Hits: 1168

Geluid schept vorm. Het proces dat Cymatics wordt genoemd, is het zichtbaar maken van geluid. Hoewel we er vorig jaar drie schrijfseltjes aan hebben gewijd, willen we het nu weer op een andere manier brengen. Dat is inherent aan het voortdurend verschuiven van het collectieve bewustzijn. Het is geweldig hoe de synchroniciteit helpt bij het schrijven van mijn artikeltjes.

Read More
Hits: 803

Plooibaar betekent volgens het woordenboek meegaand of inschikkelijk. Een verstandig mens zou deze woorden niet toepassen op de werkelijkheid waarin we leven. We zijn geprogrammeerd om de werkelijkheid als fundamenteel waar en absoluut te beschouwen. Het programma dat ons denken domineert, is een doodlopend spoor om onze werkelijkheid te begrijpen via de verdraaide kennis die ons wordt opgelegd.

Read More
Hits: 728

Het vorige schrijfseltje ging over oogsten. Dit keer bespreken we het zaaien en doen dat aan de hand van een parabel van Yeshua. ‘Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het.

Read More
Hits: 886

Volgens het woordenboek, is oogsten het inzamelen van gewassen. Uitwas daarentegen is een ongewenste of ziekelijke ontwikkeling; een buitensporigheid. Met dat laatste woord komen we op het oogsten door buitenaardse wezens. Er zijn, voor zover we weten, twee categorieën; de humanoïden en de reptilianen. De humane aliens zijn bekend als Nordics en de anderen zijn Draco-Reptilianen.

Read More
Hits: 959

Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Read More
Hits: 820

Het zelfstandige naamwoord ‘encounter’ betekent een onverwachte ontmoeting; een treffen in de zin van een confrontatie of krachtmeting. In het vorige artikel beschreven we dergelijke confrontaties, tussen mensen uit de Oudheid en buitenaardse entiteiten, die op steen gekerfd of geschilderd waren. Als de stenen konden spreken, zouden we niet zolang op de Disclosure hoeven wachten.

Read More
Hits: 829

Volgens het woordenboek is een luchtkasteel het toekomstbeeld, een illusie of ongegrond verwachtingspatroon dat men visualiseert. We zullen enkele begrippen uit die zin nader duiden. We zullen ontdekken dat luchtkastelen ook letterlijk; in een stoffelijke vorm zijn waargenomen in een lang vergeten verleden. De twee eerste letters van het woord illusie hadden in de pre-Semitische talen de betekenis god of godheid!

Read More
Hits: 896

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan! Het klinkt zo onnozel, maar er zit voor mij een verborgen code in die de menselijke geschiedenis volkomen op zijn kop zet.

Read More
Hits: 786

We hebben summier uit kunnen leggen wie de informatie doorgaf aan de Nazi’s om interstellaire schepen te bouwen. We hebben uitgelegd dat de informatie werd gechanneld door Maria Orsic van de Vril Society. Voor mij waren de mooie secretaresses in de Denk Tank van Douglas Aircraft in Californië dezelfde jongedames van de Vril Society, alleen werden ze in de VS Nordic Aliens genoemd.

Read More
Hits: 716

In de jaren 80 van de vorige eeuw verdiende ik mijn brood met creatieve concepten voor marketing communicatie. Er was een harde competitie tussen de bureaus en het kwam meer dan eens voor dat een goed idee op meerdere plekken gelijktijdig werd bedacht. Niet alleen in ons land maar wereldwijd. De creatieve teams die met die synchroniciteit werden geconfronteerd werden achter hun rug om beschuldigd van plagiaat.

Read More