Top of the World.

Wie herinnert zich nog Karen en Richard Carpenter, een Amerikaans muziek- en zangduo in de jaren zeventig van de twintigste eeuw? Ze hadden vele hits zowel in de VS als in Europa met hun melodieuze liedjes. Je zou ze zo het predicaat ideale schoondochter en ideale schoonzoon kunnen geven. Dit artikel, echter, gaat over een van hun titels: Top of the World.

In het artikel over het Slijk der Aarde schreef ik dat geld de wereld beheerst, maar wie of wat zit op de top van de wereld? Dit wordt een compilatie van de circa 250 artikelen uit de vorige versie van Ammi Shaddai. Daarbij vergeet ik gemakshalve de ontelbare vertalingen die ik van 2001 tot 2010 maakte en de talloze artikelen van eigen hand onder de navigatieknoppen Science en Angelviews.

Wie zit op de top?
Wie kijkt altijd en overal over je schouders mee? We kennen allemaal het ‘alziend oog’ op de top van de piramide van het $ 1 biljet. Er zijn heel veel interpretaties te vinden op Internet, maar als we het woord top veranderen in bovenwereld, is het mogelijk dat het ‘alziend oog’ van buitenaardse herkomst is. Een oog dat gretig toeziet op hoe we elkaar afmaken en elkaar opofferen om te overleven.

Heb je een sterke maag? Als je snel misselijk wordt kan je dit beter niet verder lezen. Dat wat ik hierna schrijf is net zo pittig als het artikel Pizzagate en de Strijd om het Witte Huis op de site van Ella Ster. Het is niet nieuw, het is onder ontwaakte zielen bekend, en toch elke keer dat je het leest, draait je maag om.

In het artikel ‘Draagvlak’ van 30 juli 2016 heb ik al iets verteld over de parallel tussen een piramide en de hiërarchie in deze wereld. We gaan daar dieper op in. De oude Egyptische machtssystemen werden als een piramide opgezet om de machthebbers boven de Farao verborgen te houden. Elek Farao werd net zo in de gaten gehouden door het 'alziend oog' van buitenaardse wezens als elke machthebber nu!

Als je beseft dat de piramides op het Giza plateau zijn ontworpen en gebouwd door de Anunnaki heb je een idee over het ‘alziend oog’. De Igigi astronauten stonden lager in de hiërarchie van de Anunnaki. Zij bemanden de spionsatellieten die in een orbit om de Aarde vlogen, er is niets nieuws onder de Zon! Nu je weet dat Anunnaki ‘Zij van Koninklijk bloed’, betekent, begrijp je je dat de ‘royalty’ op Aarde niet meer is dan een pion van buitenaardse wezens.

Na de Zonvloed besloten de Anunnaki dat er een tussenpersoon nodig was tussen de ’goden die uit de Hemel op Aarde kwamen’ en de zich snel vermeerderende mensheid. Het eerst koningschap werd gegeven aan Etana in de stadstaat Kish. In onze dagen ligt daar de stad Tell al-Uhaymir in de provincie Babylon van Irak.

Niet ontwaakte mensen denken nog dat hun land geregeerd wordt door de ultieme macht, welke titel die ook moge dragen. Alle presidenten en koningen gehoorzamen aan hogere machten. Te beginnen met Dwight Eisenhower werd de presidenten van de VS verboden zich te bemoeien met Area 51, UFO’s en buitenaardse entiteiten, Dar verbod kwam altijd van het hoofd van de CIA. Je vraagt je dan af, wie regeert wie?

Er was een tijd dat koningschap/priesterschap onder dezelfde machthebber vielen. Nadat deze leidende functies over twee hiërarchen werd verdeeld, kwam de macht nagenoeg geheel bij het Vaticaan omdat die instantie het rijkste instituut ter wereld is. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom de pauselijke mijter op een vissenkop lijkt? De samenhang tussen het grote lijden in het Vissentijdperk en het leiden van Rome wordt dan ineens duidelijk.

Zelfs de hoogste kerkvader wordt gecontroleerd door de Zwarte Paus!

Paulus Brieven.
In Efeziërs 6:11-13 schrijft apostel Paulus in gevangenschap het volgende: “ Doet de volledige wapenrusting van God aan, opdat GIJ pal kunt staan tegen de kuiperijen van de Duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de wereldheersers van duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten…”

Dit stamt al uit het jaar 49 AD! Maar de wereldheersers van duisternis waren al vele millennia eerder op deze planeet om de piramidale machtsstructuren te vestigen. Ze kwamen hier om goud te delven om met goudstof de atmosfeer van hun thuisplaneet te beschermen. Na een opstand tegen het zware werk in de mijnen sprak Enki de gevleugelde woorden: “Laat ons wezens creëren naar onze gelijkenis.”

De wereldheersers van duisternis creëerden het Adama ras via genetische manipulatie uit de eicellen van een primaat en Anunnaki zaadcellen. Dit zou kunnen verklaren waarom de mensheid slechts 46 chromosomen heeft, terwijl alle andere aardse primaten er 48 hebben. We gaan ervan uit dat de Anunnaki zichtbare wezens waren, die afgebeeld konden worden op muur reliëfs.

