Hits: 976

Luister is een in onbruik geraakt zelfstandig naamwoordwoord met de betekenis imponerende schoonheid. Enkele synoniemen zijn glans, glitter, grandeur, pracht en praal. Luisteren is een werkwoord dat verbaal vaker wordt gebruikt dan in praktijk wordt gebracht. Paul Simon zette het in ‘the Sounds of Silence’ perfect neer. Zoek die tekst maar eens op en voel hoe het thema al meer dan een halve eeuw hogere waarheid bevat.

Read More
Hits: 924

Het woordenboek geeft twee betekenissen aan dit begrip. De meest voor de hand liggende betekenis is een artikel dat men voor de huishouding wil gaan kopen of heeft gekocht. De tweede betekenis is de opdracht waarvoor men zich ergens heen moet begeven. Het is te vergelijken met een missie. Voor mij klinkt een opdracht als van buiten opgelegd en een missie klinkt als met innerlijke passie iets volbrengen.

De titel van dit schrijfseltje resoneert eigenlijk met signalen die we krijgen van het Universum, van ons Wezen of van onze Ziel. Volgens het woordenboek is een signaal een teken om iets te doen of juist na te laten. Een boodschap in de betekenis van opdracht kan verbaal overgebracht worden. Een signaal wordt non-verbaal gebracht, en wordt daardoor vaak minder snel begrepen.

Wanneer ik iemands aura lees, krijg ik van het Wezen en/of de Ziel van de ready (degene wiens aura gelezen wordt) een boodschap dat de ready in een bepaalde periode een signaal krijgt dat de ready duidelijk wil maken wie hij/zij werkelijk is en waarom hij/zij op Aarde is. Laten we dat woord ‘werkelijk’ even verduidelijken; we zijn niet ons fysieke lichaam, we dragen het slechts gedurende een incarnatie.

Sinds het begin van deze eeuw krijgen steeds meer ontwaakte ziel signalen in de vorm van meestergetallen op digitale uurwerken. Het viel hen op dat ze op de klok keken en vaak zagen dat het dubbele getallen waren. Deze symptomen van spiritueel ontwaken zijn een mooi voorbeeld van non-verbale signalen. Het Universum brengt ons via de meestergetallen signalen of boodschappen.

Inmiddels is er gelukkig een hele lijst van die dubbele getallen met de betekenis ervan. Er is ook een groeiend aantal zielen dat getallen op kentekens van de voor hen rijdende auto als signalen oppakken en bergrijpen. Toch blijft het herkennen en interpreteren van het signaal dat een ready krijgt om te weten wie hij/zij werkelijk is een heikele kwestie. Om dit enigszins toe te lichten ga ik voorbeelden uit mijn praktijk aanhalen.

Een man kwam eens voor een vervolgreading en zei dat hij het signaal had gemist omdat hij het die dag te druk had met werk zoeken. Hij had een advertentie gezien waarin een BMW dealer een autoverkoper zocht. Tot zijn ergernis kreeg hij te horen dat ze daar geen vacature hadden, maar ze wisten dat de Mercedes dealer verderop wel een vacature hadden. Hij reed er zonder hoge verwachtingen heen en werd aangenomen.

Terwijl hij dit vertelde zag mijn geest dat er een ster rijzende was. Met die nieuwe baan kon hij alsnog mee doen met de cursus Ontmoet je Hoger Zelf, omdat hij op die zaterdagen ´toevallig´ geen dienst had. Op de cursus maakte hij kennis met zijn huidige vrouw. Op de lessen sloegen de vonken bijna zichtbaar over en ik begreep ineens dat zij de ster was die mijn geest had gezien.

Kana, Israël.
In 2009 reisden ze met ons mee naar Israël. In het dorpje Kana, waar ooit water in wijn werd getransformeerd, verraste ik hen met een huwelijksceremonie zoals dat ooit door de Essenen werd voltrokken. Dit gebeurde in de crypte van een kerk waar nog steeds een enorm uit rotsen gehouwen watervat staat als herinnering aan het Bijbelse verhaal. Voor onze groep was het opmerkelijk dat we dit een uur lang ongestoord konden doen.

Na de felicitaties, met een traan en een lach, kwam er ineens een horde toeristen de crypte binnen! Johannes, de evangelist, heeft in de Bruiloft van Kana een code versleuteld waardoor we weten dat Yeshua zelf de bruidegom was. In die dagen was het gebruikelijk dat de bruidegom zich omringde met vijf van zijn beste vrienden. Toen Yeshua op het huwelijksfeest arriveerde, had hij slechts vijf van zijn discipelen bij zich!

Drie dagen later stond onze groep bij Gilgal aan de Jordan; de plek waar Yeshua door Yochanan werd gedoopt. Het kersverse paar vroeg mij hen te dopen in dat water, en zo geschiedde het. Drie jaar later vroegen ze mij hun eerste zoon te dopen op 22 juli, de feestdag van de Magdalena. Dit jaar mocht ik het ritueel herhalen op de 22e juli voor hun tweede zoon.

