Onze schrijfseltjes hebben een sterke samenhang omdat de synchroniciteit zo hoog is. Nog geen etmaal na de publicatie van een artikel over het hologram vraagt een dierbare ziel mij of ik ooit gehoord heb van het Mandela effect. Dat is nog eens een samenvallen van twee of meer niet causaal op elkaar betrekking hebbende gebeurtenissen. Ik weet zeker dat Evi dat artikel over het hologram niet kent, en toch stelt ze die vraag over het Mandela effect.

Read More

Dit begrip is sinds vorig jaar al 17 keer in de artikelen opgedoken. Laten we een oefening doen het concept zo simpel mogelijk uit de doeken te doen. Het woord is een afleiding van het Griekse holos (volledig) en grafein (schrijven). Fotograferen is schrijven met licht op een plat vlak, terwijl een hologram met licht wordt geschreven in 3D. Een hologram geeft dus de illusie van een ruimtelijk beeld.

Read More

Het woordenboek definieert dit woord als een proefwerk over behandelde leerstof en als een herhaalde oefening. Voor mijn gevoel reïncarneren we hier op Aarde inderdaad als een herhaalde oefening, als een proeve van bekwaamheid op eerder ervaren leerstof. Het is grappig dat ik besef dat ik dit schrijf terwijl er landelijk heel veel jonge mensen eindexamen doen. Dit is het 55e artikel van dit jaar; een herhaling van getallen!

Read More

Cobra begon zijn bericht van 6 oktober 2015 met de volgende opmerking: ‘Gedurende de invasie van 1996 hebben de Archons en de Chimera een negatieve barrière opgericht aan de rand (heliopause) van het zonnestelsel’. We hebben genoeg informatie over Archons gepubliceerd in de voorgaande schrijfseltjes. We zullen meer licht werpen op de Chimera of Chimaera om te zien dat alles zich herhaalt.

Read More

Volgens het woordenboek is de sluier een mannelijk zelfstandig naamwoord dat een dunne doek, waarmee men een lichaamsdeel of het gezicht bedekt, symboliseert. De tweede betekenis is nog veelzeggender: een onbedoelde zwarting van de gevoelige laag van foto's waardoor er een waas over de afbeelding komt. Het is hoog tijd een tipje van de sluier op te lichten.

Read More

Sprookjes, mythen en legenden bevatten meer waarheid dan een academisch gevormd verstand kan bevatten. Het zijn allegorieën of symbolische voorstellingen van een idee of een abstract begrip. Abstract is het tegendeel van concreet; abstract is conceptueel, immaterieel, ontastbaar en houdt geen verband met de werkelijkheid. Dat die werkelijkheid een illusie is gaat de rede te boven.

Read More

In het vorige schrijfseltje waren de laatste regels: ‘Krijgen we een herhaling van nucleaire oorlogen die Sodom en Gomorra, Mohenjodaro, Nagasaki en Hiroshima met de grond gelijk maakten?’ Laten we een verslag herhalen uit de annalen van verloren beschavingen.

Read More

Het woordenboek leert ons dat onderwijs het systematisch overbrengen beoogt van kennis en vaardigheden door bevoegde leraren. Als ik in een lezing dit woord gebruik, druk ik mijn beide duimen omlaag om de zaal een duidelijk signaal te geven hoe ik het onderwijs zie. Het onderwijs leert je onderdanigheid, het verwijst de vrije geest naar onder. De onderwijzers dragen kennis over met de aanname dat ze ons iets wijs maken.

Read More

Het Engelse tabloid Sunday Express publiceerde op 3 januari 2017 ‘groot nieuws’ voor wetenschappers die sinds de Zondvloed hebben geslapen.

Read More

Volgens het woordenboek geeft macht de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals men wil. Het is een persoon of groep personen die de heerschappij heeft op een bepaald gebied en het vermogen om iets te doen, te beïnvloeden. Henry Kissinger heeft er een eigen visie op: "Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

Read More