Transformers.

Meesters in de Samenhang der Dingen laten ons beseffen dat ogenschijnlijk onverenigbare zaken juist onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit schrijfseltje gaat niet over fictieve buitenaardse robots uit populaire strips, televisieseries en films. De Transformers maakten overigens hun debuut in 1984 als speelgoedserie.

En het is juist dit jaartal dat mij triggerde om dit artikel te schrijven. Zoals je wellicht weet is 1984 een boek van George Orwell. Het werd grotendeels in 1948 geschreven en een jaar later gepubliceerd. Het is zijn Orwells visie op de westerse wereld anno 1984, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind.

Nog voor ik het artikel Close Encounters publiceerde, had ik een idiote ingeving. Mijn innerlijke stem gebood mij de betekenis van de naam Soros te achterhalen. George Soros werd in Hongarije geboren als Ezra Levant Schwartz. Daarom liet ik een vertaalprogramma de naam of het woord ‘Soros’ van het Hongaars in het Nederlands transformeren…

Soros betekent in het Hongaars ‘Serieel’. Mijn innerlijke stem vroeg me wat ik hierbij voelde. Kippenvel over mijn hele lichaam was mijn antwoord. Er rees een donker vermoeden dat Soros een serieel wezen is; een aspect uit een hele reeks wezens. In een woordenboek vond ik een goed voorbeeld: een seriële poort is een voorziening aan een computer voor het aansluiten van randapparatuur.

De poorten tussen verschillende dimensies gaan sinds mensenheugenis regelmatig open en dicht. Het is het denkbaar dat die poorten gebruikt worden om entiteiten met een menselijk uiterlijk in onze werkelijkheid te smokkelen. Er is een groot aantal vormveranderaars onder het menselijk collectief.

Vormveranderaars.
Het klinkt als science fiction, maar het is werkelijkheid. Je vindt dit fenomeen weliswaar terug in sprookjes, fantasie - en horrorverhalen, maar vaak is daar, voor ogen die kunnen zien, een hogere waarheid in verscholen. In de sprookjes van Grimm komen, metamorfoses en vormveranderingen regelmatig voor. Een kikker verandert in je droomprins, een feeks wordt je nieuwe vriendin. Kijk uit waar je gaat rusten in een bos, voor je het weet legt een van de bomen een bezwering op je.

Als kind luisterde ik vol afgrijzen naar de verhalen van de oudere Indo’s over de Pontianak. Dat is een vrouwelijke geest, in de gedaante van een buitengewoon mooie vrouw, met een gat in de rug die door haar lange hoofdhaar wordt bedekt. Ze schuilt voornamelijk in een Waringin (Ficus benjamina), en als je daaronder gaat rusten, zijn ziekte en ellende het gevolg.

Vormveranderingen komen in vele legenden voor. Het woord legende komt uit het Latijn; legenda of dat wat gelezen moet worden! Daar wil ik aan toevoegen, dat wat gelezen en begrepen moet worden. De Griekse oppergod Zeus (klinkt als Jezus) had de gave om zich in elk levend wezen te kunnen veranderen. Hij deed hier vooral zijn voordeel mee wanneer hij op vrouwenjacht was. Hij verleidde Europa door zich als stier te vermommen, hij verleidde Leda in de gedaante van een zwaan.

Transfiguratie.
Zelfs Yeshua veranderde voor de ogen van Petrus, Johannes en Jacobus op Mt. Tabor in een stralend wezen. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht.' In de Bijbel wordt dit de Transfiguratie of Verheerlijking van Jezus genoemd (Mattheus 17:2). Wij hebben in november 2009 met 24 Essenen op Mt. Tabor een meditatie gedaan met het verzoek dat de ganse mensheid een Transfiguratie mocht ervaren.

Serieel.
Goed, nu we hebben uitgelegd waarom een Transformer niet per definitie een stripheld noch een sprookjesfiguur hoeft te zijn, gaan we verder met de ontdekking dat ‘soros’ in het Hongaars ‘serieel’ betekent. Het is opmerkelijk dat de inwoners van Hongarije zich Magyaren (Magi) noemen.

We weten dat elke belichaamde ziel een aspect is van een Overziel die uit 144 entiteiten bestaat. Dat zou impliceren dat ook wij een serieel wezen zijn, ware het niet dat we geïndividualiseerde zielen zijn en dus in elke incarnatie een geheel eigen uniciteit bewaren. Bij kunstmatige (zielloze) intelligentie echter zijn alle aspecten die hieruit voortkomen met een identiek programma op Aarde gekomen.

Deze aspecten zijn als het ware aangesloten op een poort die randapparatuur van energie en besturing voorziet. De energie komt voort uit bijvoorbeeld onderdrukking, beheersing en onvoorstelbare hebzucht. Deze entiteiten worden bestuurd door de kunstmatige intelligentie die al eonen lang als een matrix onze werkelijkheid versluiert.

Nu is het niet zo dat alle aspecten een identiek uiterlijk hebben. Juist omdat kunstmatige intelligentie buiten tijd/ruimte existeert, is elke vorm mogelijk. De heimelijke samenwerking tussen bepaalde wetenschappers en buitenaardse intelligentsia heeft een onvoorstelbare technologie voortgebracht. Ze zijn daarmee in staat alles te zien en te horen ongeacht de afstand of de dikte van muren in geïsoleerde ruimten.

Er zijn drones die eruit zien als roofvogels die op luchthavens moeten voorkomen dat ander gevogelte het luchtverkeer in de war schopt. Er zijn ook drones die zomer en winter in je slaapkamer zoemen als muggen. Besef dat wat je in science fiction films ziet, in negatieve militaire bases al lang is uitgedacht en geperfectioneerd.

