Slijk der Aarde…

Wanneer we dit begrip in de etymologie opzoeken, krijgen we woorden als ‘glijden, sluipen, kruipen’. Daaruit volgen ook begrippen als ‘kruiperig, slijmend’. Geld, het slijk der Aarde is dus een sluipmoordenaar; het maakt mensen kruiperig en slijmend. De vergelijking tussen geld en slijk stamt al uit de 17e eeuw, maar staat ook in Psalm 83:10 van het Boek Openbaringen.

Wanneer je op Internet de zoekwoorden ‘historie van geld’ intypt, krijg je het volgende amusante verhaal. De Romeinen kenden nog geen waspoeders. Om hun kleren te wassen, gebruikten ze de ammoniak die vrijkwam uit gegiste urine. Toen Titus, de zoon van keizer Vespasianus, zijn vader aansprak over de belastingheffing op openbare urinoirs, sprak deze de gevleugelde woorden : “pecunia non olet” (geld stinkt niet). Wie niet vies is van geld, verkeert dus in hoog gezelschap.

Rijke Romeinen hadden vaak een privétoilet. Openbare toiletgebouwen stonden in die tijd verspreid door de stad. Het was voor de armen een ontmoetingsplaats waar men gezellig kon kletsen en de nieuwste geruchten kon horen. Eigenaars van de openbare toiletten verkochten de urine vaak aan wasserijen en volders.

Geld heeft niet altijd bestaan in de vorm die wij nu kennen: munten, biljetten en elektronisch geld. Grieken en Romeinen betaalden ooit met runderen. Het Latijnse woord voor geld, pecunia, is trouwens afgeleid van pecus, vee. Andere volkeren gebruikten zout, schelpen, kralen en talloze andere voorwerpen om handel te drijven.

Die ruilmiddelen waren echter niet in alle omstandigheden even geschikt. Neem bijvoorbeeld de os: in de tijd van Homerus gold die algemeen als betaalmiddel en ook in vele Afrikaanse culturen was vee een geliefd ruilmiddel. Maar reizende handelaren konden daar minder mee aanvangen. Zij hadden behoefte aan een algemeen aanvaard ruilmiddel dat weinig plaats innam en niet kon bederven.

Zo’n ruilmiddel was zout. In het oude Rome werden soldaten en officieren ermee betaald en nagenoeg overal ter wereld fungeerde het als koopwaar, statussymbool, waardemeter en betaalmiddel. Marco Polo vermeldt in zijn 14de-eeuwse reisverslag het gebruik van geperst en officieel gestempeld zout als betaalmiddel tegen een koers van veertig baren zout per goudstaaf.

Kaurischelpen.
In de maanden die ik in Senegal doorbracht, kreeg ik van mijn gastheer een gris-gris armband. Het bestond uit een reepje leer of dierenhuid waarin een Korantekst was opgerold en aan de buitenkant was versierd met kaurischelpen om de waarde van deze talisman aan te geven.

Lang voor onze tijdrekening kende de kaurischelp een opmerkelijk gebruik als betaalmiddel en als teken van welvaart en macht. De kauri die vooral voorkomt in de warme wateren van de Indische en Stille Oceaan, begon haar tocht zowel over zee als over land en groeide uit tot het meest gebruikte betaalmiddel van de handelsnaties van de Oude Wereld. In grote delen van Azië, Afrika, Oceanië en her en der ook in Europa kon men ermee terecht.

De wet van vraag en aanbod, een van de economische basisregels, bepaalde ook grotendeels de waarde van de kauri. In afgelegen gebieden, ver verwijderd van zijn basisgebied of van belangrijke handelscentra, kon je met een paar kauri’s een koe kopen terwijl je op de Malediven zelf een paar honderdduizenden kauri’s nodig had voor één gouden dinar.

Er zijn in de loop van de geschiedenis drie onafhankelijke munttradities ontstaan in de wereld: de Chinese, de Indische en de Westerse traditie.

Heerserssymbolen.
We bepalen ons tot de Westerse traditie. Deze traditie stamt waarschijnlijk uit Lydië dat nu het Westen van Turkije is. Lydië beschikte over een immense rijkdom; er heerste een mild klimaat, en er werd goud gedolven. Lydië was een van de eerste staten die munten sloeg.

De eerste munten, die in de 7e eeuw BC werden vervaardigd, bestonden uit een druppel elektrum, een natuurlijk mengsel van goud en zilver, waar aan twee kanten een stempel in werd geslagen.

In de loop van de 6e eeuw verspreidde de nieuwe uitvinding, die de handel sterk vergemakkelijkte, zich naar het Perzische Rijk in het oosten en de Griekse wereld in het westen. Deze munten vertonen gewoonlijk stads- en heerserssymbolen, die een hoge esthetische waarde kunnen hebben.

Het is een duidelijk signaal dat alleen heersers, ik noem ze onderdrukkers, hun beeltenis op muntgeld lieten slaan. Ze sloegen als het ware munt uit hun macht en machtsmisbruik. Nu maken we een grote sprong door tijd/ruimte met betrekking tot het Slijk der Aarde.

Op de lijst van Forbes van rijkste mensen ter wereld bezette George Soros in 2016 de 23e plek. Als je zijn fysionomie bekijkt zie je een letterlijke resonantie met het Slijk der Aarde. Soros is een schoolvoorbeeld van macht en machtsmisbruik. Soros is iemand die aan de touwtjes trekt van de valutamarkten en de wereldpolitiek en in staat is door een statement een land te verscheuren. Met zijn macht maakt hij werkelijk mensen kruiperig en slijmerig.