Het was de derde keer dat ik iets bijzonders voor hen mocht doen. Het kwam allemaal voort uit het signaal dat ik kreeg toen hij me vertelde van zijn sollicitatie! Een signaal dat in de vorige alinea onopgemerkt voorbij kan gaan is het getal 3. Op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Op de derde dag na de drie kruisen op Golgotha was er de Herrijzenis. Signalen herkennen en begrijpen is niet gemakkelijk.

Levensdoel.
Een vrouw mailde me in augustus 2016 dat ze de boodschap niet heeft ontvangen, en ik vroeg haar die periode te beschrijven. Daarop kreeg ik de volgende informatie. Ze zat in de auto voor een stoplicht toen er een bestelwagen naast haar stopte. Ze schrok ze van het opschrift omdat ze dacht dat er “de Dood” stond, maar bij nader inzien bleek er “de Dool” te staan; de naam van een brouwerij.

Ze was met haar dochter gaan winkelen, en na de aankopen zei het meisje van 7 jaar: “Kleren en schoenen zijn niet belangrijk. Als we maar gelukkig zijn en nu leven”. Op de terugweg naar huis zag ze een affiche met daarop ‘De Levensboom’; het was reclame voor een biologisch/vegetarisch restaurant. Ze kon in die signalen geen boodschap ontdekken over het levensdoel op Aarde.

Ze mailde: “Ik hoop dat jij misschien een verklaring hebt. Ben al even op zoek naar een richting en cursus om te volgen maar kan gewoon geen keuze maken. Had gehoopt dat ik een duidelijke boodschap zou ontvangen zodat ik wist wat mijn levensdoel hier zou zijn”.

Herkennen.
Voor mij waren de signalen duidelijk omdat ik haar aura had gelezen. De bestelwagen vertelde haar dat ze geestelijk/spiritueel niet ‘dood’ was, maar ‘verdoold’ in haar keuzes. Het feit dat het om een brouwerij ging vertelde haar dat het niet om spiritualiën of aards bewustzijn ging, maar om spiritualiteit of hemels bewustzijn. Letterlijk zei het kind: “Als we maar gelukkig zijn en nu leven”.

Een signaal dat de vrouw niet allerlei cursussen moest volgen om diploma’s behalen en te bewijzen dat ze spiritueel ontwaakt was. De Levensboom was een signaal dat haar vertelde gewoon gelukkig te zijn en niet zo gespannen een levensdoel te vinden. Hierbij wil ik een onderscheid maken tussen het doel van het fysieke voertuig en het doel van de ziel die in dat voertuig verblijft.

Reflecties.
De aanleiding tot dit schrijfseltje was de volgende e-mail boodschap die ik kreeg. “Je had me gezegd dat ik tegen 25-26-of 27 juni mijn talent zou ontdekken, helaas pindakaas. Je bent de zoveelste in rij met loze belofte, jammer! Wil verder geen mails meer ontvangen! Ik geraak hier niet verder mee en wil daar dus geen energie meer insteken”.

De informatie die mijn geest krijgt tijdens een aurareading komt rechtstreeks van het Wezen of de Ziel van de ready. Het woord talent gebruik ik nooit, het gaat om het doel of de levensopdracht van de ziel. Uit de genoemde voorbeelden mag al duidelijk zijn dat het herkennen en interpreteren van een signaal of boodschap een netelige kwestie is. Nochtans was het voor mij duidelijk wat de e-mail boodschap betekende.

De mensen die we in deze incarnatie ontmoeten zijn vaak een reflectie van ons zelf.

De man die zo teleurgesteld reageerde dat ik de zoveelste in rij was met een loze belofte, kan blijkbaar niet inzien dat het reflecties zijn op zijn innerlijk. Veel ontwaakte zielen beseffen nu wel dat als je iets of iemand beschuldigend aanwijst, er ook drie vingers naar binnen wijzen. De naar binnen wijzende vingers symboliseren beheersing, zelfvertrouwen en spiritualiteit.

Ogen die kunnen zien.
De wijsvinger symboliseert kracht. Dat is goed te zien op het fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. De Schepper wijst met een krachtige vinger naar Adam die in wording (Genese) is gekomen. Adam ziet er uit als een krachtige jongeman, maar zijn wijsvinger toont nog niet de kracht van zijn Schepper. Daarom vormen beide wijsvingers het centrum van de hele compositie.

Dit fresco is een duidelijk signaal dat ook wij over scheppende krachten beschikken. Dat zijn we vergeten omdat kerk en staat ons tot krachteloze onderdanen hebben getransformeerd. Het is ook vooral de kerk die sinds het Eerste Concilie van Nicea in het jaar 325 het mensdom heeft opgezadeld met loze beloften. Ontwaakte zielen hebben geen boodschap aan die schijnheiligheid.

