Hits: 1275

Het vorige schrijfseltje ging over oogsten. Dit keer bespreken we het zaaien en doen dat aan de hand van een parabel van Yeshua. ‘Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het.

Read More
Hits: 1607

Volgens het woordenboek, is oogsten het inzamelen van gewassen. Uitwas daarentegen is een ongewenste of ziekelijke ontwikkeling; een buitensporigheid. Met dat laatste woord komen we op het oogsten door buitenaardse wezens. Er zijn, voor zover we weten, twee categorieën; de humanoïden en de reptilianen. De humane aliens zijn bekend als Nordics en de anderen zijn Draco-Reptilianen.

Read More
Hits: 1650

Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Read More
Hits: 1451

Het zelfstandige naamwoord ‘encounter’ betekent een onverwachte ontmoeting; een treffen in de zin van een confrontatie of krachtmeting. In het vorige artikel beschreven we dergelijke confrontaties, tussen mensen uit de Oudheid en buitenaardse entiteiten, die op steen gekerfd of geschilderd waren. Als de stenen konden spreken, zouden we niet zolang op de Disclosure hoeven wachten.

Read More
Hits: 1450

Volgens het woordenboek is een luchtkasteel het toekomstbeeld, een illusie of ongegrond verwachtingspatroon dat men visualiseert. We zullen enkele begrippen uit die zin nader duiden. We zullen ontdekken dat luchtkastelen ook letterlijk; in een stoffelijke vorm zijn waargenomen in een lang vergeten verleden. De twee eerste letters van het woord illusie hadden in de pre-Semitische talen de betekenis god of godheid!

Read More
Hits: 1577

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan! Het klinkt zo onnozel, maar er zit voor mij een verborgen code in die de menselijke geschiedenis volkomen op zijn kop zet.

Read More
Hits: 1361

We hebben summier uit kunnen leggen wie de informatie doorgaf aan de Nazi’s om interstellaire schepen te bouwen. We hebben uitgelegd dat de informatie werd gechanneld door Maria Orsic van de Vril Society. Voor mij waren de mooie secretaresses in de Denk Tank van Douglas Aircraft in Californië dezelfde jongedames van de Vril Society, alleen werden ze in de VS Nordic Aliens genoemd.

Read More
Hits: 1273

In de jaren 80 van de vorige eeuw verdiende ik mijn brood met creatieve concepten voor marketing communicatie. Er was een harde competitie tussen de bureaus en het kwam meer dan eens voor dat een goed idee op meerdere plekken gelijktijdig werd bedacht. Niet alleen in ons land maar wereldwijd. De creatieve teams die met die synchroniciteit werden geconfronteerd werden achter hun rug om beschuldigd van plagiaat.

Read More
Hits: 1326

Volgens het woordenboek is informatie de kennis die iemand bereikt/ontvangt. Kennis is wat ons door onderwijs wordt opgedrongen. Wijsheid is de ervaring die in enige belichaming door je ziel is opgeslagen. Intuïtie is de informatie die je van je ziel ontvangt. Einstein zei ooit: ‘De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een trouwe dienaar. We hebben een samenleving geschapen die de dienaar eert en de gave is vergeten.’

Read More
Hits: 1336

In een meditatie op 23 mei 2012 in Eilat kregen we een boodschap uit een Sterrenpoort. Die boodschap is aanleiding tot dit schrijfseltje over reverse engineering. Reverse engineering is het onderzoeken van een product, zonder de beschikking te hebben over de bouwplannen. NASA, DARPA en wetenschappers van het geheime ruimte programma hebben deze methode gebruikt om UFO’s te kopiëren.

Read More