Hits: 1230

Machiavelli bedacht het gezegde: ‘Het doel heiligt de middelen’, en hij was geen voetballer! Machiavelli was een Italiaanse diplomaat, politiek filosoof, militair strateeg, historicus en toneelschrijver die iedereen tegen de schenen schopte en met zijn ellebogen werkte…

Read More
Hits: 987

Techne is een term die etymologisch afstamt van het Griekse Tekne, een woord dat vertaald wordt met vakmanschap, ambacht of kunst.

Read More
Hits: 850

Hoewel ik thuis elke dag chef-kok speel, wordt dit geen culinair artikel. Het begon met het boek ‘Het Jesaja Effect’ van Gregg Braden dat ik in 2000 kocht. Op 11 maart 2017 stuurde Nora me een link door met een artikel over ‘de man die de wereld schokte met zijn bewering dat kanker in 3 minuten genezen kan worden’. Nou, geliefden, dat vind ik absoluut geen schokkend nieuws.

Yeshua genas 2000 jaar geleden mensen in een oogwenk…

Read More
Hits: 822

Nora stuurde me een video met Nederlands ondertiteling. De video bracht heel duidelijk de verhouding tussen leiders en volgers in beeld. Het is verbijsterend dat miljoenen mensen slaafs gehoorzamen aan een paar graaiers, maar het is onze realiteit. Voor ik verder ga, haal ik eerst enkele alinea’s aan uit het artikel Eenlingen van januari 2017. Het zijn altijd eenlingen die de geschiedenis transformeren!

In 507 BC stond een enorm Etruskisch leger op het punt de Pons Sublicius over de Tiber over te steken. De Romeinen trokken zich terug, maar Horatius Cocles riep: ‘Verniel de brug! Volgens de legende hield Horatius met twee kameraden de Etrusken tegen totdat de Romeinen de brug achter hem hadden afgebroken. Pas toen dook Horatius de rivier in. Dat was impulsief en het toonde een zeldzame moed.

In 480 BC stond koning Leonidas bij Thermopylae tegenover een Perzische overmacht. Die was zó groot dat Xerxes, de Perzische koning, zei: ‘U bent kansloos, mijn overmacht is zó groot, dat als ik de boogschutters bevel geef te schieten, hun pijlen de zon zullen verduisteren.’ Leonidas antwoordde: "Nou, dan vechten we toch in de schaduw." De 300 Spartanen stierven een heldendood, in mijn gedachten leven ze voort.

Op 23 februari 1836 belegerde Antonio Lopez de Santa Anna met 5000 soldaten een missiegebouw in San Antonio, waar slechts 180 tot 200 Texaanse strijders gelegerd waren. William Travis trok een lijn in het zand die de mannen die tot de dood wilden vechten konden oversteken, wie wilde vluchten mocht voor de lijn blijven staan. Volgens de overlevering bleef slechts één man staan, de rest stak over en stierf in de Alamo.

Niemand is machteloos.
Een eenling kan ook zonder bloedvergieten een symbolisch grote overwinning halen. Denk aan de eenzame student die op 4 juni 1989 in Peking een colonne tanks tegenhield. Hij gaf een boodschap af; niemand is machteloos. Die boodschap gaf een vrouw in een rode jurk op 28 mei 2013 in het Gezi Park, Istanbul aan een grote politiemacht. Die boodschap gaf een tengere vrouw op 9 juli 2016 in Baton Rouge, USA aan een peloton oproerpolitie.

Confucius zei ooit: “Bestudeer het verleden als je de toekomst wilt voorspellen.”

En daar heeft hij een punt wat in de video die Nora me stuurde perfect werd uitgelegd. De Nederlands ondertitelde video laat in amper 7 minuten zien hoe eenvoudig een kleine groep mensen miljarden anderen domineren. Het is verbazingwekkend dat een collectief van miljarden mensen een minuscule groep gehoorzaamt. De video is te zien op
http://delangemars.nl/2017/03/06/video-hoe-miljarden-mensen-een-paar-gehoorzamen/

En die dominantie is al sinds de dageraad manifest. Het kwam al voor in de oudere scheppingsverhalen uit Mesopotamië. Het gebeurde al in de Hof van Eden waar twee mensen zich de wet lieten voorschrijven door een dominante godheid. Toen het koningschap door de Anunnaki op Aarde werd ingesteld nam de ‘royalty’ die dominantie over.

