Wanneer we dit begrip in de etymologie opzoeken, krijgen we woorden als ‘glijden, sluipen, kruipen’. Daaruit volgen ook begrippen als ‘kruiperig, slijmend’. Geld, het slijk der Aarde is dus een sluipmoordenaar; het maakt mensen kruiperig en slijmend. De vergelijking tussen geld en slijk stamt al uit de 17e eeuw, maar staat ook in Psalm 83:10 van het Boek Openbaringen.

Read More

De closing principle uitgelegd in bevattelijke taal. In mijn vorige functie als art director en copywriter in de marketing communicatie, maakten we vaak gebruik van een ‘closing principle’ of ‘closure principle’.

Read More

Wanneer je de klassiekers kent, weet je dat kiezen tussen Scylla en Charybdis betekent 'kiezen tussen twee kwaden'.

Read More

Een stijlfiguur is een uitdrukking die door bijzondere formulering of door afwijking van de gebruikelijke zinsbouw een bepaald effect veroorzaakt. Een van de bekendste, en tevens minst begrepen, stijlfiguren vinden we in het boek Genesis. In den Beginne ontmoeten de eerste nudisten een slang die hen verleidt een appel te consumeren.

Read More

Hoewel de Hubble Telescoop de meeste aandacht krijgt, heeft een vrijwel onbekende satelliet de meest indrukwekkende data met betrekking tot licht doorgeseind. De COBE (Cosmic Background Explorer) heeft een forse ondersteuning geleverd aan de theorie dat het Universum begon met een onvoorstelbare explosie die we de Oerknal noemen. Dit gegeven bevestigt ook het artikel waarin ik suggereerde dat alles begon met geluid.

Read More

We zullen een lastig onderwerp op een eigen wijze verwoorden. Wat was er eerder In den Beginne? Licht of Geluid? Dit is gemakkelijker te beantwoorden dan de klassieke vraag wat er eerder was; de kip of het ei… In regel 3 van het boek Genesis staat: “En God zei: ‘Daar zij licht!’ En daar werd licht.”

Read More

Een dag voor de elfde van de elfde kreeg ik een ‘gekke’ inval. Het getal elf staat namelijk al eeuwenlang bekend als het getal voor de gekken. Daarnaast wordt gezegd dat het getal elf afgeleid zou zijn van de woorden égalité, liberté en fraternité; de drie principes van de Franse Revolutie. Dat is mooi, want de gekke inval schiep een revolutionair concept.

Read More

Wifi is de verzamelnaam voor draadloze netwerken, het wordt ook wel geschreven als Wi-Fi. Wifi is de afkorting voor 'Wireless Fidelity'. Dat laatste woord betekent betrouwbaarheid, en daar zit een draadloze adder onder het netwerk.

Read More

Kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Laten we eerst het begrip artefact duiden. In de archeologie is het een prehistorisch voorwerp dat door mensen is gemaakt. In de geneeskunde is het een kunstmatig veroorzaakte misvorming.

Read More

Dit is een zeer interessante vraag. Het gaat niet om een bijvoeglijk naamwoord dat ook gek, dwaas of zot kan betekenen. Het gaat om een zelfstandig naamwoord dat patroon, model of vorm kan betekenen. In de jaren dat ik de berichten van Steve Rother en de groep vertaalde, stond de boodschap van mei 2011 in het teken van de mal, met de betekenis van model of vorm.

Read More