In Genesis 1:27 lezen we een duidelijk signaal: “God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen”. En als schapen hebben we deze woorden, waarin de mannelijke dominantie of het patriarchaat overheerst, geconsumeerd. Er staat ook: “Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen”. Die laatste regel openbaart ons dat de Schepper androgyn is, maar de kerk heeft er een man van gemaakt!

Evangelie komt van het Griekse woord euangelion, dat 'goede boodschap' betekent. Het is voorts heel opmerkelijk dat er een uitdrukking bestaat (don’t shoot the messenger) waarin men gevraagd wordt de boodschapper niet de doden. Toch hebben ze, volgens de evangelisten, de boodschapper op Goede Vrijdag vermoord. Hij zou voor onze zonden zijn gestorven. Als dat zo is, hebben we geen boodschap een de biecht!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Hits: 920

Het is lang geleden dat ik aan schrijven toe kwam. Dat komt omdat er kwaad is geschied door een timmerman die ons voor enkele duizenden euro’s heeft opgelicht. Hij is na ontvangst van een groot bedrag, dat bedoeld was voor raamkozijnen, niet meer op komen dagen. Het bedrijf dat de kozijnen had gemaakt, heeft het geld ook niet ontvangen. De timmerman is ondergedoken en neemt zijn telefoon niet meer op.

Read More
Hits: 1113

Vigilant is een synoniem voor waakzaam. Een vigilante is dan iemand die waakzaam is. In de film Mission Impossible / Rogue Nation wordt in twee verschillende scenes de volgende uitspraak gedaan: “Desperate times, desperate measures”. Als je dit letterlijk vertaalt, krijg je krom Nederlands. Lees het gemakshalve als uitzichtloze situaties vragen om desperate daden.

Read More
Hits: 1248

Volgens het woordenboek is vorm de uiterlijke gedaante, ook m.b.t. onstoffelijke zaken. Het is ook een voorwerp waarmee men vormt, zoals gietvorm, kaasvorm, koekvorm, leest, mal, puddingvorm, rijstrand of taartvorm. Vorm wordt in onze tijd/ruimte als vanzelfsprekend ervaren terwijl het een uiterst complex concept is. Buiten tijd/ruimte bestaan energieën die geen vorm hebben of elke vorm kunnen manifesteren.

Read More
Hits: 1101

Hegel was een Duits filosoof en wordt algemeen beschouwd als een representant van het Duits idealisme. Hegel streefde naar de ontwikkeling van één totaalconcept waarin hij wetenschap, esthetica, godsdienst en filosofie wilde verenigen. Hij zag de werkelijkheid niet als statisch maar als de uitkomst van een continu doorgaand proces waarbij nieuwe tegenstellingen telkens worden opgeheven.

Read More
Hits: 1303

Onze schrijfseltjes hebben een sterke samenhang omdat de synchroniciteit zo hoog is. Nog geen etmaal na de publicatie van een artikel over het hologram vraagt een dierbare ziel mij of ik ooit gehoord heb van het Mandela effect. Dat is nog eens een samenvallen van twee of meer niet causaal op elkaar betrekking hebbende gebeurtenissen. Ik weet zeker dat Evi dat artikel over het hologram niet kent, en toch stelt ze die vraag over het Mandela effect.

Read More
Hits: 1204

Dit begrip is sinds vorig jaar al 17 keer in de artikelen opgedoken. Laten we een oefening doen het concept zo simpel mogelijk uit de doeken te doen. Het woord is een afleiding van het Griekse holos (volledig) en grafein (schrijven). Fotograferen is schrijven met licht op een plat vlak, terwijl een hologram met licht wordt geschreven in 3D. Een hologram geeft dus de illusie van een ruimtelijk beeld.

Read More
Hits: 1127

Het woordenboek definieert dit woord als een proefwerk over behandelde leerstof en als een herhaalde oefening. Voor mijn gevoel reïncarneren we hier op Aarde inderdaad als een herhaalde oefening, als een proeve van bekwaamheid op eerder ervaren leerstof. Het is grappig dat ik besef dat ik dit schrijf terwijl er landelijk heel veel jonge mensen eindexamen doen. Dit is het 55e artikel van dit jaar; een herhaling van getallen!

Read More
Hits: 2452

Cobra begon zijn bericht van 6 oktober 2015 met de volgende opmerking: ‘Gedurende de invasie van 1996 hebben de Archons en de Chimera een negatieve barrière opgericht aan de rand (heliopause) van het zonnestelsel’. We hebben genoeg informatie over Archons gepubliceerd in de voorgaande schrijfseltjes. We zullen meer licht werpen op de Chimera of Chimaera om te zien dat alles zich herhaalt.

Read More