Tiny Engels 1 kopieTiny Dot 3 kopie

Als je goed kijkt, zie je op de rechterafbeelding de minuscule punt die de macht uitoefent. Wanneer je de verhoudingen bekijkt lijkt het onwaarschijnlijk dat 99% van de mensheid onderdrukt wordt door 1% menselijke reptielen. Geloof het of niet, het is de realiteit, en er is geen enkel excuus voor. Het is onze vrije keus, het is gemakzucht of struisvogelpolitiek. De grootste motivator echter is angst.

Ongegrond.
Die angst is ongegrond, maar heeft miljarden mensen in een subtiele wurggreep. Het is een combinatie van slavernij en verslaving. Het eerste concept is zogenaamd afgeschaft; er zijn bijna geen lijfeigenen meer… bijna! Het tweede concept is verpakt in amusement dat dag en nacht de menselijke geest vergiftigt met brood en spelen en sociale media. Het is een kwestie van aandacht verdelen.

Dat gebeurt via mainstream media, radio en tv programma’s. Het ganse jaar vergapen de mensen zich aan programma’s die de woonkamer insluipen met subliminale boodschappen. De boodschappen bevatten commando’s als ‘koop’, ‘consumeer’ en ‘gehoorzaam’. En als je dat niet doet stuurt de 1% menselijke reptielen de handhavers van de wet op je af. Die handhaven de wet omdat Vrouwe Justitia een blinddoek draagt.

De Grondwet is de belangrijkste wet van een staat. De Grondwet bepaalt wie de macht in de praktijk uitoefent in een staat en hoe dat gebeurt.

Grondrechten.
Vooraan in de Grondwet staan de rechten die burgers hebben tegenover de staat: de grondrechten. Bij die grondrechten gaat het niet om rechten die de burgers onderling – ‘tegenover elkaar’ – hebben. Het is het recht van burgers hun eigen leven te leiden zonder dat de staat zich met hun opvattingen en levenskeuzes bemoeit. De staat vergeet echter dat burgers ook mensen zijn.

Je spreekt over een ‘staat’ wanneer er macht wordt uitgeoefend over een volk dat op een grondgebied woont. Van wie is dat grondgebied waarop een volk woont dat door machtsmisbruik, leugens, belastingen en manipulaties wordt geknecht? Heeft de staat een koopakte waar zwart op wit te lezen is dat de staat die grond van Moeder Aarde heeft gekocht?

Het allereerste artikel van de Grondwet belooft dat alle mensen, hoe verschillend ze ook zijn en welke verschillende opvattingen ze ook hebben, door de staat gelijk worden behandeld. In de artikelen daarna zegt de Grondwet, onder andere, dat burgers het recht hebben om hun eigen godsdienst te beoefenen, het recht om vrij met elkaar van gedachten te wisselen en het recht om hun mening in het openbaar te verkondigen.

Denk bij die laatste regel aan de schertsvertoning in België waar een burger 3.000 euro boete kreeg voor het openbaar verkondigen van zijn mening, terwijl in dezelfde zitting een man een boete van 75 euro kreeg voor de gewelddadige mishandeling van zijn vrouw!

Geliefden, wij huren deze Aarde voor de duur van ons leven. De huur betalen we met ons fysieke voertuig dat - als de tijd daar is - voeding is voor de wurmen en micro-organismen die de Aarde vruchtbaar maken. Het is ongelooflijk dat soevereine mensen hun macht zo uit handen hebben gegeven dat ze zelfs voor grond die aan Moeder Aarde behoort, parkeergeld en belastingen betalen.

Wij verklaren hierbij elke wet die door mensen is geschreven ongegrond. Wij erkennen als autonome zielen alleen de Universele Leefregels met Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap als hoogste idealen. Dat, geliefden, is ons Grondrecht!

Verdeel & Heers.
Eind december 2016 bleek dat, volgens opgave van de Kiesraad, in totaal 81 politieke partijen een registratieverzoek bij de Kiesraad ingediend hadden. Op 3 februari 2017 maakte de Kiesraad bekend dat er 28 lijsten op het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden geplaatst. Er staan 23 partijen op de lijst die wij ontvingen. Kan iemand nog door de bomen het bos nog te zien?

Is er überhaupt nog sprake van een vrije keus? Eerst dachten we nog van wel toen er een referendum kwam over de Oekraïne, totdat Rutte in zijn eentje besloot onze vrije keus aan zijn eh… je weet wel te lappen. Dit weekend las ik een opmerking van een marktkoopman: ‘Het klimaat is net zo onbetrouwbaar als de regering.”

