Hits: 1399

Kennen jullie het verhaal van Hagar? Laat me het jullie opnieuw vertellen. Zowel in het Oude Testament (Hagar) als in de Koran (Hadjar) wordt zij genoemd als de tweede vrouw van Abraham. Buiten deze religieuze boeken zijn er geen andere bronnen bekend. Hagar werd in Egypte geboren en was de dienstmaagd/slavin van Sara, de zustervrouw van Abraham.

Read More
Hits: 1464

Omdat het bijna Pinksteren is, moet ik ineens aan Orbs denken. De logica van deze gedachte komt voort uit een gebeurtenis die tien dagen na de Hemelvaart van Yeshua in Yerushalaim plaatsvond.

Read More
Hits: 1160

Terreur is volgens het woordenboek een georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken. Het hyperoniem van terreur is bedreiging, een hyponiem is bijvoorbeeld luchtpiraterij (hijacken) of straatterreur. De politiek wil meer blauw op straat, hogere straffen of juist andersoortige straffen, meer opsporingsbevoegdheden; er zijn talloze manieren waarop de marionetten van de Cabal criminaliteit bestrijdt en het recht handhaaft.

Read More
Hits: 1159

Vorig jaar publiceerde ik één dag voor Hemelvaart het schrijfseltje over Vorm. Dit jaar, gedwongen rusthouden vanwege een blessure, krijg ik de kans op Hemelvaartsdag het fenomeen Hemelvaart onder de loep te nemen. We willen vier ‘hemelvaarten’ met elkaar vergelijken.

Read More
Hits: 1575

Ongeduld komt voort uit onrust door haast, of hooggespannen verwachtingen. Sinds onze, door hierboven georkestreerde ontmoeting, ervaren Nora en ik een vreemd soort ongeduld. Het begon al voor het millennium, we wilden absoluut zoveel mogelijk cursussen, lessen en inwijdingen volgen ter voorbereiding op deze tijd. Het is ons gelukt om nagenoeg alles te leren wat we nu in huis hebben mensen te helpen ontwaken.

Read More
Hits: 1495

Vrijdag 9 maart kreeg ik een interessante link van Nora: The Final Wakeup Call, met als ondertitel: What the world doesn’t know. Het is een website van Peter B. Meyer van wie ik overigens geen gezicht zie. De artikelen zijn goed geschreven en resoneren met wat wij verkondigen. Het artikel waar Nora mij op attendeerde was: ‘Een kijkje in onze toekomst.’ Toekomst is echter een uiterst complex begrip.

Read More
Hits: 1458

Het bijvoeglijke naamwoord leeg betekent volgens het woordenboek niets bevattend. Leeg betekent ook zonder gehalte of geestelijke inhoud, nietszeggend of uitdrukkingloos. We zijn vier keer in de Koningskamer van de Grote Piramide geweest, we hebben drie keer in die ‘lege ruimte’ kunnen chanten. Een toerist vindt de passages en kamers van de Grote Piramide leeg en kaal.

Read More
Hits: 1450

Het vorige schrijfseltje bleef mij op mijn avondwandeling volgen. De avondopleiding gebonden grafiek op de Rietveld Academie kroop in mijn gedachten. Gebonden grafiek veranderde in grafische vormgeving en later in art direction. In het eerste jaar waren er 25 studenten, van wie er na de kerst 16 overbleven. In het vijfde jaar deed ik met 4 anderen eindexamen in grafisch vormgeven.

Read More
Hits: 1856

Geluid schept vorm. Het proces dat Cymatics wordt genoemd, is het zichtbaar maken van geluid. Hoewel we er vorig jaar drie schrijfseltjes aan hebben gewijd, willen we het nu weer op een andere manier brengen. Dat is inherent aan het voortdurend verschuiven van het collectieve bewustzijn. Het is geweldig hoe de synchroniciteit helpt bij het schrijven van mijn artikeltjes.

Read More
Hits: 1421

Plooibaar betekent volgens het woordenboek meegaand of inschikkelijk. Een verstandig mens zou deze woorden niet toepassen op de werkelijkheid waarin we leven. We zijn geprogrammeerd om de werkelijkheid als fundamenteel waar en absoluut te beschouwen. Het programma dat ons denken domineert, is een doodlopend spoor om onze werkelijkheid te begrijpen via de verdraaide kennis die ons wordt opgelegd.

Read More