Wees voorbereid.

Vandaag een mail ontvangen van een engel die de moeite neemt om elke woensdagavond weer Licht & Liefde te verspreiden. Ze attendeerde me op twee pagina’s uit een boek dat ze afgelopen woensdag te leen kreeg. Het deed haar inzien dat de geschiedenis zich herhaalt. Om je duidelijk te maken welke geschiedenis heb ik enkele teksten uit dat boek gescand.

Uit: De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet, door Paul van Oyen.
Het evangelie van Issa. Hoofdstuk 111.

Degeneratie.
Langzamerhand werd Israël steeds welvarender en dat werd alom bekend. Deze welvaart riep de afgunst van andere volkeren op. De Allerhoogste beschermde de legers van Israël en niemand durfde de strijd met hen aan te gaan. Helaas is de mens lang niet altijd trouw aan zichzelf. Daarom duurde de trouw van het volk van Israël aan hun God niet lang.

Het begon met het vergeten van alle gunsten waarmee Hij hen had overladen. Zijn heilige naam werd nog zelden aangeroepen en de mensen zochten liever hun toevlucht bij de magie en tovenarij. De koningen en leiders van Israël stelden hun eigen regels en wetten in de plaats van de wetten die Mozes voor hen had opgesteld. De tempel van God en de oude eredienst en tradities die erbij hoorden, raakten in onbruik. De mensen gaven zich over aan zintuiglijk genot en zo verloren zij hun zuiverheid.

Een aantal eeuwen was er verstreken sinds hun uittocht uit Egypte toen God besloot om het volk van Israël nogmaals te straffen. Vreemdelingen trokken het land binnen en verwoestten het platteland, de dorpen en de steden.

Tenslotte kwamen de niet-gelovigen van de andere kant van de (Middellandse) Zee, uit Rome. Zij onderwierpen het volk van Israël aan hun bestuur en plaatsten het land onder een militaire bezettingsmacht die het gezag uitvoerde in naam van de Caesar van Rome. Tempels en gebedshuizen werden verwoest en de eredienst aan de ondeelbare God werd verboden. De mensen werden gedwongen offers te brengen aan de heidense goden.

Mensen van aanzien werden onder dwang als dienstplichtigen in het· leger opgenomen en hun vrouwen werden, als een prooi, van huis en haard weggevoerd. Het gewone volk werd tot slavernij gebracht en met duizenden tegelijk over zee afgevoerd. Kinderen werden vermoord en al spoedig was er in het hele land slechts geween en gejammer te horen.

Mattheus 13:42 “En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”

Wir schaffen das!
Het Duitse zelfstandig naamwoord ‘Schaf’ betekent ‘Schaap’. Een ganse kudde niet ontwaakte zielen, verwelkomden de vluchtelingen met open armen. De vluchtelingen werden asielzoekers, de asielzoekers werden immigranten. Alleen al aan de betekenis van de woorden die aan hun status wordt gegeven, zie je hoe we met z’n allen worden bedrogen.

Een vluchteling is iemand die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar of geweld. Het wordt nooit vermeld dat de vluchteling het vege lijf moest redden omdat hij anderen lijfsgevaar of geweld toebracht. Bij het woord asielzoeker, een synoniem voor ontheemde of uitgewekene, wordt heel sterk op ons gemoed ingespeeld. Bij het woord immigrant is elke vorm van argwaan verdwenen, een immigrant is gewoon een binnenkomende landverhuizer!

Op 1 augustus 2015 publiceerde E.J. Bron een artikel dat ons de ogen moest openen. Maar er gebeurde helemaal niets… Boudewijn de Groot zong in 1966 al: “Welterusten, mijnheer de president.”

Asielzoekers steken matrassen in brand.
Zie die arrogantie van die nepvluchtelingen eens. Allemaal jonge, mannelijke Afrikanen die niet bestaande oorlogen ontvluchten en die wij plek bieden in onze hotels. Een twintigtal van die zogenaamde “vluchtelingen”, die dankzij het geld van de belastingbetaler onderdak hebben gekregen in een verblijf van een coöperatie in het kleine dorp Lugano in Italië, ging protesteren, wat uiteindelijk leidde tot vandalisme.

Deze immigranten, allemaal uit Afrikaanse landen afkomstig, steken hun matrassen, meubilair en andere spullen, die ze op een hoop hebben gegooid om een barricade te vormen in de historische binnenstad van Sasso di Castalda, in brand. De politie en de carabinieri slaagden erin de gemoederen te sussen en de brandweer kon de brand blussen. Als u, brave burger, iets in brand steekt op een plein wordt u gearresteerd. Maar deze “vluchtelingen” kregen ander onderdak!

Dagblad de Limburger.
Vrijdag 14 oktober 2016. Een 19-jarige asielzoeker is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden voor verkrachting van een 51-jarige vrouw in Heerlen. Een getuige zag de twee ’s nachts op straat, vertrouwde de zaak niet en schakelde de politie in. De man woont in het asielzoekerscentrum in Heerlen. Het 51-jarige slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie zegt niets over de herkomst van de verkrachter.

De engel die me attendeerde op het Evangelie van Issa, reageerde met haar mail op het klokkenluider bericht dat ik had vertaald. Het vertalen ging met in gedachten een emmer naast mij om de weerzinwekkende energie die mij af en toe overviel uit te kotsen.

