Dit schrijfseltje gaat niet over wateren in het kleinste kamertje, closet, doos, gemak, latrine, urinoir, privaat, retirade, secreet, wc of gendervriendelijk toilet…

Read More

Vraag een christen of hij in god gelooft, en het antwoord is: “Ja!” Vraag hem of hij in buitenaardse wezens gelooft, en het antwoordt is: “Nee!”
Toch zei Yeshua: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.’ (Johannes18:36)

Read More

De Aarde en haar bewoners werden op een onvoorstelbare wijze gekraakt toen onze Planetaire Logos werd bezet en gecorrumpeerd door de Reptilianen van de NAA.

Read More

Als kind hoorde ik mijn vader vaak zeggen: “Alles is trilling, jongen!” Hij gaf zijn argument kracht bij door met de knokkels van zijn hand op de tafel te tikken. Ik dacht de trilling te kunnen horen door mijn oor op het tafelblad te leggen. Niets, ik hoorde niets.

Read More

In recente artikelen heb ik het woord Matrix gebruikt. Wanneer het samen met Quarantaine wordt geschreven, refereer ik aan het hologram waarin we gevangen zijn. Matrix op zich verwijst naar de film trilogie, waarin metafysische codes zijn verborgen. In het eerste deel leert Eno angst te overwinnen door zijn geest te bevrijden. En dat is exact wat we kunnen doen om de sleutel tot het Universum te krijgen.

Read More

Op mijn einddiploma van de MULO stond achter bijna alle vakken het cijfer 9. Voor boekhouden en handelsrekenen kreeg ik echter een 3 en een 5. Mijn excuus was dat ik tekenaar wilde zijn en geen rekenaar. Je zou het nu dyscalculie noemen. Het voorvoegsel ‘dys’ is Grieks voor ‘slecht’, en ‘calculie’ is een potje Latijn voor ‘rekenen’. Er is dus sprake van een leerstoornis op rekenen.

Read More

In elke waarheid dwaalt een brokje onwaarheid terwijl elke leugen een korrel waarheid bevat. Christenen geloven dat Yeshua gestorven is als verzoening voor onze zonden. Er zijn geen zonden, er zijn ervaringen in dualiteit.

Read More

We hebben sinds 2007 vijf jaar achtereen Yerushalaim bezocht. De energie van die oude stad is zo overweldigend dat ik er in 2008 mijn 60e verjaardag vierde. De synchroniciteit was dat de geopolitieke staat Israël in dat jaar eveneens 60 jaar bestond.

Read More

 Volgens het Engelse woordenboek is het een zelfstandig naamwoord voor iets wat opnieuw gezet/hersteld is. Als werkwoord wordt het gebruikt in de zin van opnieuw zetten of planten, aanscherpen van beitels of zagen en terugzetten op een computer of meet apparatuur.

Read More

De Engelse afkorting voor Advanced Beings (geavanceerde wezens) is AB’s. Om iets meer over geavanceerde wezens te begrijpen moeten we in de metafysica duiken. Metafysica gaat over abstracte fenomenen en over de oorspronkelijke wordingsgeschiedenis die ons bewustzijn te boven gaat. Metafysica is de leer van het bovennatuurlijke; gewaarworden wat met onze zintuigen niet is waar te nemen. Het is veelvormige informatica zonder computer en dient zorgvuldig toegepast te worden.

Read More