Hits: 1266

Volgens het woordenboek is de sluier een mannelijk zelfstandig naamwoord dat een dunne doek, waarmee men een lichaamsdeel of het gezicht bedekt, symboliseert. De tweede betekenis is nog veelzeggender: een onbedoelde zwarting van de gevoelige laag van foto's waardoor er een waas over de afbeelding komt. Het is hoog tijd een tipje van de sluier op te lichten.

Read More
Hits: 1525

Sprookjes, mythen en legenden bevatten meer waarheid dan een academisch gevormd verstand kan bevatten. Het zijn allegorieën of symbolische voorstellingen van een idee of een abstract begrip. Abstract is het tegendeel van concreet; abstract is conceptueel, immaterieel, ontastbaar en houdt geen verband met de werkelijkheid. Dat die werkelijkheid een illusie is gaat de rede te boven.

Read More
Hits: 1123

In het vorige schrijfseltje waren de laatste regels: ‘Krijgen we een herhaling van nucleaire oorlogen die Sodom en Gomorra, Mohenjodaro, Nagasaki en Hiroshima met de grond gelijk maakten?’ Laten we een verslag herhalen uit de annalen van verloren beschavingen.

Read More
Hits: 1162

Het woordenboek leert ons dat onderwijs het systematisch overbrengen beoogt van kennis en vaardigheden door bevoegde leraren. Als ik in een lezing dit woord gebruik, druk ik mijn beide duimen omlaag om de zaal een duidelijk signaal te geven hoe ik het onderwijs zie. Het onderwijs leert je onderdanigheid, het verwijst de vrije geest naar onder. De onderwijzers dragen kennis over met de aanname dat ze ons iets wijs maken.

Read More
Hits: 1404

Het Engelse tabloid Sunday Express publiceerde op 3 januari 2017 ‘groot nieuws’ voor wetenschappers die sinds de Zondvloed hebben geslapen.

Read More
Hits: 1050

Volgens het woordenboek geeft macht de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals men wil. Het is een persoon of groep personen die de heerschappij heeft op een bepaald gebied en het vermogen om iets te doen, te beïnvloeden. Henry Kissinger heeft er een eigen visie op: "Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

Read More
Hits: 1061

Amper 8 maanden na het motorongeluk kocht ik een Suzuki GSX 600F omdat ik wilde weten hoe het is met 230 km/u te rijden. Dit is een vreemde openingsregel, maar het moge duidelijk zijn dat ik altijd al grenzen wilde verkennen. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel de grens oprekken. Waarom? Omdat we minimaal een halve eeuw achterlopen op de vijand die nooit slaapt.

Dit schrijfseltje vloeit als van zelf voort uit het vorige artikel over de slapende reus die met een slakkengang begint te ontwaken. Er is een innerlijk ongeduld dat mij drijft te schrijven over verborgen zaken, en er is een zielenmatrix op het concept waarheid. Eigenlijk ben ik het zat om woorden als spoedig, weldra of binnenkort te lezen op sites en in gechannelde berichten met betrekking tot de bevrijding het collectieve bewustzijn.

Laten we twee uitspraken herhalen van mannen die het konden weten. De eerste is van Adolf Hitler: "Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven", en de tweede is van Edgar Hoover: “Het individu is onmachtig wanneer hij oog-in-oog komt te staan, met een samenzwering, zó monsterlijk, dat hij niet geloven kan, dat deze bestaat”. Dit waren mannen met veel macht en nog meer minachting voor de slapende mensheid.

Dr. Rauni Kilde zei in een interview dat een afgezant van de VS op een conferentie over ‘niet dodelijke wapens’ toegaf dat mind control al in 1801 werd bedacht en toegepast. Dr. Rauni Kilde werd met ‘niet dodelijke wapens’ vermoord, omdat ze boeken schreef en lezingen gaf over parapsychologie, UFO’s en mind control. De slapende reus zal de wenkbrauwen fronsen en zeggen dat het idioot is iemand te vermoorden met ‘niet dodelijke wapens’.

In het Engels spreekt men van Non-Lethal Weapons. Het woordenboek vertaalt ‘Lethal’ als dodelijk, fataal. Een lethal chamber is een gaskamer, een lethal weapon is een moordwapen. Tussen 2001 en 2016 zijn er 9 conferenties gehouden over Non-Lethal Weapons. Denk hierbij aan martelingen, mind control, verkrachtingen, etnische zuiveringen en migranten invasies die net zo effectief zijn als bommen en granaten.

