66. Satan

Dit artikel zat al in de pen voordat ik Close Encounters in de Bijbel schreef. Het schrijfseltje over de ontmoetingen met buitenaardsen in de Schrift moest eerst geschreven worden opdat dit artikel nummer 66 zou krijgen. Toeval bestaat niet en synchroniciteit kan afgedwongen worden…

Op mijn vraag wie of wat de duivel vertegenwoordigde, liet Aartsengel Michaël mij ooit de naam Satan op een scrabblebord visualiseren. Vervolgens husselde Michaël de letters door elkaar en er ontstond een nieuw woord: ‘Naast’. Omdat ik het niet meteen begreep zei Michaël dat het de positie was van Satan ten opzichte van God… Het is dat ik een verstokte atheïst ben, anders was ik van mijn geloof gevallen.

Op woensdag 7 december tijdens onze wekelijkse meditatieavond haalde mijn geest de verzoekingen van Yeshua in de woestijn aan als een vergelijking met deze periode van chaotische transformatie voor het collectieve bewustzijn. Die verzoekingen staan geschreven in Mattheus. 4:1-11, maar ik schrijf ze hieronder in mijn eigen woordgebruik.

Yeshua werd door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij trek. En de duivel kwam en daagde hem uit: “Als jij Gods Zoon bent, transformeer deze stenen dan in croissantjes”.

Maar daar zag Yeshua geen brood in en zei: “Ik neem alleen het Woord dat uit de mond van god komt.”

Daarna riep mijn geest de aanwezigen van die meditatieavond op niet in te gaan op de verzoekingen van deze tijd. Laten we de stenen transformeren in rotsen van vertrouwen!

De duivel was echter niet voor één gat te vangen en bracht Yeshua op de rand van het dak van de Tempel. Hij daagde Yeshua uit zich naar beneden te werpen. Want hij zou als de zoon van god toch zijn voet niet aan een steen stoten. Yeshua gaf daar geen gehoor aan omdat het zijn opdracht was de zoon des mensen te zijn, met alle fysieke gevolgen als hij zich omlaag zou storten.

Vervolgens riep mijn geest de aanwezigen van die meditatieavond op zich het gezegde ‘hoogmoed komt ten val’ te herinneren. En daarop volgde de volgende affirmatie: “Ik blijf een nederig wezen, want ik ben hier op Aarde ingedaald om in alle nederigheid mijn weg terug te vinden naar Thuis. Ik ben op de weg terug naar het Licht, en er komt een tijd dat ik geen schaduw meer zal hebben…”

Voor de derde verzoeking nam de duivel Yeshua mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. De duivel zei: “Dit alles zal ik U geven, indien jij je neerwerpt en mij aanbidt.” Yeshua trotseerde de uitdaging en zei dat de duivel kon opzouten.

Daarna vertelde mijn stem waarom deze vergelijking op woensdag 7 december werd gegeven. De 40 dagen staan voor het getal 4 dat volgens de getallenleer van Pythagoras voor perfectie, volkomenheid staat. De woestijn staat voor het niet willen weten of de struisvogel politiek. Er groeit niets, het is de dorheid van ons bewustzijn, het opgedroogde godsbewustzijn.

In mijn kinderjaren hoorde ik mijn papa vaak zeggen: “De Vijand slaapt nooit, jongen!” Sinds mijn tienertijd ben ik altijd alert op 7 december, want iets in mijn cellulaire geheugen koppelt die datum aan de verraderlijke aanval op Pearl Harbor. Nu ik de 70 nader besef ik dat wij, net als Yeshua dat ooit deed, de Satan in ons zelf, de negatieve gedachten die ons beheersen ontstijgen. Negatieve gedachten zijn onze grootste vijand.

Positieve gedachten vormen een prachtige reisgenoot op de weg naar Thuis.

Chevron.
In de heraldiek wordt de chevron ook aangeduid als keper en vormt het een herautstuk, een eenvoudige meetkundige figuur op een wapenschild. In het leger is de chevron een rangonderscheidingsteken op de mouw. Met dat teken kan je op je strepen staan.

De meetkundige figuur in de heraldiek is op de keper beschouwd een verkapt symbool van de Vrijmetselaars dat wordt gevormd door een passer en een winkelhaak. Je begrijpt dan ook wie de ’heraut’ is binnen adellijke kringen.

Er is een hardnekkige mythe over het ontstaan van het genootschap. De eerste vrijmetselaars zouden tempeliers zijn die in de 14e eeuw aan de vervolging van hun orde wisten te ontkomen. Waar rook is, is ook vuur! Het verwondert me dan ook niet dat via de militaire orde van de Tempeliers het symbool van de Vrijmetselaars in het leger wordt gebruikt als onderscheidingsteken.

