Hits: 596

Wat is dat toch met die vijf? De vijf wordt altijd gedreven naar iets nieuws, niet zozeer standvastig, maar wel avontuurlijk. Vrijheid van gedachten en daden vibreert door de vijf. Nederland viert de Nationale Bevrijdingsdag op de vijfde dag van de vijfde maand. Het getal resoneert met Mercurius, de boodschapper der goden en met het vijfde chakra of het communicatiecentrum.

Read More
Hits: 881

"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven". Adolf Hitler

Read More
Hits: 739

Kennen jullie het verhaal van Hagar? Laat me het jullie opnieuw vertellen. Zowel in het Oude Testament (Hagar) als in de Koran (Hadjar) wordt zij genoemd als de tweede vrouw van Abraham. Buiten deze religieuze boeken zijn er geen andere bronnen bekend. Hagar werd in Egypte geboren en was de dienstmaagd/slavin van Sara, de zustervrouw van Abraham.

Read More
Hits: 767

Omdat het bijna Pinksteren is, moet ik ineens aan Orbs denken. De logica van deze gedachte komt voort uit een gebeurtenis die tien dagen na de Hemelvaart van Yeshua in Yerushalaim plaatsvond.

Read More
Hits: 567

Terreur is volgens het woordenboek een georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken. Het hyperoniem van terreur is bedreiging, een hyponiem is bijvoorbeeld luchtpiraterij (hijacken) of straatterreur. De politiek wil meer blauw op straat, hogere straffen of juist andersoortige straffen, meer opsporingsbevoegdheden; er zijn talloze manieren waarop de marionetten van de Cabal criminaliteit bestrijdt en het recht handhaaft.

Read More
Hits: 601

Vorig jaar publiceerde ik één dag voor Hemelvaart het schrijfseltje over Vorm. Dit jaar, gedwongen rusthouden vanwege een blessure, krijg ik de kans op Hemelvaartsdag het fenomeen Hemelvaart onder de loep te nemen. We willen vier ‘hemelvaarten’ met elkaar vergelijken.

Read More
Hits: 933

Ongeduld komt voort uit onrust door haast, of hooggespannen verwachtingen. Sinds onze, door hierboven georkestreerde ontmoeting, ervaren Nora en ik een vreemd soort ongeduld. Het begon al voor het millennium, we wilden absoluut zoveel mogelijk cursussen, lessen en inwijdingen volgen ter voorbereiding op deze tijd. Het is ons gelukt om nagenoeg alles te leren wat we nu in huis hebben mensen te helpen ontwaken.

Read More
Hits: 915

Vrijdag 9 maart kreeg ik een interessante link van Nora: The Final Wakeup Call, met als ondertitel: What the world doesn’t know. Het is een website van Peter B. Meyer van wie ik overigens geen gezicht zie. De artikelen zijn goed geschreven en resoneren met wat wij verkondigen. Het artikel waar Nora mij op attendeerde was: ‘Een kijkje in onze toekomst.’ Toekomst is echter een uiterst complex begrip.

Read More
Hits: 870

Het bijvoeglijke naamwoord leeg betekent volgens het woordenboek niets bevattend. Leeg betekent ook zonder gehalte of geestelijke inhoud, nietszeggend of uitdrukkingloos. We zijn vier keer in de Koningskamer van de Grote Piramide geweest, we hebben drie keer in die ‘lege ruimte’ kunnen chanten. Een toerist vindt de passages en kamers van de Grote Piramide leeg en kaal.

Read More
Hits: 825

Het vorige schrijfseltje bleef mij op mijn avondwandeling volgen. De avondopleiding gebonden grafiek op de Rietveld Academie kroop in mijn gedachten. Gebonden grafiek veranderde in grafische vormgeving en later in art direction. In het eerste jaar waren er 25 studenten, van wie er na de kerst 16 overbleven. In het vijfde jaar deed ik met 4 anderen eindexamen in grafisch vormgeven.

Read More