Het Solstitium is een mooi woord voor zonnewende. Op 21 juni van dit jaar was er een ongewone wende in internationale machtsverhoudingen. Het International Tribunaal voor Misdaden van Kerk en Staat (ITCCS) heeft de paus even bij de kladden gehad om te voorkomen dat er op de Zonnewende een satanische ceremonie van de Negende Cirkel zou plaatsvinden.

Read More

Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Bij code oranje gaan windstoten tot 100 - 120 kilometer per uur. Deze code kan ook voor slecht zicht tot maar 10 meter worden gegeven. Wanneer code oranje geldt, is er kans op schade letsel of veel overlast. Je wordt in een dergelijk geval aangeraden om risico's te beperken door uiterst alert te zijn, en passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Read More

Maandag 25 juni schreef een doorgaans respectvolle columnist van een doorgaans informatief mainstream avondblad een stukje over het immigratiebeleid van president Trump.

Read More

Wat is dat toch met die vijf? De vijf wordt altijd gedreven naar iets nieuws, niet zozeer standvastig, maar wel avontuurlijk. Vrijheid van gedachten en daden vibreert door de vijf. Nederland viert de Nationale Bevrijdingsdag op de vijfde dag van de vijfde maand. Het getal resoneert met Mercurius, de boodschapper der goden en met het vijfde chakra of het communicatiecentrum.

Read More

"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven". Adolf Hitler

Read More

Kennen jullie het verhaal van Hagar? Laat me het jullie opnieuw vertellen. Zowel in het Oude Testament (Hagar) als in de Koran (Hadjar) wordt zij genoemd als de tweede vrouw van Abraham. Buiten deze religieuze boeken zijn er geen andere bronnen bekend. Hagar werd in Egypte geboren en was de dienstmaagd/slavin van Sara, de zustervrouw van Abraham.

Read More

Omdat het bijna Pinksteren is, moet ik ineens aan Orbs denken. De logica van deze gedachte komt voort uit een gebeurtenis die tien dagen na de Hemelvaart van Yeshua in Yerushalaim plaatsvond.

Read More

Terreur is volgens het woordenboek een georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken. Het hyperoniem van terreur is bedreiging, een hyponiem is bijvoorbeeld luchtpiraterij (hijacken) of straatterreur. De politiek wil meer blauw op straat, hogere straffen of juist andersoortige straffen, meer opsporingsbevoegdheden; er zijn talloze manieren waarop de marionetten van de Cabal criminaliteit bestrijdt en het recht handhaaft.

Read More

Vorig jaar publiceerde ik één dag voor Hemelvaart het schrijfseltje over Vorm. Dit jaar, gedwongen rusthouden vanwege een blessure, krijg ik de kans op Hemelvaartsdag het fenomeen Hemelvaart onder de loep te nemen. We willen vier ‘hemelvaarten’ met elkaar vergelijken.

Read More

Ongeduld komt voort uit onrust door haast, of hooggespannen verwachtingen. Sinds onze, door hierboven georkestreerde ontmoeting, ervaren Nora en ik een vreemd soort ongeduld. Het begon al voor het millennium, we wilden absoluut zoveel mogelijk cursussen, lessen en inwijdingen volgen ter voorbereiding op deze tijd. Het is ons gelukt om nagenoeg alles te leren wat we nu in huis hebben mensen te helpen ontwaken.

Read More