Geitenkaas.
Waarom kom ik in een artikel over Satan met de chevrons op de proppen? Een Frans geitenkaasje (fromage de chèvre) vertelt het voor ogen die kunnen zien. Satan wordt meestal afgebeeld met een geitenkop in een pentagram. Je hebt niet veel fantasie nodig om in het pentagram de hoorns van een ram of een geit te herkennen.

Het Zodiakteken Aries of Ram wordt beheerst door de planeet Mars, en Mars was bij de Romeinen de oorlogsgod! Zo kom je weer bij de chevrons op de mouw van de strijdkrachten. Kijk nu met andere ogen naar het logo van het Franse automerk Citroën. Draai dat logo verticaal en je denkt onwillekeurig aan de chevronborden bij gevaarlijke bochten.

De chevrons wordt vaak getoond door politici en popsterren als ze hun hand opsteken waarbij de wijsvinger en de pink de horens van de duivel symboliseren. De wijsvinger staat voor kracht en de pink symboliseert spiritualiteit. In dit geval wordt spiritualiteit eerder als occultisme opgevat, en occultisme is slechts voor ingewijden toegankelijk…

Voor ingewijden zijn de symbolen van Satan en de Vrijmetselarij in het stratenplan van Washington DC verwerkt. Voor de leek zijn er 50 sterren en 13 strepen in de vlag van de Verenigde Staten, voor een ingewijde staan er 50 pentagrammen op een vierkant. Het vierkant is het belangrijkste, meest vitale en typerende symbool van de Vrijmetselaars.

Niets is wat het lijkt.
Vergun het mij je weer te herinneren aan Efeziërs 6:12, waarin apostel Paulus in het jaar 49 schreef over de wereldkrachten van duisternis, de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.

De chevrons in de wapenschilden van de adel en op de mouwen van de strijdkrachten krijgen, als je dit weet, een ander karakter. We worden als het ware omsingeld door satanische symbolen, we zijn ons er niet bewust van, maar ze beïnvloeden ons wel. Het is te vergelijken met subliminale beelden in onder andere films en reclamespotjes.

Onlangs vroeg een Japanse Lichtwerker in een interview met Cobra wat het doel was van de subliminale effecten in Disney tekenfilms. Cobra antwoordde dat het bedoeld is om de seksuele belangstelling en emotionele programmering van de mens te controleren.

Er zijn diverse claims dat Disney een instrument is van de wereldkrachten van duisternis. Het instituut wordt gecontroleerd door een geheim genootschap met het oogmerk elk kind in de VS en daarbuiten te corrumperen, te bezoedelen. Er zijn nogal wat claims dat Disney beheerst wordt door krachten die kinderen willen transformeren in duivel aanbidders. Er wordt zelfs gesuggereerd dat in de ‘handtekening’ van Disney drie zessen zijn verborgen.

Dan is er nog de claim dat Walt Disney zelf een Vrijmetselaar was en een positie bij de Illuminati bekleedde. Daarmee was hij in staat de kinderen voor te bereiden op de Nieuwe Wereld Orde door de symboliek van de geheime genootschappen in zijn films te verstoppen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,

Benjamin Fulford, een in Japan gevestigde Canadese journalist, openbaarde onlangs ook wat er in het geheim al decennia lang plaatsvindt in de VS entertainment industrie. Hij bevestigde dat Disneyland gebouwd was om het pedofielennetwerk van dienst te zijn. Weet je hoeveel kinderen elk jaar vermist raken in Disneyland, Disney World, Disneyland in Orlando, Parijs en Tokyo? Dit maakt deel uit van het wereldwijde kinderhandel netwerk.

Het netwerk bestaat grotendeels uit royalty of bloedlijn families. Dat is logisch als je weet dat de geiten - of ramshoorns in de heraldiek door chevrons worden vervangen. Die groep heeft ook genoeg middelen en macht om hun daden in de doofpot te stoppen. Voormalige Khazariaanse seksslaven in Europa stuurden Fulford ook geloofwaardig bewijs van het jagen op 14 en 16 jaar oude jongens en meisjes door leden van de Europese koningshuizen

Volgens een CIA informant van Fulford is het hoog tijd de zogenaamde pizza-gate en de globale ondergrondse pedofiele netwerken uit die doofpot te halen. Dat gebeurt niet zolang wij in onze comfortzone blijven en de koppen in het zand steken. Het is nu aan ons op onze strepen te gaan staan. Het is tijd te bewijzen dat we voor de duivel niet buigen.

We zijn op de weg terug naar het Licht, het wordt tijd de schaduw af te werpen. Dit is artikel 66 en er staan drie zessen in het logo van Walt Disney. Laten we de zaken omdraaien, we zetten alles op zijn kop. Dan manifesteren we drie maal 9; het getal van Voltooiing.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com