Hits: 1106

Het Olympische logo met haar ringen vormt een van de meest bekende symbolen in de wereld. De vijf ringen moeten de vijf continenten vertegenwoordigen, en met de zes kleuren (blauw, geel, zwart, groen, rood en de witte achtergrond) kunnen alle vlaggen van de landen worden samengesteld.

Read More
Hits: 905

De Caraïben, ook wel Cariben of Caribische eilanden genoemd, bestaan uit de Caraïbische Zee, de oceaan rond de Bahama's en de vele eilanden die in deze wateren liggen. Het gebied dankt zijn naam aan de Cariben, een indianenstam die er leefde ten tijde van de komst van de Europeanen. De bekendste eilanden zijn Cuba, Haïti, de Dominicaanse Republiek en Jamaica. We hebben eens op de laatste twee een missie volbracht.

Read More
Hits: 942

Als kind hield mijn vader me vaak voor dat alles trilling is. Dat was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Papa klopte dan op de tafel, en ik herinner me dat ik de trilling van de tafel probeerde te horen. Nu begrijp ik pas wat hij me wilde vertellen; alle materie is verdichte trilling, alles heeft zijn eigen trillingsgetal. We gebruiken nu steeds vaker het begrip frequentie.

Read More
Hits: 864

Een vervolg en afsluiting van het schrijfseltje over Sterrenzaad Contracten. We hebben al een verwijzing besproken naar de zelfschenking van Yeshua. We gaan dit eerst uitdiepen.

Read More
Hits: 1207

 In Johannes 1:1 lezen we: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". Laten we daarom eerst een woordspel spelen. Herinneren in drie talen uitgelegd, geeft een prachtig woordspel.

Read More
Hits: 1035

Cybernetica is de leer van de automatische regelings- en communicatiemechanismen. In gewone taal is dat de besturing van, en communicatie met robots.

Read More
Hits: 815

Duizend Haagse kinderen uit arme gezinnen kregen gratis een mobiele telefoon. De Haagse Stichting Leergeld werkte daarvoor samen met telecomprovider T-Mobile. De telefoons werden uitgereikt aan startende brugklassers uit gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden.

Read More
Hits: 1081

Vorige maand schreef Benjamin Fulford dat er een groeiende consensus is dat de werkelijkheid die we ervaren het product is van een kunstmatige intelligentie. Deze Intel zou afkomstig zijn van een lid van de MJ12 groep, van de gnostische illuminatie en van de Aziatische geheime gemeenschap. De meest opmerkelijke regel was dat die kunstmatige intelligentie vast gelopen lijkt te zijn in een lus.

Read More
Hits: 774

De spellingscontrole van deze PC wilde de titel veranderen. Blijkbaar is dat woord nog niet door het woordenboek herkend. In een van de artikelen die thans op de alternatieve media rondgaan las ik dat het wezen dat onze werkelijkheid creëerde, de mensheid gevangen hield in zich herhalende patronen. We noemen dat de matrix of de quarantaine. Welnu, dat wezen is blijkbaar zelf verstrikt in een tijdlus.

Read More
Hits: 713

Het vorige schrijfseltje eindigde met de vraag: “Waar kwamen ze vandaan en waar zijn ze gebleven?” In de volgende drie pagina’s wil ik daar een antwoord op vinden. Let wel vinden niet geven!

Read More