De technologie van veel verfijnder wapens is verkregen uit een ruilhandel tussen de machtselite en buitenaardse wezens die al duizenden jaren op Aarde komen en gaan. Jawel, een ruil van mensen, vooral kinderen, tegen de technologie van mobiele energiewapens en telecommunicatie infrastructuur zoals zendmasten en satellietsystemen. Ze worden Non-Lethal genoemd omdat ze geen sporen nalaten die de daders kunnen achterhalen.

Daarom is het des te opmerkelijker dat terroristen hun paspoort of identiteitskaart in een auto of vrachtwagen achterlaten. Heb je ooit gedacht dat een truck als moordwapen gebruikt zou kunnen worden? Het ware Non-Lethal wapen is de angst die zo’n valse vlag operatie creëert. Het gaat niet om de slachtoffers, die worden als ‘collateral damage’ (bijkomende schade) beschouwd. En de dader is een pion die opgeofferd wordt.

Angst.
Andere niet dodelijke wapens zijn lastercampagnes, chantage, infiltratie en ontkenning van het bestaan van deze wapens. Waarom hebben er de afgelopen decennia zoveel bankdirecteuren zelfmoord gepleegd, en waarom wordt daar weinig over vermeld? Ze konden het niet meer aan ondanks de puissante rijkdommen die ze konden vergaren door aanvankelijk het spel mee te spelen.

Suïcide is een wapen dat geen sporen nalaat die de elite in diskrediet kan brengen! De slachtoffers werden met psychotronische wapens tot zelfmoord gedreven, dat is de meest schone manier van moorden. En de elite wast de handen in onschuld. Een ander Non-Lethal wapen is het veroorzaken van varkenspest, vogelpest of de meest recente uitbraak van droes, een dodelijke ziekte onder paarden.

We leven in een maximum security gevangenis terwijl de illusie van vrijheid gehandhaafd wordt door de entertainment industrie met alle subliminale boodschappen die geen sporen achterlaten. We leven in een wereldwijd concentratie kamp zonder prikkeldraad. De prikkels zijn er echter wel, en ook die laten geen sporen achter. Dan zeggen vrienden, familie en bekenden achteraf dat het zo’n stille aardige man was…

Non-Lethal wapens kunnen ziektes simuleren, pijn veroorzaken en schade aan organen en hersenen, hartaanvallen en dood. De meest voorkomende vorm van schade door het gebruik van deze wapens is de schade in DNA waardoor tumoren ontstaan en kanker veroorzaken. Voor de farmaceutica is dat ‘spekkie voor het bekkie’, want elk fysiek, emotioneel of mentaal ongemak schept een stijgende omzet. Hebzucht is de ware kanker in deze werkelijkheid.

Tinnitus.
Al in maart 2005 stelde de provincie Limburg een onderzoek in naar een mysterieuze bromtoon, omdat honderden mensen klagen over een laag gebrom, maar niemand weet waar dat vandaan komt. Donderdag 9 februari dit jaar had ik een cliënt die het hoe en waarom van tinnitus wilde weten. Op 25 april verscheen er een uitgebreid artikel in het provinciale dagblad over Tinnitus.

De hele dag een fluit, ruis, brom of gepiep in je oren; tinnitus kan mensen tot wanhoop drijven. Er staat geschreven dat naar schatting één miljoen Nederlanders er last van heeft, en 25.000 daarvan krijgen door die ‘aanvallen’ psychosociale problemen. Een bijzonder hoogleraar oorheelkunde zegt dat een vorm van gehoorbeschadiging bijna altijd de oorzaak is. “Hersenen die informatie missen, worden gevoeliger”.

Uiteraard wordt er geen gewag gemaakt van de elektromagnetische, ultrasone wapens die geluidloos en onzichtbaar door muren kunnen doordringen en mensen tot wanhoop drijven.Het artikel noemde zelfs een vrouw die de dagelijkse kwelling niet langer kon verdragen en tot euthanasie overging. Als je al de moed hebt om de mainstream media te informeren over de ware oorzaak, wordt er nooit op gereageerd.

Non-Lethal.
Wat een wrang concept. Deze wapens zijn veel dodelijker en effectiever dan de moderne wapens waarmee militairen paraderen. Ze zijn niet dodelijk, nee, maar ze worden ingezet om mensen te verzwakken, en de fysieke, emotionele en mentale energievelden te veranderen zonder dat de mensen zich daar bewust van zijn. Hiermee komen persoonlijke en zakelijke relaties op de tocht, maar ook democratische processen en veiligheidssystemen.

Vragen jullie je niet al langer af hoe het mogelijk is dat er plotselinge onbalans is in onze gezondheid zonder dat er aanwijsbare redenen voor zijn? Medici hebben er geen antwoord op, psychologen en therapeuten volgen hun lang achterhaalde methoden en politici zijn ook pionnen die opgeofferd kunnen worden als ze het spel niet meespelen. Getuigen krijgen een auto ongeluk of storten in een vliegtuig neer, de andere slachtoffers zijn bijkomende schade.

