Hits: 1470

Er is een begin voor het begon, omdat tijd een illusie is en de geschiedenis is verdraaid. We beginnen met de laatste zin uit het vorige artikel: ‘Big Farma maakt er een zwijnestal van.’ Voor een zwijnenstal heb je vee nodig, om vee te voeden heb je gras nodig. Archeologen zijn het erover eens dat de landbouwer voor de veehouder kwam. Dat vond allemaal plaats in de Vruchtbare Halve Maan tussen de Eufraat en de Tigris.

Read More
Hits: 1519

Op 20 augustus 2014 had ik een aanvaring met een Cardiologe. Tijdens het gesprek merkte ik dat de cardiologe het niet eens was met mijn keuze om in overleg met een orthomoleculair arts haar medicijnen te vervangen of niet meer te slikken. Omdat ik de cholesterolverlager vervangen had door Rode Gist Rijst, kreeg ik een les in wetenschappelijke bewijzen en onderzoeken dat de statines onontbeerlijk waren. Bovendien was het nooit wetenschappelijk bewezen dat Rode Gist Rijst het cholesterol gehalte voldoende kon verlagen.

Read More
Hits: 1532

De geschiedenis herhaalt zich omdat we enerzijds er geen lering uit trekken, anderzijds omdat de mensheid alles kopieert en plakt. Dit schrijfseltje wil aantonen hoe het Judaïsme uit het Hindoeïsme is gekopieerd en geplakt. In het artikel over Krishna en Christus hebben we al enige duidelijkheid verschaft. We komen terug op een vergelijking: Yeshua was zowel een Koresh, een Hebreeër als een Yehudi. Krishna was zowel een Kuru's, een Abhira als een Yadava.

Read More
Hits: 1522

Op 12 december 2018 bezochten we de Pura Ulun Danu op Bali. Danu is de Hindoe godin van water, meren en rivieren. Na de Zondvloed werd de Indusvallei het domein van Ishtar, een Anunnaki prinses. Dat verklaart de merkwaardige, afschrikwekkende beeltenissen van de goden, en demonen op Bali. De Babylonische naam voor Enki was/is EA of Heer van het Water!

Read More
Hits: 1489

De naam Hebreeër komt van het woord Ibri of ‘zij die van de overkant komen’. Zo ontdek je hoe het Christusbewustzijn van de overkant, van voorbij de Melkweg op Aarde is gekomen. Deze stelling werd ons bevestigd tijdens een lange meditatie op 20 mei 2012 in Eilat. Die avond voelde ik dat er een meditatie gedaan moest worden; het was een 5.5.5 dag!

Read More
Hits: 1928

Nu we dit pad ingeslagen zijn, gaan we een stap verder. Edgar Cayce, de slapende profeet, zei eens dat er nooit een tijd/ruimte was waarin het Christusbewustzijn niet op Aarde aanwezig was. Omdat tijd een illusie is, zullen de volgende alinea’s dat helder en verrassend uit de doeken doen. Net zoals we thans kopiëren en plakken, zo deden de schrijvers van weleer dat ook.

Read More
Hits: 1772

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Het Christusbewustzijn heeft geen enkele connotatie met het christendom, noch met enige religie. Volgens Edgar Cayce was er nimmer een tijd/ruimte waarin het Christusbewustzijn niet aanwezig was. Yeshua was gewoon de belichaming van dat bewustzijn, en als zodanig een rolmodel. Het woord ‘gewoon’ gebruik ik bewust omdat het Christusbewustzijn ons erfrecht is!

Read More
Hits: 1548

Het woordenboek geeft er twee definities voor die typerend zijn voor het leven in een duale werkelijkheid. Overgave is het opgeven van strijd of capitulatie. Maar het is ook toewijding.

Read More
Hits: 1430

We hadden tot 20 maart 2018 ongeveer 3.000 boeken in de woonkamer. Op mijn 70e geboortedag heb ik alle boeken in verhuisdozen moeten pakken van wege een grondige restyling van ons huis. Na de restyling zijn de meeste boeken opgeruimd. Ik kan je gerust vertellen dat ik, op een paar romans na, al die boeken heb gelezen. Ook de boeken die ik in de volgende alinea noem…

Read More
Hits: 2453

Een Windkei is een steen die door wind en zand in prachtige facetten is uitgeslepen. De Aarde heeft veel schitterende rotskunst die door de wind is gebeeldhouwd. Voordat ik een van de meest opmerkelijke windsculpturen beschrijf, wil ik een minder bekend idee voor het fenomeen wind te berde brengen.

Read More