Vrijdag 9 maart kreeg ik een interessante link van Nora: The Final Wakeup Call, met als ondertitel: What the world doesn’t know. Het is een website van Peter B. Meyer van wie ik overigens geen gezicht zie. De artikelen zijn goed geschreven en resoneren met wat wij verkondigen. Het artikel waar Nora mij op attendeerde was: ‘Een kijkje in onze toekomst.’ Toekomst is echter een uiterst complex begrip.

Read More

Het bijvoeglijke naamwoord leeg betekent volgens het woordenboek niets bevattend. Leeg betekent ook zonder gehalte of geestelijke inhoud, nietszeggend of uitdrukkingloos. We zijn vier keer in de Koningskamer van de Grote Piramide geweest, we hebben drie keer in die ‘lege ruimte’ kunnen chanten. Een toerist vindt de passages en kamers van de Grote Piramide leeg en kaal.

Read More

Het vorige schrijfseltje bleef mij op mijn avondwandeling volgen. De avondopleiding gebonden grafiek op de Rietveld Academie kroop in mijn gedachten. Gebonden grafiek veranderde in grafische vormgeving en later in art direction. In het eerste jaar waren er 25 studenten, van wie er na de kerst 16 overbleven. In het vijfde jaar deed ik met 4 anderen eindexamen in grafisch vormgeven.

Read More

Geluid schept vorm. Het proces dat Cymatics wordt genoemd, is het zichtbaar maken van geluid. Hoewel we er vorig jaar drie schrijfseltjes aan hebben gewijd, willen we het nu weer op een andere manier brengen. Dat is inherent aan het voortdurend verschuiven van het collectieve bewustzijn. Het is geweldig hoe de synchroniciteit helpt bij het schrijven van mijn artikeltjes.

Read More

Plooibaar betekent volgens het woordenboek meegaand of inschikkelijk. Een verstandig mens zou deze woorden niet toepassen op de werkelijkheid waarin we leven. We zijn geprogrammeerd om de werkelijkheid als fundamenteel waar en absoluut te beschouwen. Het programma dat ons denken domineert, is een doodlopend spoor om onze werkelijkheid te begrijpen via de verdraaide kennis die ons wordt opgelegd.

Read More

Het vorige schrijfseltje ging over oogsten. Dit keer bespreken we het zaaien en doen dat aan de hand van een parabel van Yeshua. ‘Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het.

Read More

Volgens het woordenboek, is oogsten het inzamelen van gewassen. Uitwas daarentegen is een ongewenste of ziekelijke ontwikkeling; een buitensporigheid. Met dat laatste woord komen we op het oogsten door buitenaardse wezens. Er zijn, voor zover we weten, twee categorieën; de humanoïden en de reptilianen. De humane aliens zijn bekend als Nordics en de anderen zijn Draco-Reptilianen.

Read More

Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Read More

Het zelfstandige naamwoord ‘encounter’ betekent een onverwachte ontmoeting; een treffen in de zin van een confrontatie of krachtmeting. In het vorige artikel beschreven we dergelijke confrontaties, tussen mensen uit de Oudheid en buitenaardse entiteiten, die op steen gekerfd of geschilderd waren. Als de stenen konden spreken, zouden we niet zolang op de Disclosure hoeven wachten.

Read More

Volgens het woordenboek is een luchtkasteel het toekomstbeeld, een illusie of ongegrond verwachtingspatroon dat men visualiseert. We zullen enkele begrippen uit die zin nader duiden. We zullen ontdekken dat luchtkastelen ook letterlijk; in een stoffelijke vorm zijn waargenomen in een lang vergeten verleden. De twee eerste letters van het woord illusie hadden in de pre-Semitische talen de betekenis god of godheid!

Read More