Hits: 242

In een van mijn lessen schreef ik ooit dat verdriet een zelf gecreëerde Elementaal is. Onze IK BEN Aanwezigheid kent alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde. Ons lager ego bewustzijn voelt verdriet, maar IS geen verdriet. Het is dan ook beter om te zeggen: ‘Ik voel me verdrietig’, in plaats van: ‘Ik ben verdrietig’. In mijn visie zijn alle emoties zelf gecreëerde Elementalen. (Geen Emmenthalers, daar heb ik geen kaas van gegeten.)

Read More
Hits: 253

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe dun dat laagje uiterlijke beschaving is? Vergelijk het dan met een krul hout uit een schaaf. Die krul is het buitenste laagje van de plank voor de kop van het collectieve mensdom. In een boek van de historicus Ernst van den Boogaart krijgen we een beeld van hoe de beschaving keek naar volkeren die de ontdekkingsreizigers op hun reizen (graaitochten) ontmoetten.

Read More
Hits: 207

Een allegorie is de symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip. Hoewel het geen alledaags woord is, doet een allegorie zich dagelijks voor. Bijvoorbeeld een koelbloedige moord in withete woede plegen, zegt niets over temperatuur maar alles over temperament. In elke allegorie schuilt een addertje onder het gras. Die uitdrukking heeft niets met een slang te maken, dit schrijfseltje wil de slang juist in een ander daglicht stellen.

Read More
Hits: 210

Mijn berichten sluit ik steevast af met ‘Licht & Liefde’ of met ‘Licht & Inzicht’. De tweede afsluiting gebruik ik als mijn schrijfseltje ongewoon complex is. Dit artikel begin ik met het woord inzicht, en dat zullen we hard nodig hebben. Inzicht in de causale verbanden tussen Engeland en Israël. Daarvoor moeten we alles wat we op geschiedenisles hebben geleerd, volledig vergeten. Het Engelse ‘History’ geeft al aan dat het voornamelijk mannen zijn die de geschiedenis vervalsen.

Read More
Hits: 211

Als ik het woord ‘tunnels’ als zoekopdracht op mijn PC in type, krijg ik 280 items. Het is blijkbaar een onderwerp dat mij fascineert. In 2003 kreeg ik van de Lichtwezens tijdens een AngelView een mijnwerkershelm met lamp, een houweel en een vergrootglas. Het waren attributen om dieper te graven en andere waarheden uit te vergroten. Op de dag dat Engeland uit de EU stapte, vond ik een artikel over tunnels in Cornwall.

Read More
Hits: 232

En God zei: ‘Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. Laat hen heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.’ En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (Genesis 1:26-27)

Read More
Hits: 185

Eden in een andere visie. Laten we eerst kijken naar de betekenis van de naam Eden. Er zijn twee verklaringen die elkaar overlappen. In de oude talen van Mesopotamië vinden we gelijkluidende woorden. E.DIN in het Sumerisch en Edinnu in het Akkadisch betekenen steppe, grasland. In de heilige teksten van Oegarit (nu Ras Shamra, Syrië) betekent eden zowel plezier als paradijs!

Read More
Hits: 209

We hebben een Nederlands spreekwoord dat in eerste instantie erg positief klinkt. ‘Doe wel en zie niet om.’ De uitleg was dat je weldaad moest verrichten zonder op de gevolgen van uwe daad te letten, zonder lof of dank daarvoor af te wachten. De bejubelde zeeheld Piet Hein had deze woorden ook tot lijfspreuk genomen. Voor mij is deze held de Zwarte Piet of de Magere Hein.

Read More
Hits: 218

Herinner je de toekomst, een lezing uit 2006, heb ik slechts drie keer gehouden vanwege een gebrek aan belangstelling. Vandaag kwam ik een citaat tegen die me een enorme grijns bezorgde: ‘Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden’. (Albert Einstein)

Read More
Hits: 218

Mijn ziel incarneerde als Jack Renée van Heerdt op 20 maart 1948 in Batavia op het eiland Java. Op die datum stond de Zon stond in Vissen en de Ascendant in Tweelingen. We zullen, ondanks dat ik geen enkele religie aanhang, de namen, de datum en de Zodiac tekens uit de verhalen van andere tijd/ruimte geschiedenissen aanhalen omdat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Read More