, vroeg ik een second opinion aan bij een ander ziekenhuis. Enkele weken later luidde de uitslag: “Schoon, niets te vinden!”

Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom het woord ziekenhuis wordt gebruikt in plaats van geneeshuis? Zie je nu dat het woord op zich een gedachteprojectie is?

Het einde van de Quarantaine.
Negatieve gedachten beroven een mens van zijn macht. Gedachten van verwarring die uit opgewekte angst zijn ontstaan, veroorzaken mislukkingen in ondernemingen. Gedachten van oprechtheid en welwillendheid ten opzichte van anderen wekken rondom de denker een kracht (magnetisch veld) op die de impact van negatieve projecties van anderen zullen neutraliseren en hem/haar in staat stellen zijn omgeving te beheersen.

Juist nu we voor de grootste ommekeer in de menselijke geschiedenis staan is het hard nodig dat we onze gedachtekracht benutten om die ommekeer in goede banen te leiden. De 26.000 jaar lange afzondering ook wel Quarantaine of Matrix genoemd, brokkelt heel snel af. Met onze gedachtekracht kunnen we een prachtige assist verlenen aan de Lichtkrachten die ons van dat juk bevrijden. Het enige wat je nodig hebt is vertrouwen in je Zelf!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com