Hits: 408

Op 12 december 2018 bezochten we de Pura Ulun Danu op Bali. Danu is de Hindoe godin van water, meren en rivieren. Na de Zondvloed werd de Indusvallei het domein van Ishtar, een Anunnaki prinses. Dat verklaart de merkwaardige, afschrikwekkende beeltenissen van de goden, en demonen op Bali. De Babylonische naam voor Enki was/is EA of Heer van het Water!

Read More
Hits: 384

De naam Hebreeër komt van het woord Ibri of ‘zij die van de overkant komen’. Zo ontdek je hoe het Christusbewustzijn van de overkant, van voorbij de Melkweg op Aarde is gekomen. Deze stelling werd ons bevestigd tijdens een lange meditatie op 20 mei 2012 in Eilat. Die avond voelde ik dat er een meditatie gedaan moest worden; het was een 5.5.5 dag!

Read More
Hits: 528

Nu we dit pad ingeslagen zijn, gaan we een stap verder. Edgar Cayce, de slapende profeet, zei eens dat er nooit een tijd/ruimte was waarin het Christusbewustzijn niet op Aarde aanwezig was. Omdat tijd een illusie is, zullen de volgende alinea’s dat helder en verrassend uit de doeken doen. Net zoals we thans kopiëren en plakken, zo deden de schrijvers van weleer dat ook.

Read More
Hits: 575

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Het Christusbewustzijn heeft geen enkele connotatie met het christendom, noch met enige religie. Volgens Edgar Cayce was er nimmer een tijd/ruimte waarin het Christusbewustzijn niet aanwezig was. Yeshua was gewoon de belichaming van dat bewustzijn, en als zodanig een rolmodel. Het woord ‘gewoon’ gebruik ik bewust omdat het Christusbewustzijn ons erfrecht is!

Read More
Hits: 399

Het woordenboek geeft er twee definities voor die typerend zijn voor het leven in een duale werkelijkheid. Overgave is het opgeven van strijd of capitulatie. Maar het is ook toewijding.

Read More
Hits: 400

We hadden tot 20 maart 2018 ongeveer 3.000 boeken in de woonkamer. Op mijn 70e geboortedag heb ik alle boeken in verhuisdozen moeten pakken van wege een grondige restyling van ons huis. Na de restyling zijn de meeste boeken opgeruimd. Ik kan je gerust vertellen dat ik, op een paar romans na, al die boeken heb gelezen. Ook de boeken die ik in de volgende alinea noem…

Read More
Hits: 544

Een Windkei is een steen die door wind en zand in prachtige facetten is uitgeslepen. De Aarde heeft veel schitterende rotskunst die door de wind is gebeeldhouwd. Voordat ik een van de meest opmerkelijke windsculpturen beschrijf, wil ik een minder bekend idee voor het fenomeen wind te berde brengen.

Read More
Hits: 511

De Jacobsladder een elektrisch fenomeen dat een serie vonken omhoog laat rijzen tussen twee draden die bijna verticaal staan. Die draden vormen een V, waardoor ze in de hoogte steeds verder van elkaar afstaan. Als de vonk of vlamboog het breedste/hoogste punt heeft bereikt, ontstaat er onderin een nieuwe vlamboog die weer opklimt.

Read More
Hits: 530

Lang, heel lang geleden waren we allemaal machtige Scheppers. We creëerden een paradijs alleen maar door eraan te denken. We plaatsten onze gedachte, onze creatie aan het eind van het Omniversum, ver van Thuis. In onze onstuitbare scheppingsdrang verzonnen we dat dit paradijs om zijn as kon draaien, zodat er dag en nacht ervaren kon worden. Aan de einden van die as bedachten we twee elkaar spiegelende polen, en voor we het wisten hadden we polariteit gecreëerd.

Read More
Hits: 404

Na de laatste artikelen die ons bevattingsvermogen tot het uiterste oprekten, heb ik de drang om iets luchtiger met het fenomeen tijd om te gaan.

Read More