Er zij Licht.

Hoewel de Hubble Telescoop de meeste aandacht krijgt, heeft een vrijwel onbekende satelliet de meest indrukwekkende data met betrekking tot licht doorgeseind. De COBE (Cosmic Background Explorer) heeft een forse ondersteuning geleverd aan de theorie dat het Universum begon met een onvoorstelbare explosie die we de Oerknal noemen. Dit gegeven bevestigt ook het artikel waarin ik suggereerde dat alles begon met geluid.

De kosmologie speculeert dat ons ganse Universum voor die Oerknal een extreem geconcentreerd stipje was dat kleiner was dan een atoom! Er wordt gesuggereerd dat ons Universum (let op dat bezittelijke voornaamwoord: ons) slechts een fragment was van een plasmaveld met minuscule zwarte gaten waarvan er enkele incidenteel explodeerden. Dat weten we niet zeker, en wellicht komen we het nooit te weten.

Als ons huidige inzicht in fysica correct zou zijn, is de geschiedenis van dat oorspronkelijke, oneindig kleine moment in tijd onherstelbaar verloren geraakt. Onze kennis van de gebeurtenissen die daar spoedig op volgden is afhankelijk van wiskundige speculaties en experimenten waarin hoge energie deeltjesversnellers gebruikt worden.

In de staat van dat extreem geconcentreerd stipje had ons Universum, volgens de kosmologie, een temperatuur van triljoenen graden Celsius. Gewone materie bestond nog niet en de bekende natuurkundige wetten zouden er geen grip op hebben. De wetenschap heeft nog maar kort geleden ontdekt dat ons Universum geen vacuüm is, zoals lang werd aangenomen.

Donkere materie.
Op grond van waarnemingen door de Planck Observatory wordt gedacht dat de totale hoeveelheid massa/energie van het heelal bestaat uit:

  • 68% donkere energie,
  • 27% donkere materie
  • 5% normale materie of baryonen.

Donkere energie is een hypothetische vorm van energie in het heelal die verantwoordelijk zou zijn voor de versnelling van de uitdijing van het universum. Donkere energie is overal en gelijkmatig verdeeld in het heelal. Het gedraagt zich alsof het een negatieve zwaartekracht uitoefent.

Donkere materie is een vorm van materie in het heelal, die niet zichtbaar is met optische middelen en dus niet te detecteren via de elektromagnetische straling die ons op aarde bereikt. Daarom wordt ze donkere materie genoemd, om haar te onderscheiden van de zichtbare materie.

Fotonen.
Na het geluid kwamen de fotonen; het eerste licht: de kosmische achtergrondstraling. Deze fotonen uit het begin van het Universum zijn nu overal aanwezig en komen vanuit elke richting in het heelal, en worden daarom wel de 'kosmische microgolf-achtergrondstraling' (Cosmic Microwave Background radiation) genoemd. Het licht is dus ontstaan vlak na de oerknal, toen het heelal nog zo klein, dicht en heet was dat alle materie uit plasma bestond.

Binnen dit plasma werden alle aanwezige fotonen door de vrije elektronen verstrooid als ballen in een flipperkast, niet in staat om te ontsnappen. Toen 370.000 jaar later het heelal genoeg was uitgedijd en afgekoeld om de protonen en elektronen te laten combineren tot neutrale en meer verspreide deeltjes, kon het licht eindelijk aan haar lange reis door het heelal beginnen. Het was ook de start van onze eonen lange reis vanuit de Bron naar de verschillende rijken van bewustzijn.

Licht is bewustzijn.
Als we regel 3 uit het boek Genesis lezen met ogen die kunnen zien, begrijpen we dat de Schepper iets anders creëerde dan het licht om duisternis te doen wijken. Toen Hij zei: “Er zij Licht” werd het goddelijk bewustzijn verspreid over alle ‘wateren’. Dit is de reden waarom ik in een vorig artikel de vraag ‘wie ben ik?’ veranderde in ‘wat ben ik?’

Het is wetenschappelijk bewezen wat we altijd al wisten. De mens is een wezen van licht. Dit innerlijk licht is de essentie van vele eeuwenoude genezingsvormen waarvan de wortels zich bevinden in het concept dat licht, kracht of energie stroomt in een gezond persoon of organisme. Het lijkt erop dat wetenschap en spiritualiteit dichter tot elkaar komen door de ontdekking van en onderzoek naar biofotonen.

Vanuit fysisch perspectief is er geen verschil tussen fotonen en biofotonen. Het zijn gewoon lichtdeeltjes. Het voorvoegsel ‘bio’ wil alleen zeggen dat de bron van het foton geen mechanisch, maar een biologisch systeem is. Bio betekent in het Grieks leven en foton betekent licht. Biofoton staat voor het levenslicht; licht dat wordt uitgezonden door levend weefsel.

Licht is zo belangrijk voor het leven dat er typische symptomen zijn als het licht afneemt. We zeggen wel eens als de blaadjes van de bomen vallen krijgen mensen allerlei klachten. Fysieke kenmerken van zo’n herfstdepressie zijn:

  • Slaapproblemen (bijvoorbeeld extra slaperig zijn)
  • Eetproblemen (bijvoorbeeld minder of juist meer zin in eten)
  • Futloosheid, vermoeidheid
  • Minder productief zijn

Maar er zijn ook duidelijke emotionele kenmerken zoals onzekerheid en gevoelens van onrust, die op zich weer stemmingswisselingen en/of lusteloosheid creëren. Vaak gaat dit ook gepaard met mentale kenmerken als een toename van negatieve gedachten en concentratieproblemen.

