Hits: 372

Op 20 juli 2010 kwam het album 100 Miles from Memphis van Sheryl Crow uit. Een van de songs was getiteld ‘Long Road Home’. Het is een zogeheten gospel-country song met een tekst die mij raakte. Na het schrijfseltje over het Lichtlichaamsproces kwam dit lied sterk in mijn geest op, en dat was de aanleiding tot nog een artikel over dat proces. We hebben er ongelooflijk lang over gedaan om de Lange Weg naar Thuis te ontdekken.

Read More
Hits: 382

Een Foton of lichtkwantum, vertegenwoordigt de kleinst mogelijke hoeveelheid energie van een elektromagnetisch veld. Einstein ontdekte in 1905 dat elektromagnetische straling uit fotonen bestaat, die zich met de snelheid van het licht voortplanten. Om de 10.700 jaar reist ons zonnestelsel door een deel van de kosmos dat in ons tijdsbesef 2100 jaar breed is, en uit zeer hoog frequente partikels bestaat; de Fotonengordel.

Read More
Hits: 346

Wanneer ik op mijn PC dit woord als zoekterm type, krijg ik meer dan 50 onderwerpen. Dat komt omdat op diverse tijdlijnen van verschillende culturen en/of beschavingen zeer uiteenlopende versies worden verteld. Bovendien heb ik vaker geschreven dat het boek Genesis een kopie is van het Babylonische Enuma Elish en dat dit boek weer een kopie is van de Eridu Genesis.

Read More
Hits: 468

Veda's zijn de geschriften die de basis vormen voor de Indiase filosofie en veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. Het woord 'Veda' is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en betekent kennis. De Veda's zijn ontstaan tussen 1500 en 500 BC.

Read More
Hits: 648

In het vorige schrijfseltje hebben we een summiere beschrijving van de Yaldabaoth gegeven. Daar willen we nu iets dieper op ingaan. Het thema is onlosmakelijk van de Gnosis. In een Cobra-blog van oktober 2016 las ik iets over de Oorlog in Bewustzijn die thans op, boven en binnen de Aarde woedt. Cobra schreef: ‘Hoe winnen wij deze oorlog? Wij vechten tegen de Archons zoals de oude gnostici deden: met kennis, wijsheid en onthechting.’

Read More
Hits: 392

Dit was de titel van een schrijfseltje uit augustus 2017. Deze week kreeg ik een interessante vraag van een trouwe lezeres. Ze vroeg of de naam Anunnaki als An-Un(n)a-Ki geschreven dient te worden. Mijn antwoord kopieer ik hieronder.

Read More
Hits: 560

“Ze kappen de bomen voor het 5G netwerk dat ons straks zal roosteren”.
“Ze sturen stormen in juni om de bomen op een ‘natuurlijke’ manier plat te krijgen”.
“Ze laten 1.600 minderjarige asielzoekers verdwijnen in de seksindustrie”.
“Ze doen net of ze niet weten dat de MH370 en de MH17 hetzelfde vliegtuig zijn”.
“Ze manipuleren alles en iedereen voor eigen doeleinden”.

Read More
Hits: 462

In de middeleeuwen kende men al de uitdrukking: ‘Aan het langste (of kortste) eind trekken. Wie het langste eind trok was de winnaar. Toch mankeert er iets aan deze uitdrukking; aan welk einde van wat wordt er getrokken? Als we kijken naar het langste strootje trekken, wordt het duidelijk dat er strootjes van verschillende lengtes zijn.

Read More
Hits: 443

Cryptozoölogie is een omstreden biologisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met theorievorming over en onderzoek naar onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. Die onwaarschijnlijke levensvormen worden dan ook cryptiden genoemd. Denk maar aan het Monster van Loch Ness, de Chupacabra van Puerto Rico of de Yeti in de Himalaya.

Read More
Hits: 493

The Bourne Identity is een actiefilm uit 2002 met in de hoofdrol Matt Damon en Franka Potente. De titel en het gegeven waren de aankleding tot dit schrijfseltje. We zullen eerst het gegeven bespreken en daarna de titel een andere identiteit geven. Jason Bourne wordt opgevist uit de Middellandse Zee, met twee kogels in zijn rug. Hij lijdt aan retrograde amnesie (geheugenverlies) en weet niet meer wie hij is.

Read More