Hits: 637

Een laboratorium is een gebouw of vertrek voor empirisch-wetenschappelijk of technisch onderzoek of voor het bereiden van bepaalde stoffen. Het is zeer onzeker of die stoffen voor positieve doeleneinden worden ontwikkeld. Nu we de eindfase van de quarantaine naderen is het duidelijk geworden dat die stoffen bedoeld zijn om massa destructie wapens te ontwikkelen.

Read More
Hits: 554

Volgens het woordenboek betekent ‘mainstream’ heersende stroming of voornaamste trend. Het grappige is dat daar het begrip heersen of overheersen in is verwerkt. Op vrijdag 17 augustus besteedde een gerenommeerd mainstream blad aandacht aan de verdediging van circa 300 mainstream kranten tegen de aanvallen van Donald Trumps op de media. Voor je inzicht op het grotere plaatje wil ik je attenderen op de datum.

Read More
Hits: 507

Deze alinea komt uit de radioshow van Thomas Williams van 2 augustus 2018. Alles brokkelt af. Het thema van deze uitzending en het sleutelwoord dat momenteel speelt, is ‘erosie’. De zaken uit de oude wereld die niet meer werken, eroderen en maken plaats voor iets nieuws. Er vindt erosie plaats in de wereld van: Financiën - Overheid – Politiek – Justitie – Leger – Agentschappen - Cabal-knechtjes en Controlestructuren.

Read More
Hits: 814

Sinds 2003 mediteren Nora en ik op 12 augustus op de Leeuwenpoort. Hoe we er toe gebracht werden weet ik niet meer. Het ‘toeval’ wil dat Nora’s moeder op 12 augustus werd geboren en dat mijn eerste huwelijk op 12 augustus werd voltrokken. Er waren ooit fysieke poorten op Aarde die de Leeuwenpoort werden genoemd. De oudste, ook bekend als de Ishtarpoort, stond in Mari, de Babylonische stad die gewijd was aan de godin Ishtar.

Read More
Hits: 583

Een herhaling is volgens het woordenboek het nogmaals plaatsvinden, doen, zeggen of behandelen van enige ervaring in een tijd/ruimte continuüm. Mijn stelling is dat ook fictieve gebeurtenissen zich kunnen herhalen. Want een auteur, scriptschrijver of regisseur haalt inspiratie uit het Veld. Daarin zijn alle gebeurtenissen en ervaringen opgeslagen als informatie.

Read More
Hits: 636

Het Engelse zelfstandige naamwoord ‘dew’ betekent dauw, vochtdruppels, tranen, zweet, water en ook nog whisky… Het is hoog tijd het zand uit onze ogen te halen en te ontwaken voor een zeer ongemakkelijke waarheid. Wanneer je DEW in kapitalen leest staat er Direct Energy Weapons. Benjamin Fulford voorspelde in juni een lange hete zomer, hij doelde echter niet op het klimaat!

Read More
Hits: 615

Annemie vroeg voordat de WoMed begon waarom er zoveel verschillende uiterlijke en genetische kenmerken onder de mensheid zijn. We onderscheiden de hoofdtypen van elkaar door middel van verschil in huidskleur. Het blanke of Kaukasische type, het gele of mongoloïde type, het zwarte of negroïde type, het bruine of Maleisische type en het rode of Amerikaanse type.

Read More
Hits: 534

Wanneer je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd, zie je vaker met ogen die kunnen zien. Het Engelse werkwoord ‘put in’ geeft opmerkelijke resultaten als je dit combineert met Vladimir Poetin. Laten we even het woordenboek raadplegen. Put in betekent er in plaatsen, zetten, brengen, inbrengen of installeren… In de politiek betekent het echter verkiezen of aan de macht brengen.

Read More
Hits: 562

Amper één uur nadat ik het schrijfseltje Koning, keizer, czar online had gezet, las ik iets op Internet dat een prachtig vervolg inzicht geeft. De wereld werd altijd bestuurd door een hogere autoriteit boven de nationale regeringen. Die autoriteit werd vaak aak aangeduid als de M1 (Majestic), dit is de status van personen die in staat waren om bezit in besteedbare valuta om te zetten.

Read More
Hits: 553

Czar is een Russisch woord voor keizer. Deze spelling gebruik ik bewust om een stukje verdraaide waarheid boven water te krijgen. In de titels Czar, Caesar en Kaiser is een code verborgen die we vergeten zijn. Een SAR is de omlooptijd van de planeet Nibiru, een periode die 3.600 jaar Aardetijd beslaat. De titels verwijzen dus rechtstreeks naar de Anunnaki, en daarmee wordt mijn stelling: ‘Royalty = Reptilian’ stevig onderbouwd.

Read More