Hits: 783

Volgens het woordenboek is informatie de kennis die iemand bereikt/ontvangt. Kennis is wat ons door onderwijs wordt opgedrongen. Wijsheid is de ervaring die in enige belichaming door je ziel is opgeslagen. Intuïtie is de informatie die je van je ziel ontvangt. Einstein zei ooit: ‘De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een trouwe dienaar. We hebben een samenleving geschapen die de dienaar eert en de gave is vergeten.’

Read More
Hits: 808

In een meditatie op 23 mei 2012 in Eilat kregen we een boodschap uit een Sterrenpoort. Die boodschap is aanleiding tot dit schrijfseltje over reverse engineering. Reverse engineering is het onderzoeken van een product, zonder de beschikking te hebben over de bouwplannen. NASA, DARPA en wetenschappers van het geheime ruimte programma hebben deze methode gebruikt om UFO’s te kopiëren.

Read More
Hits: 1031

Michael Jackson was de meester van de Moonwalk, een danstechniek waarbij de danser vooruit lijkt te lopen terwijl hij in werkelijkheid achterwaarts beweegt. Het loopje gaat achteruit waarbij de voeten op- en neergaan, wat een bepaald effect veroorzaakt dat lijkt op lopen in de ruimte in een situatie zonder zwaartekracht. Je wordt dus als toeschouwer met open ogen bedrogen.

Read More
Hits: 842

Het afgelopen weekend kreeg ik de slappe lach om een idee dat zomaar binnenkwam. In gedachten vroeg ik me af welk gezegde visueel werd als ik een hap uit een hot dog zou nemen. Het gezegde is: ‘De gebeten hond’. Nu, geliefden, vroeger waren het de profeten en tegenwoordig zijn het de klokkenluiders die de gebeten hond zijn. In dit schrijfseltje ga ik verder op de informatie paradox uit het vorige artikel.

Read More
Hits: 915

Een anomalie is een afwijking van een regel of een wet. In 1998 maakten wij kennis met de Alfa niveaus van bewustzijn. Een van de eerste opdrachten was je innerlijke raadgevers te ontmoeten. Mijn mannelijke raadgever was mijn biologische vader die de kleding van Alexander de Grote droeg. Mijn vrouwelijke raadgever was mijn biologische moeder die zich toonde als de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci.

Read More
Hits: 757

In de Shrine of the Book Museum in Yerushalaim hangt een bord met het opschrift: “Nu is de tijd je een weg te banen door de wildernis.” Toen ik dat bord in 2009 zag, werd ik erg emotioneel en ik vroeg een van de Essenen/Reisgenoten er een foto van te maken. Omdat ik altijd met woorden speel zocht ik in het Engelse woordenboek naar de betekenis van het zelfstandige naamwoord ‘bewilderment’.

Read More
Hits: 976

De Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Exodus is de gelatiniseerde vorm van het Griekse Exodos. De betekenissen zijn: een militaire expeditie, een plechtige processie, vertrek, dood of letterlijk uittocht. Exodus is samengesteld uit het voorvoegsel ‘ex’ dat ‘uit’ betekent uit (exit/uitgang) en ‘hodos’ dat weg, pad, route, reis of mars betekent. Extensie betekent uitbreiding.

Read More
Hits: 743

In 2008 publiceerde ik een schrijfseltje over 16 Verlossers die tussen 1700 BC - 506 BC een úit een ‘maagd’ werden geboren, gekruisigd werden en drie dagen later weer spik & span uit het graf opstonden. Vorig jaar publiceerde ik de stelling dat alles wat in enige tijd/ruimte is voorgevallen, gekopieerd en herhaald kan worden in ander tijd/ruimte continua. Een week voor de eerste Blauwe Maan in januari kwam ik op Internet een opmerkelijk artikel tegen.

Read More
Hits: 871

Na het schrijfseltje dat uit de klei werd getrokken, trekken we de woestijn in. Op Internet las ik iets over de Kalahari woestijn in zuidelijk Afrika, een gebied van ongeveer 900.000 km².

Read More
Hits: 841

Zaterdagmorgen, 20 januari 2018, kwamen twee heren aan de deur met de vraag of ik wist wat het oudste boek ter wereld was. Omdat het regende en ik ze niet binnen wilde hebben, stelde ik voor onder het afdak van het chalet te staan. De meest spraakzame, een joviale gezette man, zei dat hij niet zo vaak in de buurt was, maar hij herinnerde zich dat ik ooit een boekje over troost van hem aannam.

Read More