In recente artikelen heb ik het woord Matrix gebruikt. Wanneer het samen met Quarantaine wordt geschreven, refereer ik aan het hologram waarin we gevangen zijn. Matrix op zich verwijst naar de film trilogie, waarin metafysische codes zijn verborgen. In het eerste deel leert Eno angst te overwinnen door zijn geest te bevrijden. En dat is exact wat we kunnen doen om de sleutel tot het Universum te krijgen.

Read More

Op mijn einddiploma van de MULO stond achter bijna alle vakken het cijfer 9. Voor boekhouden en handelsrekenen kreeg ik echter een 3 en een 5. Mijn excuus was dat ik tekenaar wilde zijn en geen rekenaar. Je zou het nu dyscalculie noemen. Het voorvoegsel ‘dys’ is Grieks voor ‘slecht’, en ‘calculie’ is een potje Latijn voor ‘rekenen’. Er is dus sprake van een leerstoornis op rekenen.

Read More

In elke waarheid dwaalt een brokje onwaarheid terwijl elke leugen een korrel waarheid bevat. Christenen geloven dat Yeshua gestorven is als verzoening voor onze zonden. Er zijn geen zonden, er zijn ervaringen in dualiteit.

Read More

We hebben sinds 2007 vijf jaar achtereen Yerushalaim bezocht. De energie van die oude stad is zo overweldigend dat ik er in 2008 mijn 60e verjaardag vierde. De synchroniciteit was dat de geopolitieke staat Israël in dat jaar eveneens 60 jaar bestond.

Read More

 Volgens het Engelse woordenboek is het een zelfstandig naamwoord voor iets wat opnieuw gezet/hersteld is. Als werkwoord wordt het gebruikt in de zin van opnieuw zetten of planten, aanscherpen van beitels of zagen en terugzetten op een computer of meet apparatuur.

Read More

De Engelse afkorting voor Advanced Beings (geavanceerde wezens) is AB’s. Om iets meer over geavanceerde wezens te begrijpen moeten we in de metafysica duiken. Metafysica gaat over abstracte fenomenen en over de oorspronkelijke wordingsgeschiedenis die ons bewustzijn te boven gaat. Metafysica is de leer van het bovennatuurlijke; gewaarworden wat met onze zintuigen niet is waar te nemen. Het is veelvormige informatica zonder computer en dient zorgvuldig toegepast te worden.

Read More

Volgens het dikke woordenboek is een antenne een ontvang- en zend apparaat voor diverse elektromagnetische golven. In de biologie is het de voelspriet van dieren en/of insecten. Een antenne kan dus uit materie bestaan of uit biologische cellen. In beide gevallen is het een schakel die de uiterlijke wereld met de innerlijke wereld verbindt. Een antenne is eigenlijk een verlengstuk van de zintuigen.

Read More

Het woordenboek vertaalt dit als klapkauwgum. Dit schrijfseltje is een logisch vervolg op de Ommekeer. Als je de ommekeer lang genoeg volhoudt, kom je bij het begin uit. Laten we dan eens kijken hoe dat begin is begonnen. Er is onder wetenschappers een consensus dat het allemaal begon met de Oerknal.

Read More

In de nacht van 6 op 7 oktober 2001 had ik een droom over de eeuwige strijd tussen het Licht en de absentie van Licht. In deze regel bevat ontbreekt de dualiteit!

Read More

In de SF film Oblivion (Engels voor Vergetelheid) is de wereld vergaan door een jarenlange kernoorlog. De overlevenden kunnen niet meer op de grond leven en hebben in de dampkring een nieuw bestaan opgebouwd. Op grondniveau leven aliens die geen probleem hebben met de radioactieve straling. Jack Harper is een soldaat die op Aarde robots herstelt. Jack kan zich niets herinneren van wat er tijdens de oorlog is gebeurd totdat hij zichzelf ontmoet…

Read More