Hits: 1565

We behandelen in dit schrijfseltje enkele bewustzijnsniveaus van vóór & na de 2020 crisis. We beginnen met een uitspraak van Albert Einstein die het collectieve bewustzijn van vóór de crisis uitzonderlijk goed verwoord: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker’. Nu resoneert, mijn inziens, die domheid eerder met angst dan met intelligentie.

Read More
Hits: 1438

Alles was er al, is er nog en zal er altijd zijn. Wanneer we dat onbepaalde voornaamwoord op 5D niveau lezen betekent het ‘Les in het Al’. Wanneer leert de mens die les?

Read More
Hits: 1698

Haal diep adem en maak je veiligheidsgordel vast. De huidige crisis op Aarde en in de andere lagen van de matrix, die het corona virus wordt genoemd, was al 50 jaar geleden georkestreerd. Het mainstream verhaal dat dit ‘virus’ werd overgebracht door een vleermuis kan gemakkelijk als leugen afgedaan worden omdat kleine vleermuizen 10 tot 15 jaar leven en grote vleermuizen maximaal 20 jaar worden. Covid-19 is 50 jaar geleden bedacht!

Read More
Hits: 1667

Ongeveer 60 jaar geleden zag ik mensen in het weekend bij ons thuis komen in een bedrukte gemoedstoestand. Mijn vader ging dan met ze praten of gaf ze een behandeling waardoor ze met een goed gemoed weer vertrokken. Ik weet niet wat hij ze vertelde of wat hij deed. Hij was archivaris of zoiets bij de SVB, een nederig baantje voor een groot healer, hoewel dat woord toen nog niet in onze vocabulaire voorkwam. Ik vroeg hem vaak waarom hij mijn moeder, die hartpatiënt was, niet kon genezen, en hij gaf me altijd hetzelfde antwoord: ‘Ik kan haar gedachten niet veranderen, jongen!’

Read More
Hits: 1779

Propaganda staat synoniem voor bedrog, leugens en manipulatie. De elite besluit vooraf welke informatie wel en welke niet geschikt is om het mensdom te overheersen. Het woord propaganda herbergt, voor ogen die kunnen zien, een code waarmee het mensdom aan de heidenen wordt overgeleverd. Dit is een zegswijze om aan te duiden, dat men in handen gevallen is van onmeedogende, onbarmhartige mensen. (Matth. 20:19 en Luc. 18:32) Heidendom en paganisme zijn synoniemen!

Read More
Hits: 1379

Buikslotermeer 1979. Onze jongens waren nog erg klein toen ze totaal uit hun doen naar huis kwamen. Ze vertelden dat ze achterna waren gezeten door jongens die hun uitscholden voor Turk. Ze vroegen ons wat een Turk was omdat ze niet begrepen waarom ze zo werden uitgescholden. We vertelden dat hun getinte huid de aanleiding was, en dat ze geen Turken waren maar Nederlanders met een kleurtje.

Read More
Hits: 1429

Als de blaadjes vallen… Met de herfst komen de klimatologische en psychische depressies. Laten we eens anders kijken naar het stormachtige seizoen dat we herfst noemen. In de natuur begint de herfst als de Zon recht boven de evenaar staat en verder naar het Zuiden reist. Het is opmerkelijk dat de herfstequinox samenvalt met het begin van het sterrenbeeld Weegschaal.

Read More
Hits: 1323

Verder dan het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, kwam ik niet in mijn educatie. Daarom waren de drie pagina’s over Elementalen niet uitgebreid genoeg. We gaan vurig verder met ‘Meer Universele Levens Openbaringen’ om lucht te geven aan de waterval van kennis en die kennis te aarden. Er is namelijk nog veel meer te verklaren over de elementen en hun inwonende Elementalen.

Read More
Hits: 1983

In een van mijn lessen schreef ik ooit dat verdriet een zelf gecreëerde Elementaal is. Onze IK BEN Aanwezigheid kent alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde. Ons lager ego bewustzijn voelt verdriet, maar IS geen verdriet. Het is dan ook beter om te zeggen: ‘Ik voel me verdrietig’, in plaats van: ‘Ik ben verdrietig’. In mijn visie zijn alle emoties zelf gecreëerde Elementalen. (Geen Emmenthalers, daar heb ik geen kaas van gegeten.)

Read More
Hits: 1458

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe dun dat laagje uiterlijke beschaving is? Vergelijk het dan met een krul hout uit een schaaf. Die krul is het buitenste laagje van de plank voor de kop van het collectieve mensdom. In een boek van de historicus Ernst van den Boogaart krijgen we een beeld van hoe de beschaving keek naar volkeren die de ontdekkingsreizigers op hun reizen (graaitochten) ontmoetten.

Read More