Hits: 1064

Als kind hield mijn vader me vaak voor dat alles trilling is. Dat was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Papa klopte dan op de tafel, en ik herinner me dat ik de trilling van de tafel probeerde te horen. Nu begrijp ik pas wat hij me wilde vertellen; alle materie is verdichte trilling, alles heeft zijn eigen trillingsgetal. We gebruiken nu steeds vaker het begrip frequentie.

Read More
Hits: 1066

Een vervolg en afsluiting van het schrijfseltje over Sterrenzaad Contracten. We hebben al een verwijzing besproken naar de zelfschenking van Yeshua. We gaan dit eerst uitdiepen.

Read More
Hits: 1357

 In Johannes 1:1 lezen we: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". Laten we daarom eerst een woordspel spelen. Herinneren in drie talen uitgelegd, geeft een prachtig woordspel.

Read More
Hits: 1162

Cybernetica is de leer van de automatische regelings- en communicatiemechanismen. In gewone taal is dat de besturing van, en communicatie met robots.

Read More
Hits: 910

Duizend Haagse kinderen uit arme gezinnen kregen gratis een mobiele telefoon. De Haagse Stichting Leergeld werkte daarvoor samen met telecomprovider T-Mobile. De telefoons werden uitgereikt aan startende brugklassers uit gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden.

Read More
Hits: 1192

Vorige maand schreef Benjamin Fulford dat er een groeiende consensus is dat de werkelijkheid die we ervaren het product is van een kunstmatige intelligentie. Deze Intel zou afkomstig zijn van een lid van de MJ12 groep, van de gnostische illuminatie en van de Aziatische geheime gemeenschap. De meest opmerkelijke regel was dat die kunstmatige intelligentie vast gelopen lijkt te zijn in een lus.

Read More
Hits: 884

De spellingscontrole van deze PC wilde de titel veranderen. Blijkbaar is dat woord nog niet door het woordenboek herkend. In een van de artikelen die thans op de alternatieve media rondgaan las ik dat het wezen dat onze werkelijkheid creëerde, de mensheid gevangen hield in zich herhalende patronen. We noemen dat de matrix of de quarantaine. Welnu, dat wezen is blijkbaar zelf verstrikt in een tijdlus.

Read More
Hits: 787

Het vorige schrijfseltje eindigde met de vraag: “Waar kwamen ze vandaan en waar zijn ze gebleven?” In de volgende drie pagina’s wil ik daar een antwoord op vinden. Let wel vinden niet geven!

Read More
Hits: 954

Er is geen continent waarop een piramide ontbreekt. Je vindt ze overal ter wereld, zelfs op breedtegraden waar je ze niet verwacht. Deze megalithische structuren zijn zo ingenieus op zulke uitgekiende locaties gebouwd dat je ze wel een totaal andere functie moet toeschrijven dan waar wetenschappers en andere geleerden ze voor slijten. Heb je de klankkleur en de overeenkomst in duiding tussen piramide en pyromaan wel eens overwogen?

Read More
Hits: 882

Om het Licht Lichaam op te starten, dient de entiteit zich over te geven aan de Ziel. Dit is de meest aangrijpende levensles die een individu kan ervaren, omdat het enorm tegengesteld is aan de menselijke ervaring tot nu toe. Tijdens talloze sessies in mijn praktijk kreeg ik de vraag hoe men zich kan overgeven aan de Ziel. Het is net als hordelopen; hoe vaker je op je gezicht gaat, hoe hoger je de volgende keer springt.

Read More