Kunnen we er iets tegen ondernemen? Lees het artikel ‘Ondernemen’ van februari 2017 nog maar eens. Sinds de vlucht van de regering naar Engeland op 13 mei 1940 heeft de Nederland geen grondwet meer! De som van 15 maart 2017 is het getal 10, dat staat voor een nieuw begin. De macht van de regering en hun geblinddoekte handhavers der wet is een illusie; macht is per definitie een illusie.

Kantelpunt.
Een kabbala leraar vroeg ons: “Wat zou er gebeuren als de regering wegvalt?” Niets, er zou helemaal niets gebeuren. Daarop vroeg hij: “Wat zou er gebeuren als de vuilnismannen wegvallen?” Chaos, stankoverlast en daarna ziektes… Het is de onderste laag van de samenleving die alles draagt, terwijl de top niets bijdraagt. Het is iets om te onthouden als je straks in het stemhokje staat.

Wat let ons om als vuilnismannen op te treden en het vuil aan de top van de wereld op te ruimen? Het enige wat daarvoor nodig is je ogen te openen, en de struisvogel politiek vaarwel te zeggen. Daarnaast is het hard nodig dat wij tijdens de grote schoonmaak onze gedachten en emoties volkomen beheersen. Als wij het niet doen, komt Gaia in actie en maakt alles schoon door te kantelen.

Welke toekomst geven we onze kinderen en kleinkinderen als we op 15 maart 2017 in het stemhokje staan? Laat je stem niet verloren gaan uit gemakzucht, of uit angst je nek boven het maaiveld uit te steken. Angst trekt meer negatieve energie aan, en dan zeggen de niet ontwaakte zielen: “Zie je wel, daar was ik al bang voor!” Ze beseffen niet eens dat ze zelf de Hermetische Wet: ‘Zo binnen Zo buiten’ manifesteren.

Je bent een soeverein wezen. Gebruik je Vrije Keus om de spiraal van de Geest te beklimmen. Je intentie is dienstbaarheid aan het Hogere Doel. Opdat het Licht zegeviert. Zo zegevieren wij als instrument van Licht. Over alles waar het Licht nog ontbreekt. Niemand is machteloos en ieder mens heeft de vrije keus. Dat is de macht die je kunt benutten om de samenleving te laten kantelen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Hits: 819

Dit schrijfseltje gaat niet over wateren in het kleinste kamertje, closet, doos, gemak, latrine, urinoir, privaat, retirade, secreet, wc of gendervriendelijk toilet…

Read More
Hits: 1544

Vraag een christen of hij in god gelooft, en het antwoord is: “Ja!” Vraag hem of hij in buitenaardse wezens gelooft, en het antwoordt is: “Nee!”
Toch zei Yeshua: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.’ (Johannes18:36)

Read More
Hits: 994

De Aarde en haar bewoners werden op een onvoorstelbare wijze gekraakt toen onze Planetaire Logos werd bezet en gecorrumpeerd door de Reptilianen van de NAA.

Read More
Hits: 1060

Als kind hoorde ik mijn vader vaak zeggen: “Alles is trilling, jongen!” Hij gaf zijn argument kracht bij door met de knokkels van zijn hand op de tafel te tikken. Ik dacht de trilling te kunnen horen door mijn oor op het tafelblad te leggen. Niets, ik hoorde niets.

Read More
Hits: 793

In recente artikelen heb ik het woord Matrix gebruikt. Wanneer het samen met Quarantaine wordt geschreven, refereer ik aan het hologram waarin we gevangen zijn. Matrix op zich verwijst naar de film trilogie, waarin metafysische codes zijn verborgen. In het eerste deel leert Eno angst te overwinnen door zijn geest te bevrijden. En dat is exact wat we kunnen doen om de sleutel tot het Universum te krijgen.

Read More
Hits: 1068

Op mijn einddiploma van de MULO stond achter bijna alle vakken het cijfer 9. Voor boekhouden en handelsrekenen kreeg ik echter een 3 en een 5. Mijn excuus was dat ik tekenaar wilde zijn en geen rekenaar. Je zou het nu dyscalculie noemen. Het voorvoegsel ‘dys’ is Grieks voor ‘slecht’, en ‘calculie’ is een potje Latijn voor ‘rekenen’. Er is dus sprake van een leerstoornis op rekenen.

Read More