Zwarte Paus

In het vorige artikel stond geschreven: “Zelfs de hoogste kerkvader wordt gecontroleerd door de Zwarte Paus!” Het is grappig dat dit artikel tot stand komt als ‘Snieklaas’ en Zwarte Piet weer huiswaarts keren.

Goed, dan nu weer serieus: “Is er in de Bijbel iets geschreven over de Zwarte Paus met betrekking tot de tijd van Openbaringen die we nu ervaringen?” Nee, natuurlijk niet omdat de Bijbel zoals die nu verkocht wordt samengesteld is door een uiterst dubieuze groep onder leiding van Constantijn de Grote in 325 AD. Constantijn, geliefden, was een fysieke Archont!

Als je de klassiekers kent, weet je dat hij de ontwerper was van het Pax Christie symbool. Dat symbool zie je nu terug in het grondplan van het ALF Cabaniss in Nueces County in de staat Texas op 8 mijl ten westen van de Navy luchthaven Corpus Christi. Hoe is het mogelijk dat een christelijk symbool gecodeerd ligt in een militaire basis?

Het concept van een zwarte paus komt van St. Malachius die in 1139 AD een visioen ontving dat er nog maar 112 pausen zouden komen, en dat de laatste paus de Zwarte Paus zou zijn. Het is opmerkelijk dat de huidige paus een Jezuïet is, en dat zijn orde traditioneel gekleed gaat in zwarte soutanes. De Jezuïeten vormen de militair/religieuze orde van de RK Kerk, en nu begrijp je waarom het Pax Christie symbool in een militaire basis gecodeerd ligt!

Op Internet is een nogal duister ritueel te vinden waarin een Jezuïet een hoge rang krijgt. Hij wordt dan de Kapel van de Orde geleid, waar slechts drie personen aanwezig zijn. Zijn superieur staat bij het altaar en aan beide zijden daarvan staat een Jezuïetmonnik. De ene draagt een banier met de gele en witte kleuren van de paus. De ander draagt een zwarte banier met daarop een dolk en een rood kruis boven een schedel met gekruiste beenderen.

Daarbij staat het woord INRI met daaronder de tekst IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS.

De letters INRI vormden de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Yeshua: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum of in onze taal Jezus van Nazareth, koning der Joden. De woorden op het zwarte Jezuïetenbanier betekenen echter: “Het is gerechtvaardigd om elke goddeloze of ketterse koning, regering of heerser te vernietigen.”

Op de vloer is een rood kruis ingelegd waarop de kandidaat neerknielt. De superieur geeft hem een klein zwart kruis in de linkerhand, en de kandidaat drukt het zwarte kruis tegen zijn hart. Daarna neemt hij een dolk aan bij het lemmet en drukt de punt van de dolk ook tegen zijn hart terwijl de superieur het heft nog vasthoudt. Dan begint de superieur aan een lange preek. Ik vertaal een klein deel hieronder.

Zwarte Preek.
“Mijn zoon, tot nu toe ben je onderwezen te veinzen een Roos Katholiek te zijn onder Rooms Katholieken, en zelfs onder je broeders een spion te zijn. Je hebt geleerd niemand te geloven en niemand te vertrouwen. Je bent getraind je voor te doen als een Reformist, als een Hugenoot, als een Calvinist, als een Protestant om hun vertrouwen te winnen en zelfs om te preken vanuit hun preekstoelen.

Je hebt geleerd om met al het venijn in je lijf onze Heilige Religie en de Paus te hekelen. Je bent zelfs geprogrammeerd om zo laag te vallen dat je een Jood kunt zijn onder de Joden om als soldaat van de Paus alle informatie te krijgen die jouw Orde tot voordeel strekt.

Je hebt geleerd het zaad van jaloezie en haat te zaaien tussen gemeenschappen, provincies en landen die in vrede zijn, je hebt geleerd ze op te stoken om bloedige daden te verrichten, waardoor ze elkaar de oorlog verklaren. Je bent getraind om revolutie en burgeroorlog te creëren in landen die onafhankelijk waren en voorspoed kenden, waar men van kunst en wetenschap genoot en van de zegening van vrede…

Je bent opgeleid om met een strijdende partij te verbinden en in het geheim contact te houden met een broeder die voor de tegenpartij strijdt alleen maar om de kerk aan het langste eind te laten trekken door de voorwaarden die jullie uit de vredesonderhandelingen weten te slepen. Het doel heiligt alle middelen.”

In Johannes 1:47 lezen we dat de apostel Philippus tegen Nathaniël zegt dat Yeshua, uit Nazareth in aantocht is. Nathaniël zegt dan smalend: “Kan er uit Nazareth iets goeds komen?” Nu vraag ik jullie: “Kan er iets goeds uit Rome komen?” Begrijp je nu eindelijk waarom het St. Pieterplein is ontworpen als een enorme castreertang?