Nu komen we aan een heikel punt, ook de Anunnaki ‘goden’ waren pionnen in een hoger machtsspel. Zelfs Enlil/Jehova gehoorzaamde aan niet fysieke entiteiten die negatieve energie als angst nodig hadden om te bestaan.

Archons.
De oude gnostici spraken al over de ‘Archons‘; de manipulators en controleurs van de mensheid die op ons parasiteren. ‘Archon’ komt uit het Grieks met de betekenis van heersers of de eersten. De naam ‘Archons’ komt ook voor in de Nag Hammadi geschriften.

De archonten zijn te onderscheiden tussen fysieke archonten die incarneren in machtige familie bloedlijnen (vooral binnen de Jezuïeten orde) en de non fysieke archonten die hun invloed uitoefenen vanuit de astrale velden. ‘Archons’ is de verzamelnaam van de duistere machten. Het zijn reptielwezens, amoebe wezens en andere niet-fysieke levensvormen.

De laatste twee groepen zijn parasieten die zich voeden met negatieve energie die mensen uitstralen als ze angstig, of in stress zijn. Daarom proberen hun marionetten zoveel mogelijk leed te veroorzaken onder de mensheid, anders verhongeren de energie-vampiers. De ‘amoeben’ hechten zich, in een andere dimensie, aan mensen en manipuleren het ego opdat de mens juist die negatieve emoties ervaart, waarmee de ‘amoeben’ zich voeden.

Parasieten.
Sommige duistere heersers wilden al millennia geleden ontdekken hoe de mensheid zich reproduceert. De talloze ontvoeringen van mensen door vijandige buitenaardse wezens, en de vreselijke verminkingen aan vee zijn er een bewijs van. Het gaat nog verder, en dan kunnen jullie je voorstellen dat de film Rosemary’s Baby een clou geeft…

Wat er in Montauk met kinderen en mensen die niemand zou missen gebeurde, is zeer misselijkmakend. Stewart Swerdlow schreef er vijf boeken over. Enkele titels zeggen al genoeg: The Montauk Project en The Alien Connection. Swerdlow claimt dat hij sinds zijn 14e slachtoffer was van de inmiddels uitgebreid gedocumenteerde mind controle experimenten in Montauk in de vroege jaren ’70. Hij was een van de zogenoemde Montauk Boys.

Stewart was eens getuige van een satanisch ritueel. Tijdens zo’n offer ritueel, vooral als er kinderen werden geofferd, lieten de wezens hun menselijke uiterlijk vallen en namen hun reptielenvorm aan. Het viel hem op dat er na zo’n ceremonie een groengeel residu over de ruimte was verspreid. Het plakte aan zijn lichaam, op de altaren en op de vloer. Hij vond het later zelfs op zijn eigen kinderen terug en had er geen verklaring voor.

Een hoofdrol was weggelegd voor Sir Laurence Gardner. Tijdens het ritueel was er ook een mannelijk pendant van de (negatieve) Moeder Godin aanwezig. Gardner nam dan een mes van die man over en stak het in het kinderlichaam. Vervolgens, nadat hij zijn reptielenvorm had aangenomen, at hij de ingewanden van het kind op.

Gruwelijke bloedrituelen en kinderoffers zijn zo oud als de mensheid. Het kwam al voor bij de Carthagers, de Kanaänieten, de Etrusken, de Chinezen en de Kelten. Het gebeurde van oudsher al bij de Hawaiianen, de Mesopotamiërs, de Azteken, de Egyptenaren en bij de Inca’s. Het gebeurt nog steeds achter de keurige façades van Europese vorstenhuizen.

Er worden kinderen uit weeshuizen gehaald waar een forse financiële vergoeding voor staat die zwijgplicht afdwingt. De kinderen worden in ruimten met eenzijdig spiegelglas ontkleed en misbruikt. Of ze worden geheel naakt een afgehuurd stuk bos ingestuurd, waarna er jacht op ze wordt gemaakt. Type op Internet de naam Anne Marie van Blijenburgh in en houdt een emmer bij de hand als je gaat lezen.

Als je het artikel Pizzagate en de strijd om het Witte Huis op Internet hebt gelezen, lust je nooit meer een pizza of een hotdog. Het zijn codewoorden voor het geslacht van een meisje en een jongen. Kinderen hebben nog de zuivere energie van Thuis in hun bloed, dat is de hoogste bron van voeding voor de wezens die boven de top van de wereld existeren.

Vuilnis.
Een wijs mens vroeg eens wat er met een samenleving zou gebeuren als de koning ineens weg zou vallen. Het antwoord was niets, er zou niets gebeuren. Daarop stelde hij, met een twinkeling in de ogen, de vraag wat er zou gebeuren als de vuilnismannen ineens weg zouden vallen. Chaos, stankoverlast en daarna ziektes

Wat let ons om als vuilnismannen op te treden en het vuil aan de top van de wereld op te ruimen? Het enige wat daarvoor nodig is je ogen te openen, en de struisvogel politiek vaarwel te zeggen. Daarnaast is het hard nodig dat wij tijdens de grote schoonmaak onze gedachten en emoties volkomen beheersen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com