Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Read More

Het zelfstandige naamwoord ‘encounter’ betekent een onverwachte ontmoeting; een treffen in de zin van een confrontatie of krachtmeting. In het vorige artikel beschreven we dergelijke confrontaties, tussen mensen uit de Oudheid en buitenaardse entiteiten, die op steen gekerfd of geschilderd waren. Als de stenen konden spreken, zouden we niet zolang op de Disclosure hoeven wachten.

Read More

Volgens het woordenboek is een luchtkasteel het toekomstbeeld, een illusie of ongegrond verwachtingspatroon dat men visualiseert. We zullen enkele begrippen uit die zin nader duiden. We zullen ontdekken dat luchtkastelen ook letterlijk; in een stoffelijke vorm zijn waargenomen in een lang vergeten verleden. De twee eerste letters van het woord illusie hadden in de pre-Semitische talen de betekenis god of godheid!

Read More

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan! Het klinkt zo onnozel, maar er zit voor mij een verborgen code in die de menselijke geschiedenis volkomen op zijn kop zet.

Read More

We hebben summier uit kunnen leggen wie de informatie doorgaf aan de Nazi’s om interstellaire schepen te bouwen. We hebben uitgelegd dat de informatie werd gechanneld door Maria Orsic van de Vril Society. Voor mij waren de mooie secretaresses in de Denk Tank van Douglas Aircraft in Californië dezelfde jongedames van de Vril Society, alleen werden ze in de VS Nordic Aliens genoemd.

Read More

In de jaren 80 van de vorige eeuw verdiende ik mijn brood met creatieve concepten voor marketing communicatie. Er was een harde competitie tussen de bureaus en het kwam meer dan eens voor dat een goed idee op meerdere plekken gelijktijdig werd bedacht. Niet alleen in ons land maar wereldwijd. De creatieve teams die met die synchroniciteit werden geconfronteerd werden achter hun rug om beschuldigd van plagiaat.

Read More

Volgens het woordenboek is informatie de kennis die iemand bereikt/ontvangt. Kennis is wat ons door onderwijs wordt opgedrongen. Wijsheid is de ervaring die in enige belichaming door je ziel is opgeslagen. Intuïtie is de informatie die je van je ziel ontvangt. Einstein zei ooit: ‘De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is een trouwe dienaar. We hebben een samenleving geschapen die de dienaar eert en de gave is vergeten.’

Read More

In een meditatie op 23 mei 2012 in Eilat kregen we een boodschap uit een Sterrenpoort. Die boodschap is aanleiding tot dit schrijfseltje over reverse engineering. Reverse engineering is het onderzoeken van een product, zonder de beschikking te hebben over de bouwplannen. NASA, DARPA en wetenschappers van het geheime ruimte programma hebben deze methode gebruikt om UFO’s te kopiëren.

Read More

Michael Jackson was de meester van de Moonwalk, een danstechniek waarbij de danser vooruit lijkt te lopen terwijl hij in werkelijkheid achterwaarts beweegt. Het loopje gaat achteruit waarbij de voeten op- en neergaan, wat een bepaald effect veroorzaakt dat lijkt op lopen in de ruimte in een situatie zonder zwaartekracht. Je wordt dus als toeschouwer met open ogen bedrogen.

Read More

Het afgelopen weekend kreeg ik de slappe lach om een idee dat zomaar binnenkwam. In gedachten vroeg ik me af welk gezegde visueel werd als ik een hap uit een hot dog zou nemen. Het gezegde is: ‘De gebeten hond’. Nu, geliefden, vroeger waren het de profeten en tegenwoordig zijn het de klokkenluiders die de gebeten hond zijn. In dit schrijfseltje ga ik verder op de informatie paradox uit het vorige artikel.

Read More