Het zijn geraffineerde verwarringstechnieken. Nepnieuws is zo’n techniek; een opzettelijke vorm van desinformatie die verspreid wordt via traditionele - of sociale media met de intentie om te misleiden. Dr. Rauni Kilde liet ons een waardevolle les na: “Draai alles wat je in media leest 180° om, dan lees je de waarheid”. Dit is wat ze een spiegelrealiteit noemde omdat de elite en hun trawanten alles verdraaien.

Een andere techniek om onze geest te verwarren en af te leiden van wat er achter de schermen gebeurt, is klimaatcontrole en natuurrampen. Dit zijn technologieën die de elite en hun militaire marionetten van Nicola Tesla hebben gestolen en misbruikt. In 2005 schreef ik al over door mensen veroorzaakte aardbevingen en tsunami’s. En de media strooien ons zand in de ogen met spiegelberichten.

Terwijl ik dit schrijf hoor ik een pingeltje dat er een e-mail bericht binnenkomt. De synchroniciteit is zo hoog dat de mail perfect aansluit op de spiegelcampagnes die ons op een dwaalspoor moeten brengen. Nora stuurde me onderstaande link door. Je kunt er op klikken en je eigen conclusies trekken.
http://www.martinvrijland.nl/alles/de-leugens-rond-prins-friso/

Als het gelezen hebt, en je weet dat de koning het jachtseizoen heeft geopend, trek je wellicht andere conclusies dan de voor de hand liggende. Dit is de verwarringstechniek in optima forma. Dit is wat in het Engels wordt bedoeld met de debunkers debunken… In onze taal zou ik dit vrij vertalen met de bedriegers bedriegen. Psychologische oorlogvoering is zo oud als de wereld, en het is nota bene Non-Lethal!

Het is allemaal zo doorzichtig geworden dat mijn geduld op raakt. Mahatma Gandhi, de grote voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie, werd uiteindelijk door geweld geveld. Het is, voor mij althans, hoog tijd om behalve mediteren, licht & liefde sturen naar de elite, vuur met vuur te bestrijden. Dat kan ook geweldloos zoals Gandhi dat deed, door het Violette Vuur aan te roepen om de Disclosure te versnellen.

Dat kan ook door massaal mee te doen aan de oproep die je hier kunt lezen:
https://eventnl.wordpress.com/2017/04/23/meditatie-samensmelten-met-je-ik-ben-aanwezigheid/

We hebben nog 40 dagen voor we Pinksteren vieren. Pythagoras stelde al dat het getal 4 alles in zich heeft en als zodanig volmaakt is. We kunnen vieren dat de Heilige Geest in ons fysieke voertuig ontwaakt, want dat van het neerdalen zoals het in de Bijbel wordt verteld accepteer ik niet. We kunnen, zoals de slapende reus liever doet, naar meubelboulevards gaan, evenementen bezoeken en naar popfestivals gaan.

Die keus bepaalt voorgoed de uitkomst van ons denken, spreken en handelen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 

Hits: 1027

Ineens zag ik een signaal in mijn eigen schrijfseltje over de Duim van 11 april jl. Het ging over reuzen in stasis chambers die overal ter wereld worden opgespoord, naar onbekende locaties worden getransporteerd en door elite troepen van de Cabal gevangen worden gehouden. De mensheid is die slapende reus, en mocht die gigant ontwaken dan wordt hij door elite troepen om zeep geholpen… Opgeruimd staat netjes.

Read More
Hits: 1262

Manifesteren is een wederkerend werkwoord; zich manifesteren. Het betekent zich openbaren. In het schrijfseltje over bestaansrecht schreef ik dat er voor een hologram drie lichtstralen nodig zijn om een driedimensionaal beeld te produceren. Die doctrine van de ‘heilige‘ drie-eenheid is voor mij een metafoor van die laserstaren. Die doctrine heeft ons er eeuwenlang van weerhouden onze eigen werkelijkheid te creëren.

Read More
Hits: 983

Amper was het artikel over Diana Spencer gepubliceerd of Nora mailt me enkele links waarvan ze vermoedt dat ik die interessant vind. Benjamin Fulford is voor mij interessant en vermoeiend tegelijk omdat ik weinig tot geen resonantie voel met de financiële wereld. En er waren twee links van ‘ninefornews’ die mij een enorme grijns bezorgden. Het bestaan van een hoger bewustzijn en waarom Yeshua niet heeft bestaan.

Read More