Samenhang der Dingen.
Een artikel dat gebaseerd is op de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden en Zo Binnen Zo Buiten. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen.

Read More

Volgens het Dikke woordenboek wordt ‘Cousins’ vertaald als neef of nicht. Het was ooit de aanspreekvorm onder adellijke families en hun vorsten. Wanneer je dezelfde grootouders hebt, ben je eerste generatie neef en/of nicht van elkaar. Dan en mag je geen seksuele relatie aangaan. Wanneer je dezelfde overgrootouders hebt, ben je tweede generatie neef of nicht van elkaar, en is een seksuele relatie geaccepteerd.

Read More

Op de lange vlucht van Amsterdam naar Doha op het schiereiland Qatar, en de nog langere vlucht van Qatar naar Denpasar op Bali heb ik niet kunnen slapen. Om de tijd door te komen heb ik speelfilms bekeken. Het aardige is dat de programma’s, ondanks dat je op een ander type vliegtuig overstapt, hetzelfde zijn. De film die ik op de eerste helft van de heenreis niet tot het einde kon volgen, heb ik in het tweede toestel weer op gepakt.

Read More

Er wordt op Internet zoveel zin en onzin geschreven over Cannabis, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Cannabis is de Latijnse naam voor hennep. Laten we je meteen uit de roes halen, CBD is gemaakt van hennep en THC zit in wiet. Wiet is een verbastering van het Engelse woord weed, dat onkruid betekent.

Read More

Adams Kalender.
Volgens sommige wetenschappers ontstond de eerste civilisatie op Aarde 6.000 jaar geleden in een land tussen twee rivieren. Samuel Noah Kramer, Sumerië kenner bij uitstek, schreef er een boek over. ‘Historie begint in Sumerië’ met als ondertitel ‘39 eersten in de geschreven geschiedenis’. De door mensen opgetekende geschiedenis wel te verstaan, want de Aarde vertelt veel oudere verhalen.

Read More

Tijdlijn Adam en Eva.
Per e-mail ontving ik de klassieke vraag: “Hoe kan het dat wij allemaal van Adam en Eva afstammen na de dood van Abel?” Het Bijbelverhaal suggereert dat alle mensen uit deze twee eerste mensen voortkwamen. Om de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, moeten we eerst de tijdlijn waarop dit scheppingsverhaal zich afspeelt nader onderzoeken.

Read More

Er had ook kunnen staan de grote verandering of transformatie, maar het is toch beter om het begrip verschuiving te handhaven. Het lager ego-wenslichaam van het zoogdier dat we mens noemen heeft grote weerstand tegen veranderingen. En het begrip transformatie ligt voor het collectieve bewustzijn nog binnen dat ongrijpbare concept spiritualiteit opgeborgen.

Read More

Rimpels in tijd/ruimte.
Anderhalf miljard jaar geleden dansten twee zwarte gaten al miljoenen jaren om elkaar heen. Ze kwamen daarbij steeds sneller en dichter bij elkaar, totdat beide massa’s op elkaar botsten. Bij de botsing kwam heel kort vijftig keer meer energie vrij dan al het licht van alle sterren in het heelal.

Read More

Voorwaar, een complex begrip dat veel verwarring schept omdat wij geprogrammeerd zijn die eenheid buiten ons Zelf te zoeken. Die programmering zorgde er voor dat we bleven zoeken.
De Roomse doctrine dwong ons te geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je ziet dat het vrouwelijke principe met het afwaswater in de goot is verdwenen, terwijl de eerwaarde vaders in lange rokken lopen…

Read More

Voorwaar een goede titel voor een artikel over leeftijden. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar op Internet vond ik de leeftijden van kaas. Jonge kaas is 4 weken. Jong belegen kaas is 8 tot 10 weken. Belegen kaas is 16 tot 18 weken. Extra belegen kaas is 7 tot 8 maanden. Oude kaas is 10 tot 12 maanden. Overjarige kaas is 12 maanden of meer.

Hoe oud werd men in de Oudheid?
Het is correcter te vragen hoe oud werd men vóór de Zonvloed, en hoe oud werd men na de Zondvloed? Omdat de meest bekende - en kennelijk geaccepteerde - informatie over de Zondvloed uit de Bijbel komt, gaan we eerst naar Bijbelse leeftijden kijken. We beginnen bij Adam en volgen zijn nageslacht met naam en leeftijd.

Read More