Hoe kwam hij aan zijn macht?
Deze afgezant van het kwaad werd in 1903 geboren als Ezra Levant Schwartz in Hongarije. Dat was niet de beste tijd/ruimte om als jood ter wereld te komen. Toen het Nazi regime in 1944 Boedapest bezetten, was de vader van Ezra Schwartz een succesvolle advocaat. Misschien wel de advocaat van de duivel.

Omdat hij wist dat de Nazi’s problemen zouden vormen voor joden, besloot hij zijn gezin op te splitsen. Hij kocht valse identiteitspapieren en kocht een hoge functionaris om, om de 14 jarige Ezra als zijn zoon op te nemen. Hij liet de functionaris zweren dat George zijn christelijke petekind was. Terwijl honderdduizenden Hongaarse joden afgevoerd werden naar concentratie kampen, concentreerden de jonge Ezra en zijn zogenaamde peetvader zich op de in beslagneming van joodse bezittingen.

George Soros maakte carrière bij de Judenrat… waarin we het woord rat al snel herkennen. Deze raad was een joodse groep die door de Nazi’s werd ingezet om het vuile werk voor ze op te knappen. Deze joden hadden de opdracht razzia’s uit te voeren die hun buren en kennissen naar de treinen des doods brachten. Daarmee hoopten ze hun eigen hachje te redden.

Met zijn zogenaamde peetvader stal de jonge Ezra Schwartz de eigendommen van zijn buren, vrienden en kennissen. In amper twee maanden werden 440.000 Hongaarse joden als vee vervoerd naar kampen waaruit geen terugkeer mogelijk was. De naam Ezra Levant Schwartz veranderde hij in de naam die zijn vader had bedacht: George Soros. In een video interview van 17.11.2016 van de Canadees Dan Dicks met Soros, geeft hij alles toe zonder een spoor van wroeging!

Deze ervaring heeft hem getransformeerd tot de gewetenloze poppenspeler die hij nu is. De poppen die hij thans bespeelt zijn politieke, financiële en zelfs religieuze top figuren die hij als marionetten beschouwt. Na de oorlog verhuisde de verrader van zijn eigen volk naar Londen en vervolgens naar New York. Nadat hij zich effectief had verrijkt met gestolen goed werd hij effectenmakelaar.

In een interview werd hem gevraagd hoe hij dacht over zijn tienertijd. Heeft die periode hem nachtmerries bezorgd? Soros antwoordde dat het hem geheel niets deed. Hij had er geen schuldgevoel aan overgehouden. “Als ik het niet had gedaan, zou iemand anders de joodse bezittingen hebben gestolen, of hij er nou wel of niet was geweest. Ik heb geen wroeging. Een Nazi zou in ieder geval joden hebben bestolen, dus waarom zou ik het niet doen?”

Dat gebrek aan moraal heeft zijn leven gedomineerd. Hij was een fanatieke criticaster van het kapitalisme, maar toen hij in 1992 de kans kreeg, speculeerde hij tegen het Britse pond. Zo hij creëerde hij de Zwarte Woensdag die miljoenen Britten hun pensioengeld kostte. Zelf hield hij er ruim een miljard dollar aan over. Als hij het niet had gedaan, zou iemand anders het wel gedaan hebben, nietwaar?

Geld regeert.
Het is bekend dat geld de wereld beheerst. Het is ook bekend dat politici uitvoeren wat de financiële machten hen opdragen. De wereld wordt bestuurd door de banken, en de belangrijkste banken zijn in handen van de Rothschild familie.

Het is bekend dat 90% van de mensen die zich joden noemen in feite Khazarjoden of

Ashkenazi joden zijn. Deze mensen liegen als ze beweren dat het land Israël volgens hun geboorterecht van hen is. Hun geboorteland ligt 800 mijl verder in wat nu de Oekraïne heet.

Is dat te bewijzen? Jawel, dan dienen we te begrijpen wat twee verzen uit het boek Openbaringen ons vertellen.

  • In Openbaringen 2:9 staat geschreven: “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.”
  • In Openbaringen 3:9 staat geschreven: 3:9 “Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.”

Hier wordt, voor zover we kunnen nagaan, verwezen naar mensen uit Khazaria/Oekraïne.

Geliefden, de rijkste bloedlijn en de leider van de Ashkenazi joden in onze werkelijkheid is de Rothschild familie. Als je hun geschiedenis kent, weet je dat hun fortuin is vergaard met leugens, manipulaties en moord. Hun bloedlijn is verweven met alle Koninklijke families in Europa.

Laten we je nu herinneren aan de betekenis die aan de naam Anunnaki wordt gegeven. De Anunnaki vormden in de Mesopotamische mythologie een groep godheden die ‘uit de Hemel op Aarde kwamen’. Hoe de spellingsvorm ook is, en het zijn er vele, de betekenis luidt: "die van koninklijken bloede". Lady Diana kende de ware aard van de Windsor familie, ze noemde ze ‘hagedissen’ of ‘reptielen’… Daarom werden er leugens over haar verspreid, daarom werd ze gemanipuleerd en vermoord. Waar hebben we die termen eerder gelezen?

Geld stinkt, want de machtigen der Aarde zijn wezens die een menselijk uiterlijk, een koud reptielenhart en miljarden dollars hebben. Wie niet vies is van geld, verkeert dus in hoog gezelschap….Zeg maar gerust rijke stinkerds.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com