Nu we dit pad ingeslagen zijn, gaan we een stap verder. Edgar Cayce, de slapende profeet, zei eens dat er nooit een tijd/ruimte was waarin het Christusbewustzijn niet op Aarde aanwezig was. Omdat tijd een illusie is, zullen de volgende alinea’s dat helder en verrassend uit de doeken doen. Net zoals we thans kopiëren en plakken, zo deden de schrijvers van weleer dat ook.

Read More

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Het Christusbewustzijn heeft geen enkele connotatie met het christendom, noch met enige religie. Volgens Edgar Cayce was er nimmer een tijd/ruimte waarin het Christusbewustzijn niet aanwezig was. Yeshua was gewoon de belichaming van dat bewustzijn, en als zodanig een rolmodel. Het woord ‘gewoon’ gebruik ik bewust omdat het Christusbewustzijn ons erfrecht is!

Read More

Het woordenboek geeft er twee definities voor die typerend zijn voor het leven in een duale werkelijkheid. Overgave is het opgeven van strijd of capitulatie. Maar het is ook toewijding.

Read More

We hadden tot 20 maart 2018 ongeveer 3.000 boeken in de woonkamer. Op mijn 70e geboortedag heb ik alle boeken in verhuisdozen moeten pakken van wege een grondige restyling van ons huis. Na de restyling zijn de meeste boeken opgeruimd. Ik kan je gerust vertellen dat ik, op een paar romans na, al die boeken heb gelezen. Ook de boeken die ik in de volgende alinea noem…

Read More

Een Windkei is een steen die door wind en zand in prachtige facetten is uitgeslepen. De Aarde heeft veel schitterende rotskunst die door de wind is gebeeldhouwd. Voordat ik een van de meest opmerkelijke windsculpturen beschrijf, wil ik een minder bekend idee voor het fenomeen wind te berde brengen.

Read More

De Jacobsladder een elektrisch fenomeen dat een serie vonken omhoog laat rijzen tussen twee draden die bijna verticaal staan. Die draden vormen een V, waardoor ze in de hoogte steeds verder van elkaar afstaan. Als de vonk of vlamboog het breedste/hoogste punt heeft bereikt, ontstaat er onderin een nieuwe vlamboog die weer opklimt.

Read More

Lang, heel lang geleden waren we allemaal machtige Scheppers. We creëerden een paradijs alleen maar door eraan te denken. We plaatsten onze gedachte, onze creatie aan het eind van het Omniversum, ver van Thuis. In onze onstuitbare scheppingsdrang verzonnen we dat dit paradijs om zijn as kon draaien, zodat er dag en nacht ervaren kon worden. Aan de einden van die as bedachten we twee elkaar spiegelende polen, en voor we het wisten hadden we polariteit gecreëerd.

Read More

Na de laatste artikelen die ons bevattingsvermogen tot het uiterste oprekten, heb ik de drang om iets luchtiger met het fenomeen tijd om te gaan.

Read More

Ben Tippett, theoretisch fysicus van de Universiteit van Brits-Columbia in Okanagan Country publiceerde in 2017 een stelling dat tijdreizen mogelijk is. Tippett ontwikkelde een nieuw model zodat het wiskundig gezien mogelijk wordt. Zijn model gebruikt de kromming van ruimtetijd om tijd voor de passagier te buigen tot een cirkel in plaats van een rechte lijn.

Read More

Hoewel het leven - zoals we het denken te kennen - op Aarde ongeveer tien en een half miljoen jaar geleden begon, vindt Kryon het alleen de moeite waard te kijken naar informatie die niet ouder is dan 100.000 jaar. Daarvoor vinden we alleen informatie over wezens die niet op ons leken noch echt deel uitmaakten van onze directe afstamming.

Read More