Wi-Fi

Wifi is de verzamelnaam voor draadloze netwerken, het wordt ook wel geschreven als Wi-Fi. Wifi is de afkorting voor 'Wireless Fidelity'. Dat laatste woord betekent betrouwbaarheid, en daar zit een draadloze adder onder het netwerk.

Op de zeldzame gelegenheden dat mijn kleinkinderen hier logeren, moet ik lijdzaam toezien hoe ze zich vermaken met hun mobiele telefoon en/of IPad. Het argument van mijn zoons is dat ‘ieder kind op school zo’n ding heeft’, en dat hun kinderen niet willen achterblijven…

Wi-Fi werd in 1997 geïntroduceerd; één jaar na de invasie van de Archons en hun netwerk van Kunstmatige Intelligentie! Onderzoekers hebben diverse studies van dit fenomeen gemaakt, en het resultaat van hun onderzoek is verbijsterend. Wi-Fi kan de gezondheid van geest en lichaam negatief - vooral bij kinderen - beïnvloeden.

Het meest verbijsterende is dat hun bevindingen niet nieuw noch controversieel zijn. In 2008 publiceerde het Scientific American Magazine het artikel: ‘Mind Control by Cellphone’, waarin de gevaren voor het menselijke brein werden beschreven. Wi-Fi is erg gemakkelijk, maar er zijn grote twijfels over de onzichtbare krachten die alles en iedereen doordringen.

Wi-Fi en slapeloosheid.
Er zijn nogal wat berichten over dit fenomeen gepubliceerd. Er was ook een studie in 2007 die de effecten van lage frequentie golven van mobiele telefoons op ons slaappatroon berekende. Deelnemers werden blootgesteld aan de elektromagnetische signalen van echte mobieltjes en aan neptelefoons die geen signaal gaven. Zij die blootgesteld werden aan de elektromagnetische straling hadden beduidend meer moeite om in slaap te vallen en er werden veranderingen in hun hersengolf patronen waargenomen.

De conclusie was dat het slapen in de buurt van een GSM, in een huis met Wi-Fi of in een gebouw met veel Wi-Fi signalen chronische slaapproblemen kan veroorzaken omdat het voortdurende bombardement van Wi-Fi vervuiling het in slaap vallen en slaappatronen belemmert. Het ontberen van slaap is slechts het begin van grotere problemen. Het ontwikkelen van depressies en hoge bloeddruk of hoge emotionele prikkelbaarheid wordt ook geweten aan onvoldoende slaap.

Wi-Fi en de ontwikkeling van het kind.
Blootstelling aan non-thermale radio frequenties van Wi-Fi en Gsm’s kan de ontwikkeling van lichaamscellen verstoren, vooral bij foetussen! Een onderzoek bij dieren uit 2004 zag een link tussen de blootstelling aan Wi-Fi frequenties en een vertraagde ontwikkeling van de nieren. Bovendien is de ontwrichting van proteïne (eiwit) samenvoeging zo ernstig dat de onderzoekers benadrukten dat de cel eigenschappen onmiskenbaar zijn voor het groeien van lichaamsweefsel, en dus bij kinderen en tieners.

Wi-Fi en de celgroei.
Toen Deense tieners zich moeilijk konden concentreren nadat ze waren gaan slapen met hun GSM bij het hoofdeneind, kwam er een test om te zien welk effect draadloze routers hadden op tuinkers. Een werden planten geplaatst in een ruimte zonder draadloze straling en er werden planten naast twee routers geplaatst, die de zelfde hoeveel straling projecteerden als een GSM toestel. De planten naast de routers groeiden niet!

Wi-Fi en hersenfuncties.
Toen de Deense tieners concentratie problemen kregen, begonnen wetenschappers te onderzoeken wat de impact was van 4G straling van mobiele telefoons en masten op de hersenfuncties. Met MRI technologie ontdekten ze dat mensen die aan de 4G straling blootgesteld werden verminderde brein activiteit vertoonden!

Wi-Fi en hersenactiviteit bij vrouwen.
Een groep van 30 gezonde vrijwilligers, 15 mannen en 15 vrouwen, kregen een eenvoudige geheugen test. Daarna werden ze ongeveer 45 minuten blootgesteld aan 2.4 GHz Wi-Fi straling. In dat deel van de test werd de hersenactiviteit gemeten, en de vrouwen toonden een opmerkelijke verandering in hersenactiviteit en energie niveau. Jammer voor de vrouwen, maar de mannen wacht iets anders…

Wi-Fi en Sperma.
Het is al langer bekend dat de warmte van laptops sperma doodt. Nu is ook bekend dat niet alleen de warmte van de laptops de viriliteit van de man bedreigt. Onderzoek toonde aan dat blootstelling aan Wi-Fi frequenties sperma reduceert en DNA fragmentatie veroorzaakt. Zowel bij dieren als bij mensen heeft het een negatieve invloed op sperma. Nu, daar zijn we mooi klaar mee!

