Hits: 1874

Een stijlfiguur is een uitdrukking die door bijzondere formulering of door afwijking van de gebruikelijke zinsbouw een bepaald effect veroorzaakt. Een van de bekendste, en tevens minst begrepen, stijlfiguren vinden we in het boek Genesis. In den Beginne ontmoeten de eerste nudisten een slang die hen verleidt een appel te consumeren.

Read More
Hits: 1497

Hoewel de Hubble Telescoop de meeste aandacht krijgt, heeft een vrijwel onbekende satelliet de meest indrukwekkende data met betrekking tot licht doorgeseind. De COBE (Cosmic Background Explorer) heeft een forse ondersteuning geleverd aan de theorie dat het Universum begon met een onvoorstelbare explosie die we de Oerknal noemen. Dit gegeven bevestigt ook het artikel waarin ik suggereerde dat alles begon met geluid.

Read More
Hits: 1656

We zullen een lastig onderwerp op een eigen wijze verwoorden. Wat was er eerder In den Beginne? Licht of Geluid? Dit is gemakkelijker te beantwoorden dan de klassieke vraag wat er eerder was; de kip of het ei… In regel 3 van het boek Genesis staat: “En God zei: ‘Daar zij licht!’ En daar werd licht.”

Read More
Hits: 1630

Een dag voor de elfde van de elfde kreeg ik een ‘gekke’ inval. Het getal elf staat namelijk al eeuwenlang bekend als het getal voor de gekken. Daarnaast wordt gezegd dat het getal elf afgeleid zou zijn van de woorden égalité, liberté en fraternité; de drie principes van de Franse Revolutie. Dat is mooi, want de gekke inval schiep een revolutionair concept.

Read More
Hits: 1619

Wifi is de verzamelnaam voor draadloze netwerken, het wordt ook wel geschreven als Wi-Fi. Wifi is de afkorting voor 'Wireless Fidelity'. Dat laatste woord betekent betrouwbaarheid, en daar zit een draadloze adder onder het netwerk.

Read More
Hits: 1458

Kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Laten we eerst het begrip artefact duiden. In de archeologie is het een prehistorisch voorwerp dat door mensen is gemaakt. In de geneeskunde is het een kunstmatig veroorzaakte misvorming.

Read More
Hits: 1643

Dit is een zeer interessante vraag. Het gaat niet om een bijvoeglijk naamwoord dat ook gek, dwaas of zot kan betekenen. Het gaat om een zelfstandig naamwoord dat patroon, model of vorm kan betekenen. In de jaren dat ik de berichten van Steve Rother en de groep vertaalde, stond de boodschap van mei 2011 in het teken van de mal, met de betekenis van model of vorm.

Read More
Hits: 3495

Hebben jullie ooit gehoord van Alois Irlmaier? Ik ook niet, totdat ik zijn naam tegenkwam net nadat ik het bericht van Dr. Austeja Emilija Dominykas had vertaald. Het staat niet op deze site, omdat ik alleen artikelen van drie pagina’s wil publiceren.

Read More
Hits: 1720

Vandaag een mail ontvangen van een engel die de moeite neemt om elke woensdagavond weer Licht & Liefde te verspreiden. Ze attendeerde me op twee pagina’s uit een boek dat ze afgelopen woensdag te leen kreeg. Het deed haar inzien dat de geschiedenis zich herhaalt. Om je duidelijk te maken welke geschiedenis heb ik enkele teksten uit dat boek gescand.

Read More
Hits: 1668

Een herinnering is in feite opgeslagen energie die informatie bevat. Laten we dit fenomeen eerst bekijken door de ogen van Stephen Hawking. In augustus 2015 presenteerde hij een nieuwe theorie daarover aan de Koninklijke Technische Hogeschool in Stockholm.

Read More