Hits: 380

Eden in een andere visie. Laten we eerst kijken naar de betekenis van de naam Eden. Er zijn twee verklaringen die elkaar overlappen. In de oude talen van Mesopotamië vinden we gelijkluidende woorden. E.DIN in het Sumerisch en Edinnu in het Akkadisch betekenen steppe, grasland. In de heilige teksten van Oegarit (nu Ras Shamra, Syrië) betekent eden zowel plezier als paradijs!

Read More
Hits: 370

We hebben een Nederlands spreekwoord dat in eerste instantie erg positief klinkt. ‘Doe wel en zie niet om.’ De uitleg was dat je weldaad moest verrichten zonder op de gevolgen van uwe daad te letten, zonder lof of dank daarvoor af te wachten. De bejubelde zeeheld Piet Hein had deze woorden ook tot lijfspreuk genomen. Voor mij is deze held de Zwarte Piet of de Magere Hein.

Read More
Hits: 437

Herinner je de toekomst, een lezing uit 2006, heb ik slechts drie keer gehouden vanwege een gebrek aan belangstelling. Vandaag kwam ik een citaat tegen die me een enorme grijns bezorgde: ‘Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden’. (Albert Einstein)

Read More
Hits: 425

Mijn ziel incarneerde als Jack Renée van Heerdt op 20 maart 1948 in Batavia op het eiland Java. Op die datum stond de Zon stond in Vissen en de Ascendant in Tweelingen. We zullen, ondanks dat ik geen enkele religie aanhang, de namen, de datum en de Zodiac tekens uit de verhalen van andere tijd/ruimte geschiedenissen aanhalen omdat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Read More
Hits: 375

Op de Nederlandse site van de Event werd de ontwaakte mensheid enige tijd geleden opgeroepen op zondag 12 januari te participeren in een wereldwijde meditatie. Age of Aquarius Activatie. Voor wie nog twijfelt om mee te doen aan de meditatie op 12 januari 2020 om 07.11 uur.

Read More
Hits: 433

Volgens het Nederlandse woordenboek staat smart voor diep verdriet of voor vol ongeduld wachten op iets of iemand. In het Engels krijgt het woord ‘smart’ echter ook de betekenis van Intelligent, ad rem, knap, slim, gevat, vlug, sluw, geslepen en doortrapt.

Read More
Hits: 381

Abraham wordt zowel door het Jodendom, christendom als de Islam beschouwd als hun aartsvader, en een toonbeeld voor gehoorzaamheid aan een buitenaards wezen. In die religies wordt dat wezen YHVH, God en Allah genoemd, maar wij weten dat het Enlil was. Abraham werd geboren in Ur, dat toen in de buurt van de huidige stad Nasiriyah in Irak lag. Abraham was een Hebreeër, een term die afstamt van het woord Eber of Ibri.

Read More
Hits: 411

De naam van de eerste mens op Aarde is een verwijzing naar de materie waaruit hij is gevormd. In Genesis 2 staat geschreven dat de mens werd gemaakt van klei en de adem van een buitenaards wezen. Ook de Koran leert ons dat de eerste mens door een buitenaards wezen uit klei gemaakt is, een mengsel van water en aarde. Dat wezen wekte die bonk klei tot leven door hem zijn geest of 'ziel' in te blazen.

Read More
Hits: 400

We zijn enige tijd uit de lucht geweest na een gedwongen verhuizing naar een andere webhost. Men had in die verhuizing ook 13 schrijfseltjes ‘vergeten’ mee te verhuizen. Maar onkruid vergaat niet en we zijn weer actief, dankzij onze webmaster. In de afgelopen twee jaar hebben we ‘toevallig’ ook 13 artikelen geplaatst over klonen. Met dit schrijfsletje gaan we er dieper op in.

Read More
Hits: 384

Vergeet alles wat je op catechismus hebt geleerd voor je verder gaat lezen. Mijn ‘reis’ voor dit artikel begon lang geleden geleden in Efeze op 23 juni 1989 en eindigde op 4 juni 2015 in Antalya waar ik Paulus weer ontmoette.

Read More