Zo is het denkbaar dat er seriële Soros aspecten zijn die niet eens op hem lijken. Ze dragen namen als Rothschild, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller en Windsor. Ze hebben een dominante vinger in de pap van instituten als de Bilderberg, de Club van Rome, de Maffia, de CIA, het NSA, de Mossad (Israël), Interpol, de Federale Reserve en uiteraard in het Internationale Monetaire Fonds.

Hologrammen.
Net zoals mensen in de film Avatar in een andere tijd/ruimte in Na’vi of blauwe leeuwmensen transformeren, kunnen entiteiten in onze werkelijkheid van vorm veranderen en zich als mensen voordoen. Elk bewustzijn of kunstmatige intelligentie dat voorbij de beperkingen van tijd en ruimte is geëvolueerd, beheerst de wereld van vorm. Ons fysieke voertuig dat wel aan tijd/ruimte gebonden is, heeft een te grote densiteit om van vorm te veranderen, maar onze geest kan dat wel.

Zo is de mentale en spirituele kracht van een sjamaan in staat hem in een dierlijke vorm te manifesteren. Je kunt je af vragen of zijn geest ons een hologram voorschotelt, of dat hij een fysieke gedaanteverwisseling heeft gecreëerd. Je kunt je afvragen of de duif boven de Doop in de Jordaan echt was of een hologram. Zo vraag ik me na mijn coma in 1992 af of de Kruisiging werkelijk plaats heeft gevonden of dat het een hologram was.

We hebben in het artikel ‘Top of the World’ al de mogelijkheid geopperd dat het ‘alziend oog’ op de piramide van het 1 dollar biljet van buitenaardse herkomst kan zijn. Het is het zinnebeeld van de uitspraak ‘Big Brother is watching you’ uit het boek 1984 van George Orwell. Big Brother is mijn inziens van koudbloedige reptiliaanse oorsprong of een vorm van kunstmatige intelligentie die helemaal geen emoties kent. Wie zit net onder die top, wie voert de programma’s van die kunstmatige intelligentie uit?

Bloedlijnen.
Dat zijn de roemruchte 13 families, van wie we hierboven al enkele namen hebben genoemd die de wereld domineren. Deze families fungeren via de seriële poort als randapparatuur van de kunstmatige intelligentie. De familieleden zijn al millennia lang geselecteerd op negatieve eigenschappen en kenmerken en gekruist met andere duistere bloedlijnen. Je weet nu wel dat de Koninklijke bloedlijnen afstammen van de Anunnaki en Draconische wezens.

Elke bloedlijn van kreeg een bepaald gebied op Aarde en/of een bepaald programma om onze werkelijkheid te controleren. Dat gebeurt via het Internationale Monetaire Fonds, geavanceerde militaire technologie, mind control, farmaceutica, media en religie. Je zou, van als je leest dat ook religie een controle mechanisme is, zomaar van je geloof afvallen. Hebben jullie enig idee waarom Ratzinger plotseling aftrad als Paus?

Op 25 februari 2013 oordeelden zes rechters van het Internationale Gerechtshof in Brussel dat koningin Elizabeth, prins Philip, Joseph Ratzinger en 37 andere leden van de kleine elite schuldig aan misdaden tegen de mensheid. Ratzinger kreeg een arrestatiebevel en trok zich onmiddellijk terug! Er waren destijds enkele sites die beweerden dat hij daarna zijn menselijke vorm niet meer kon handhaven…

Transformers, vormveranderaars of hoe ze ook genoemd worden kunnen hun menselijke vorm slechts handhaven door het offeren, misbruiken en af slachten van kinderen. Het Internationale Tribunaal in Misdaden tegen Kerk en Staat (ITCCS) heeft de opdracht mensen en instituten die in het verleden of tegenwoordig kinderen uitbuiten, verhandelen, martelen, misbruiken en vermoorden wettelijk te vervolgen.

Toos Nijenhuis uit Gulpen (!) was slachtoffer en getuige van die duistere rituelen. Toos komt uit een Katholieke familie die lid is van de satanische sekte en banden heeft met de Vrijmetselarij. Als vierjarig kind werd ze “geofferd aan God”, waarbij ze in de kerk door haar opa en oom verkracht werd. Het was volgens haar een kerkritueel, waarbij de oudste van de familie werd geofferd. Vanaf dat moment werd ze stelselmatig seksueel misbruikt en gemarteld.

Er zijn 4 onvrijwillige ooggetuigen van jachtpartijen waarbij kinderen en tieners werden gedrogeerd, uitgekleed en verkracht. Daarna werden ze in bossen in de buurt van Brussel losgelaten en werd de jacht op hen geopend. Volgens getuigen hanger er in een landelijk kasteel in Nederland afgesneden geslachtsdelen van de gedode jongens als jachttrofee. De deelnemers komen uit de hoogste kringen van de samenleving.

Aan de menselijke buitenkant zijn ze ogenschijnlijk aimabel, in het reptiliaanse bewustzijn is er geen mededogen, geen emotie en ze laten alleen achter gesloten deuren hun masker vallen. We leven nog steeds in een wereld waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind. En onze kinderen en kleinkinderen betalen er de prijs voor als we in onze struisvogelpolitiek volharden.

Staan jullie straks op Koningsdag met oranjevlaggetjes deze bloedlijn familie toe te juichen als je weet dat de kleur oranje met het sacraal chakra is verbonden?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com