Hits: 972

Dit is een zeer interessante vraag. Het gaat niet om een bijvoeglijk naamwoord dat ook gek, dwaas of zot kan betekenen. Het gaat om een zelfstandig naamwoord dat patroon, model of vorm kan betekenen. In de jaren dat ik de berichten van Steve Rother en de groep vertaalde, stond de boodschap van mei 2011 in het teken van de mal, met de betekenis van model of vorm.

Read More
Hits: 1670

Hebben jullie ooit gehoord van Alois Irlmaier? Ik ook niet, totdat ik zijn naam tegenkwam net nadat ik het bericht van Dr. Austeja Emilija Dominykas had vertaald. Het staat niet op deze site, omdat ik alleen artikelen van drie pagina’s wil publiceren.

Read More
Hits: 984

Vandaag een mail ontvangen van een engel die de moeite neemt om elke woensdagavond weer Licht & Liefde te verspreiden. Ze attendeerde me op twee pagina’s uit een boek dat ze afgelopen woensdag te leen kreeg. Het deed haar inzien dat de geschiedenis zich herhaalt. Om je duidelijk te maken welke geschiedenis heb ik enkele teksten uit dat boek gescand.

Read More
Hits: 972

Een herinnering is in feite opgeslagen energie die informatie bevat. Laten we dit fenomeen eerst bekijken door de ogen van Stephen Hawking. In augustus 2015 presenteerde hij een nieuwe theorie daarover aan de Koninklijke Technische Hogeschool in Stockholm.

Read More
Hits: 1774

Doe wel, en zie niet om. Het lijkt zo’n mooie leefregel: Doe wat goed is, zonder te wachten op een bedankje of op de gevolgen te letten.

Read More
Hits: 887

Er ging mij een lichtje op waardoor ik een bijzonder inzicht kreeg tijdens het lezen van het interview van PFC (Prepare for Change) met Cobra op 28 september 2016. Het interview werd afgenomen door Untwine (PFC USA) en Patrick (PFC Taiwan).

Read More
Hits: 1198

In het artikel ‘Mission Impossible’ op onze site staat deze alinea: “De ziel kiest voor de incarnatie haar ouders uit, haar beste vrienden of vriendinnen. De ziel kiest dan ook voor de kwaliteiten en kenmerken die zullen bijdragen de Mission Impossible uit te voeren. De ziel kiest bijzondere ervaringen aan beide kanten van dualiteit. De ziel kiest zelfs wie haar welkom heet op Aarde en wie haar toestemming geeft de Aarde te verlaten. De ziel kiest van te voren ook de uitdaging van een sterrenbeeld en de ascendant.”

Read More
Hits: 854

Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een levensmiddel die de klant informatie biedt over de uiterste datum waarop het product kan worden geconsumeerd of hoelang het kan worden bewaard. Had de Schepper voor de mens ook een houdbaarheidsdatum in gedachten? Als we de Bijbel mogen geloven, was er in den beginne geen houdbaarheidsdatum op zijn creatie. In Genesis 2:7 lezen we dat God de eerste mens met het stof van de aardbodem vorm gaf en vervolgens met zijn levensadem die vorm (de mens) tot een levend wezen maakte.

Read More
Hits: 925

Met deze spelling belichten we meteen de reden om dit artikel te schrijven. In het katern over de Olympische Spelen las ik: “Slechtste prestatie judoploeg sinds OS ‘88”. Een ieder die nog denkt dat het om het spel gaat en niet om de knikkers kan hier leergeld uit trekken. Voor mij is het behalen van een ticket naar Rio al een topprestatie op zich.

Read More
Hits: 947

Veil: een prachtig Engels woord dat de dualiteit subliem verwoord. Als zelfstandig naamwoord kan het vertaald worden met sluier, dekmantel, mom of voorwendsel. De uitdrukking: “Beyond the veil” betekent: ‘Voorbij het graf. Aan de andere kant van het graf…’

Read More