Hits: 1392

Wanneer ik op mijn PC dit woord als zoekterm type, krijg ik meer dan 50 onderwerpen. Dat komt omdat op diverse tijdlijnen van verschillende culturen en/of beschavingen zeer uiteenlopende versies worden verteld. Bovendien heb ik vaker geschreven dat het boek Genesis een kopie is van het Babylonische Enuma Elish en dat dit boek weer een kopie is van de Eridu Genesis.

Read More
Hits: 1564

Veda's zijn de geschriften die de basis vormen voor de Indiase filosofie en veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur en de juiste levenswijze. Het woord 'Veda' is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en betekent kennis. De Veda's zijn ontstaan tussen 1500 en 500 BC.

Read More
Hits: 2572

In het vorige schrijfseltje hebben we een summiere beschrijving van de Yaldabaoth gegeven. Daar willen we nu iets dieper op ingaan. Het thema is onlosmakelijk van de Gnosis. In een Cobra-blog van oktober 2016 las ik iets over de Oorlog in Bewustzijn die thans op, boven en binnen de Aarde woedt. Cobra schreef: ‘Hoe winnen wij deze oorlog? Wij vechten tegen de Archons zoals de oude gnostici deden: met kennis, wijsheid en onthechting.’

Read More
Hits: 1537

Dit was de titel van een schrijfseltje uit augustus 2017. Deze week kreeg ik een interessante vraag van een trouwe lezeres. Ze vroeg of de naam Anunnaki als An-Un(n)a-Ki geschreven dient te worden. Mijn antwoord kopieer ik hieronder.

Read More
Hits: 1684

“Ze kappen de bomen voor het 5G netwerk dat ons straks zal roosteren”.
“Ze sturen stormen in juni om de bomen op een ‘natuurlijke’ manier plat te krijgen”.
“Ze laten 1.600 minderjarige asielzoekers verdwijnen in de seksindustrie”.
“Ze doen net of ze niet weten dat de MH370 en de MH17 hetzelfde vliegtuig zijn”.
“Ze manipuleren alles en iedereen voor eigen doeleinden”.

Read More
Hits: 1669

In de middeleeuwen kende men al de uitdrukking: ‘Aan het langste (of kortste) eind trekken. Wie het langste eind trok was de winnaar. Toch mankeert er iets aan deze uitdrukking; aan welk einde van wat wordt er getrokken? Als we kijken naar het langste strootje trekken, wordt het duidelijk dat er strootjes van verschillende lengtes zijn.

Read More
Hits: 1608

Cryptozoölogie is een omstreden biologisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met theorievorming over en onderzoek naar onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. Die onwaarschijnlijke levensvormen worden dan ook cryptiden genoemd. Denk maar aan het Monster van Loch Ness, de Chupacabra van Puerto Rico of de Yeti in de Himalaya.

Read More
Hits: 1642

The Bourne Identity is een actiefilm uit 2002 met in de hoofdrol Matt Damon en Franka Potente. De titel en het gegeven waren de aankleding tot dit schrijfseltje. We zullen eerst het gegeven bespreken en daarna de titel een andere identiteit geven. Jason Bourne wordt opgevist uit de Middellandse Zee, met twee kogels in zijn rug. Hij lijdt aan retrograde amnesie (geheugenverlies) en weet niet meer wie hij is.

Read More
Hits: 1973

In het vorige schrijfseltje maakte ik al en toespeling op dit artikel. Het was de opmerking dat de zielenfrequenties van mijn vader en mij met elkaar resoneren, net zoals de zesde en de eerste snaar van een gitaar. Lang geleden kocht ik een dobro, dat is een resonator gitaar. Een dergelijk instrument siert ook de hoes van de CD Brothers of Arms van de Dire Straits. Het genereert een prachtig geluid als je er met een bottleneck of slide op speelt.

Read More
Hits: 1954

Resonantie betekent resonantie weergalm of weerklank. Het woord wordt de laatste decennia vaak wordt gebruikt in verband met de Schumann Resonantie en de Boviswaarde. De frequenties van deze fenomenen zijn zo veranderd, dat ik in gedachten Galadriel hoor spreken: ‘De wereld is veranderd. Ik voel het in het water. Ik voel het in de aarde. Ik ruik het in de lucht. Veel van wat ooit was is verloren, want niemand die nu leeft, herinnert het zich’.

Read More