Zwarte Quotes.
Laten we jullie de uitspraken van twee overheersers in herinnering brengen. Napoleon Bonaparte zei ooit: “De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, geen religieuze orde. Hun leider is een generaal van een leger, en niet louter hoofd van een abdij. Het doel van deze organisatie is macht, macht in de meest despotische zin van het woord, absolute macht, universele macht om de wereld te beheersen door de wil van één man.”

Adolf Hitler zei het als volgt: “Het meest heb ik nog geleerd van de Jezuïeten Orde. Tot nu toe was er niets zo ontzagwekkend als de hiërarchische organisatie van de Katholieke Kerk.

Een groot deel van die organisatie heb ik rechtstreeks in mijn Nazipartij geïntegreerd. De Katholieke Kerk moet als een voorbeeld dienen. Ik zal jullie een geheim vertellen. Ik ben een orde aan het stichten, en ik zie in Himmler (die de Nazi partij zou leiden) onze Ignatius de Loyola.”

Deze laatste was een Spaanse geestelijke die in 1539 verantwoordelijk was voor de oprichting van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten Orde), en er de eerste generaal werd!

Zwarte Rechtvaardigheid.
“Het is gerechtvaardigd om elke goddeloze of ketterse koning, regering of heerser te vernietigen.” Er waren vele mensen die opstonden tegen de Jezuïeten Orde, en het veld moesten ruimen. Met hun aversie bewerkten ze alleen hun eigen ondergang en dat van hun land. Alle door de Orde aangewakkerde revoluties begonnen bij de leiders. Dit impliceert dat potentiële leiders vermoord moeten worden zodra er ook maar een vermoeden is dat ze de strategie van de Jezuïeten kan ondermijnen.

Paus Clement XIV verbood in 1773 de Orde en werd vermoord. Abraham Lincoln had weerstand tegen de Orde na de Burgeroorlog en werd doodgeschoten. Benito Pablo Juárez García, een Mexicaans politicus en jurist wilde Mexico zuiveren van de invloed van de Orde en werd op 18 juli 1872 vermoord. Che Guevara werd vermoord omdat hij de onderwerping van Latijns Amerika door de Orde wilde voorkomen. John F. Kennedy had de moed de autoriteit van de Jezuïeten Generaal aan de kaak te stellen.

In het interview met Cobra, van 28-11-2016, vroeg de interviewer iets over Michael Jackson. Cobra zei dat Michael is vermoord toen hij probeerde bekend te maken dat de illuminatie de mensen manipuleren. Op Internet lees je dat de eed van de illuminatie gebaseerd is op de eed van de Jezuïeten.

Zwarte Kruistochten.
De ‘Kruistochten’ van het Vaticaan, de Jezuïeten en de Vrijmetselaars zijn nog effectief. Hun volledige dominantie moet bereikt worden door middel van oorlogen, genocide en ontvolking. Denk aan de genocide op Indianen in Canada tussen 1880 en 1984. Denk aan de genocide op Serviërs in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de massamoorden op de Jezidi's en Sjiieten die nu plaatsvinden.

De zwarte kruistochten bewerkstelligen ook politieke omverwerpingen, economische slavernij, gemanipuleerd voedsel, malafide farmaceutica, zorgwekkende zorgstelsels, hongersnood en woningnood. Ze beheersen het onderwijs, de media, de wetenschappen en uiteraard de religie. Daarmee onderdrukken ze de soevereiniteit, het bewustzijn en de spiritualiteit van elke belichaamde ziel.

Zwarte Doos.
In dit geval gaat het niet om de doos met vluchtgegevens die cruciaal zijn bij het achterhalen van de oorzaak van veel vliegtuigongelukken. Het gaat om de Doos van Pandora! Als je de klassiekers kent, weet je dat die doos een bron was van problemen, ellende, ziekte en misère.

Maar, je weet ook dat op de bodem van die doos alleen nog de hoop bleef liggen! Aartsengel Gabriël belicht in het boek ‘De Samenleving in 2015’de wereld waarin we leven. Gabriël geeft een beschrijving van wat er zich op dit moment op aarde afspeelt en vertelt waarop de mensheid zich kan verheugen wanneer ze in de vijfde dimensie aankomt

De Tweeling Vlam van Gabriël is Archeia Hope ook wel Lady Master Hope genoemd. Gabriël en Hope helpen lichtdragers bij hun werk met het Licht in het Aardechakra en in het verkrijgen van meesterschap op de Witte Straal, - zuiverheid, orde, vreugde en hoop.

Wat let ons om met deze Lichtwezens een Nieuwe Dageraad te creëren? Zou dat niet het beste voornemen zijn voor 2017?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com