Wi-Fi en Vruchtbaarheid.
Het gaat niet alleen om sperma. De resultaten van een onderzoek bij dieren geven aan dat draadloze frequenties zelfs het innesteling van de eicel voorkomt. Muizen die 45 dagen lang 2 uur per dag werden blootgesteld aan Wi-Fi straling hadden beduidend hogere stress niveaus op zuurstof verbindingen. De cellulaire schade en de impact op DNA structuren na blootstelling aan de straling gaven een hoge waarschijnlijkheid aan een abnormale zwangerschap of het mislukken van innesteling van de eicel.

Het Karolinska Instituut in Zweden gaf in 2011 een waarschuwing af. Zwangere vrouwen werd aangeraden af te zien van draadloze instrumenten en afstand te houden van andere gebruikers.

De huidige veiligheidstandaard in de VS en Canada voor radio - en microgolf straling uit draadloze technologie is volkomen ontoereikend, en bovendien negeren die veiligheid standaard de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Wi-Fi en cardiale stress.
Als je denkt dat je hart op hol slaat als je omringd bent door draadloze netwerken, 3G of LTE mobiele telefoons, zit je er niet veer naast. Een onderzoek bij 69 personen gaf aan dat veel van hen fysiek reageerden op elektromagnetische frequenties. Ze kregen last van een verhoogde hartslag, gelijk aan de hartslag van iemand die gestrest is…

Wi-Fi en kanker.
Dit is uiterst controversieel, maar we mogen niet negeren dat veel testen op dieren uitwijzen dat blootstelling aan elektromagnetische straling het risico op tumor ontwikkeling verhoogt. Terwijl proeven op mensen zeldzaam zijn, zijn de berichten en cases overvloedig. Een case betreft een vrouw van 21 jaar die borstkanker kreeg. Wat deze case zo uniek maakte, was dat er haar familie geen aanleg had voor borstkanker, en zij ontwikkelde zich precies op de plek waar ze haar mobiele telefoon droeg; in haar bh.

Je kunt je zelf beschermen.
Hoewel mainstream verkooppunten, vooral in de VS en Canada, de bewezen gevaren negeren, hebben onderzoekers diverse methoden ontdekt die je een bepaald niveau van bescherming bieden. Ten eerste; afgenomen melatonine lijkt te corresponderen met blootstelling aan Wi-Fi frequenties. Bij dierproeven bleek dat L-Carnitine in een uitstekende antioxidant voorziet bij voedsel dat negatief is beïnvloedt door 2.4 GHz straling.

Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

Melatonine wordt in sommige landen verkocht als middel tegen jetlag en slaapstoornissen. In de Verenigde Staten wordt het als voedingssupplement verkocht en door miljoenen mensen gebruikt. Zorg ervoor dat je voldoende melatonine als voedingssupplement inneemt.

Beperk blootstelling en blijf gezond.
Hoewel melatonine en L- Carnitine een voedingsbescherming bieden, vormen ze geen blokkade tegen blootstelling. Dat is overigens een lastig parket. Kijk maar naar de gebieden die GSM maatschappijen bestrijken, of kijk naar de hoeveelheid aanbiedingen van Wi-Fi netwerken die je verleiden over te stappen.

We zijn omsingeld en worden gebombardeerd door elektromagnetische straling. Die straling blokkeren is lastig, maar er zijn wat stappen die je kunt ondernemen. Een ervan is mobiele telefoons, laptops en tablets niet vlak bij je lichaam te houden. En als je ze niet gebruikt, sluit ze dan af, ook je draadloze router.

Er is ook een aantal instrumenten verkrijgbaar die het effect van elektromagnetische straling teniet doen. Onderzoek die middelen om je zelf te beschermen tegen straling uit de laptop en mobiele telefoon.

Wi-Fi en Kunstmatige Intelligentie.
Ik herhaal het nog maar eens: Wi-Fi werd één jaar na de invasie van de Archons en hun netwerk van Kunstmatige Intelligentie geïntroduceerd. Geavanceerde technologie is niet altijd vooruitgang! Wetenschap kan ook gewetenloos zijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com