Hits: 1304

Wanneer je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent geëvolueerd, zie je vaker met ogen die kunnen zien. Het Engelse werkwoord ‘put in’ geeft opmerkelijke resultaten als je dit combineert met Vladimir Poetin. Laten we even het woordenboek raadplegen. Put in betekent er in plaatsen, zetten, brengen, inbrengen of installeren… In de politiek betekent het echter verkiezen of aan de macht brengen.

Read More
Hits: 1388

Amper één uur nadat ik het schrijfseltje Koning, keizer, czar online had gezet, las ik iets op Internet dat een prachtig vervolg inzicht geeft. De wereld werd altijd bestuurd door een hogere autoriteit boven de nationale regeringen. Die autoriteit werd vaak aak aangeduid als de M1 (Majestic), dit is de status van personen die in staat waren om bezit in besteedbare valuta om te zetten.

Read More
Hits: 1288

Czar is een Russisch woord voor keizer. Deze spelling gebruik ik bewust om een stukje verdraaide waarheid boven water te krijgen. In de titels Czar, Caesar en Kaiser is een code verborgen die we vergeten zijn. Een SAR is de omlooptijd van de planeet Nibiru, een periode die 3.600 jaar Aardetijd beslaat. De titels verwijzen dus rechtstreeks naar de Anunnaki, en daarmee wordt mijn stelling: ‘Royalty = Reptilian’ stevig onderbouwd.

Read More
Hits: 1209

Hoe oud ben je werkelijk op zielsniveau? Op de WoMed van 11 juli 2018 deden we vóór de meditatie een oefening om te leren hoe oud je werkelijk bent. We gingen voorbij aan de leeftijd van het fysieke voertuig, en vroegen op Alfaniveau hoe oud onze ziel is. Er kwamen goede lessen uit mooie antwoorden. Als er een getal werd genoemd, vergaten we uiteraard te vragen of het om jaren, eeuwen of wellicht eonen ging!

Read More
Hits: 1366

Volgens het woordenboek is een kerker een andere naam voor gevangenis. Wanneer je vaak naar de kerk gaat, zit je gevangen in een geloof dat niet op waarheid stoelt. Hieronder volgt het verslag van een vrouw die haar kinderjaren doorbracht in een kerker van het Vaticaan waar ze getuige was van martelingen en rituelen op het altaar van de duivel. Joanna (alleen de voornaam) werd geboren binnen de Illuminati…

Read More
Hits: 2535

Het Solstitium is een mooi woord voor zonnewende. Op 21 juni van dit jaar was er een ongewone wende in internationale machtsverhoudingen. Het International Tribunaal voor Misdaden van Kerk en Staat (ITCCS) heeft de paus even bij de kladden gehad om te voorkomen dat er op de Zonnewende een satanische ceremonie van de Negende Cirkel zou plaatsvinden.

Read More
Hits: 1473

Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Bij code oranje gaan windstoten tot 100 - 120 kilometer per uur. Deze code kan ook voor slecht zicht tot maar 10 meter worden gegeven. Wanneer code oranje geldt, is er kans op schade letsel of veel overlast. Je wordt in een dergelijk geval aangeraden om risico's te beperken door uiterst alert te zijn, en passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Read More
Hits: 1321

Maandag 25 juni schreef een doorgaans respectvolle columnist van een doorgaans informatief mainstream avondblad een stukje over het immigratiebeleid van president Trump.

Read More
Hits: 1251

Wat is dat toch met die vijf? De vijf wordt altijd gedreven naar iets nieuws, niet zozeer standvastig, maar wel avontuurlijk. Vrijheid van gedachten en daden vibreert door de vijf. Nederland viert de Nationale Bevrijdingsdag op de vijfde dag van de vijfde maand. Het getal resoneert met Mercurius, de boodschapper der goden en met het vijfde chakra of het communicatiecentrum.

Read More
Hits: 1653

"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven". Adolf Hitler

Read More