Het bericht omvatte 12 pagina’s, en ik wil alleen artikelen van 3 pagina’s op deze site plaatsen. Daarom herhaal ik hier slechts enkele, voor dit artikel relevante, alinea’s.

Dr. Austeja Emilija Dominykas.
In 2012 kondigde de VN in het geheim de toepassing van het migratiewapen tegen Europa in 2015 aan. Met financiën van de VN, de Wereldbank en de EU werden vijf rekruteringscentra voor arbeiders in Afrika en 10 wervingsbureaus in het Midden-Oosten opgericht. Iedereen die aan de criteria voldeed kreeg een smartphone en 2500 Euro zakgeld, waarna ze in de voorbestemde vluchtelingen routes werden geïntegreerd. De Duitse kantoren werden daarover geïnformeerd en besloten samen te werken.

Officieel begon het in 2015, maar in feite was het al in 2013 begonnen, aanvankelijk met kleine groepen. Maar in 2015 bracht de ‘Enter Operatie’ in Syrië de bal aan het rollen. De rekruten moesten verplicht:

  • Tussen de 20 - 30 jaar oud zijn.
  • Zich kunnen voortplanten (werd getest)
  • Een laag IQ van maximaal 90 hebben.
  • Zo ongeschoold mogelijk zijn. (meer gewelddadig en gemakkelijk te begeleiden)
  • Tot de Wahabit fundamentalisten of Salafisten behoren

Op mainstream televisie zien we steeds vaker hoe de vrijpostige ‘vluchtelingen’ zich gedragen als de Nazi’s in de jaren 33 - 45 om de Duitse samenleving te ontwrichten. Er zijn ook autochtone radicalen die de samenleving ontwrichten en ervoor betaald worden door de bende van Merkel. Dit kost sinds 2009 de belastingbetalers 40 miljoen euro per jaar!

De ‘immigranten’ worden zorgvuldig geselecteerd en in 5 ‘aanvalsgolven’ ingedeeld.

  1. Onschuldige gezinnen met kinderen
  2. Zieke kinderen en oudere mensen
  3. Mensen met besmettelijke ziekten, onvruchtbare vrouwen en weduwen.
  4. Uiterst agressieve jongemannen en psychopaten.
  5. Rebellen en deserteurs die met wapens kunnen omgaan.

De geschiedenis herhaalt zich.
Er is weer geween en geknars van tanden in de wereld. De makke Europese schapen zien met lede ogen hoe tienduizenden vluchtelingen worden onthaald. Ze dragen goede kleren, nieuwe, dure sportschoenen en ze hebben allen een GSM telefoon. Ze zijn veelal jong en zeer viriel. Aanvankelijk kon de kudde schapen niet geloven dat Europa geteisterd werd door Valse Vlag Operaties. Een deel van die kudde is nu wakker geschud.

Uit het klokkenluider bericht van Dr. Austeja Emilija Dominykas: De massale aanrandingen van Oudjaarsavond op het stationsplein in Keulen waren slechts een PR show omdat de regering de woede van de Duisters wilde testen. De politie kreeg 1.049 aangiftes binnen, waarvan 821 gevallen te maken hebben met diefstal en 359 met aanrandingen. Maar de bevolking is zo mak als een lammetje, dat er slechts iets meer reacties waren dan een scheet zou veroorzaken.

Tussen Keulen en Parijs.
Tijdens de uren waarin ik het bericht vertaalde, en ook nu weer zweeft er een kinderliedje door mijn geest. Tussen Keulen en Parijs, ligt de weg naar Rome. Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. Zo zijn onze manieren. Zo zijn onze manieren! Het is maar een kinderliedje, en toch zie ik de samenhang met wat Europa te wachten staat als de laatste aanvalsgolf uit de bunkers komt.

Vader van Europa.
Karel de Grote wordt beschouwd als een persoonlijkheid die het collectief Europees historisch bewustzijn heeft vormgegeven. In het epos Carolus Magnus et Leo Papa uit de 8e eeuw werd hij tot " Vader van Europa” uitgeroepen. Zowel de Duitsers als de Fransen voeren het begin van hun nationale geschiedenis terug tot Karel de Grote.

Met zijn kroning door paus Leo III op eerste kerstdag 800 in Rome, kreeg West-Europa weer een Keizer/Caesar. Karel de Grote werd op 29 december 1165 door de aartsbisschop van Keulen, met de goedkeuring van de tegenpaus Paschalis III, heilig verklaard.

Frankrijk en Duitsland hebben beide een historie van machtswellust, van een drang om heel Europa te overheersen. Nu krijgen ze steun van de Cabal, van het Vaticaan en andere Reptiliaanse groepen. Als we nu niet uit onze comfortzone komen, we hebben in feite niets te verliezen, zal er helemaal geen geween en geknars van tanden meer zijn.

De duistere elite wil een derde wereldoorlog, want vrede is slecht voor de economie. Ze misbruiken het fenomeen religie om ons tot een broederstrijd te dwingen die de ondergang van Sodom en Gomorra of de verwoesting van Nagasaki en Hiroshima tot kinderspel doen verbleken. De vier Ruiters van de Apocalyps staan al in de stijgbeugels, maar het mensdom slaapt. De vier Ruiters vertegenwoordigen de elementen Aarde, Lucht, Water en Vuur.

De arrogantie van Atlantis werd door het element Water gestraft. Wees voorbereid, als je nu je schouders ophaalt, speel je met vuur.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com