Fotonengordel.
We gaan als collectief steeds dieper de fotonengordel binnen. Om de 10.700 jaar reist ons zonnestelsel door een deel van de kosmos dat in ons tijdsbesef 2100 jaar breed is, en uit zeer hoog frequente ion partikels bestaat; de Fotonengordel. We laten het tijdperk van lijden, dat ongeveer begon met de geboorte van Yeshua, nu achter ons, en mogen 2100 jaar Overvloed, Voorspoed, Vrede, Licht en Liefde verwachten.

De synchroniciteit hiermee is dat er nu ook wetenschappen en healingmethoden bekend en erkend worden die met licht en/of fotonen resoneren. Uiteraard is dat tegen het zere been van de farmamaffia die elke ziekte als winstgevend toejuicht… Zo heeft de farmamaffia ook een einde gemaakt aan het werk van R. Raymond Rife, een Amerikaanse uitvinder. Rife beweerde, terecht overigens, mensen te kunnen genezen met een frequentieapparaat, waarmee hij resonantie induceerde om zo ziekteverwekkers te immobiliseren.

Na zijn dood werd het gebruik van zijn naam in kringen van alternatieve geneeskunde algemeen gebruikt voor elektrische apparaten die, via licht of elektromagnetisme, frequenties genereren die via resonantie ziekteverwekkers kunnen neutraliseren. Een instrument dat voorkomt dat mensen doodziek worden van chemotherapie, bestraling en chirurgische verminking maakt geen vrienden bij oncologen, radiologen, chirurgen en farmaceuten.

De Foton Genie.
Gelukkig zijn er mensen die Rife’s concepten hebben overgenomen en sterk verbeterd. De Foton Genie is het resultaat van decennia lang onderzoek en ontwikkeling. Hiermee worden de concepten van Tesla, Rife, Clark, Abrams en Lakhovsky sterk verbeterd door middel van een geavanceerde geneesmethode met een volledig energie (licht)spectrum. Het apparaat maakt ook gebruik van oneindige frequenties die onlangs werden ontwikkeld om herstel, balans en regeneratie te bevorderen.

De voedende foto-biotische energie wordt gegenereerd door zowel de overdracht van geïoniseerd edelgas als diep doordringende levenskracht energiegolven. Dit zorgt voor een effectieve, harmonisch en evenwichtig opladen van de lichaamscellen. Het is opmerkelijk dat wetenschappers die op zoek zijn naar donkere materie ook gebruik maken van het edelgas, xenon.

Het is nog opmerkelijker dat wij in september 1999 al een Xierom™ apparaat in huis haalden. Dit apparaat gebruikt een ongelimiteerde energie die opgewekt wordt door de universele energiepunten die zich binnen de atoomkernen van het edelgas Xenon bevinden!

Wat de Foton Genie doet is het in balans brengen van lymfatische, circulerende en andere vloeistofsystemen van het lichaam. Dit omvat alle bloedvaten, lymfeweefsels en de capillaire werking of haarvatstuwing. Dat gebeurt door fotonen projecties uit de rode en witte geïoniseerde Edelgas lichtbuizen enerzijds, en anderzijds door de overdracht van duizenden frequenties en miljoenen harmoniserende geluidsgolven die de platte dozen overbrengen.

Deze geavanceerde en gepatenteerde geneeswijze van levenskracht overdracht geeft een ‘boost’ aan, en harmoniseert energie in en om de lichaamscellen. De Foton Genie laat alle lichaamsvochten (we bestaan voor 60 - 80% uit vocht) weer stromen zoals in het goddelijke plan was voorzien.

Verbonden met de Kosmos.
In het archief van Ammi Shaddai op de vorige versie van onze site kwam ik een artikel over fotonen tegen uit maart 2004. Mijn belangstelling voor dit fenomeen dateert dus al van langer geleden dan ons recente werk met de Photon Genie. Zo kon het gebeuren dat Nora en ik onlangs door een wiskundig genie uitgenodigd werden tussen twee schotelantennes plaats te nemen. We werden daarmee verbonden met de kosmos, met donkere energie, donkere materie en met fotonlicht.

Ook dit was een voortzetting van het werk de Russische natuurkundige Alexander Gurwitsj en de Duitse natuurkundige Fritz-Albert Popp. Gurwitsj stelde al in 1933 dat alle lichaamscellen licht uitstralen. In de jaren ’70 bevestigde professor Popp dit op wetenschappelijke wijze.

Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op. Verder werd ontdekt dat een gezonde cel regelmatig, samenhangend licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt. Fritz-Albert Popp ontdekte ook dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Dus elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zware metaal, elke ziekte en elk medicijn (zowel conventioneel als alternatief) heeft zijn eigen trilling en straling.

Dit is inherent aan de Hermetische wet Zo Boven Zo Beneden en Zo Buiten Zo Binnen. De mens, een wezen van Licht, is vergeten hoe het Licht alles kan helen. Het Licht is echter de mensheid niet vergeten!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com