In de middeleeuwen kende men al de uitdrukking: ‘Aan het langste (of kortste) eind trekken. Wie het langste eind trok was de winnaar. Toch mankeert er iets aan deze uitdrukking; aan welk einde van wat wordt er getrokken? Als we kijken naar het langste strootje trekken, wordt het duidelijk dat er strootjes van verschillende lengtes zijn.

Read More

Cryptozoölogie is een omstreden biologisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met theorievorming over en onderzoek naar onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. Die onwaarschijnlijke levensvormen worden dan ook cryptiden genoemd. Denk maar aan het Monster van Loch Ness, de Chupacabra van Puerto Rico of de Yeti in de Himalaya.

Read More

The Bourne Identity is een actiefilm uit 2002 met in de hoofdrol Matt Damon en Franka Potente. De titel en het gegeven waren de aankleding tot dit schrijfseltje. We zullen eerst het gegeven bespreken en daarna de titel een andere identiteit geven. Jason Bourne wordt opgevist uit de Middellandse Zee, met twee kogels in zijn rug. Hij lijdt aan retrograde amnesie (geheugenverlies) en weet niet meer wie hij is.

Read More

In het vorige schrijfseltje maakte ik al en toespeling op dit artikel. Het was de opmerking dat de zielenfrequenties van mijn vader en mij met elkaar resoneren, net zoals de zesde en de eerste snaar van een gitaar. Lang geleden kocht ik een dobro, dat is een resonator gitaar. Een dergelijk instrument siert ook de hoes van de CD Brothers of Arms van de Dire Straits. Het genereert een prachtig geluid als je er met een bottleneck of slide op speelt.

Read More

Resonantie betekent resonantie weergalm of weerklank. Het woord wordt de laatste decennia vaak wordt gebruikt in verband met de Schumann Resonantie en de Boviswaarde. De frequenties van deze fenomenen zijn zo veranderd, dat ik in gedachten Galadriel hoor spreken: ‘De wereld is veranderd. Ik voel het in het water. Ik voel het in de aarde. Ik ruik het in de lucht. Veel van wat ooit was is verloren, want niemand die nu leeft, herinnert het zich’.

Read More

Het fenomeen hologram is al 19 keer in mijn vorige schrijfseltje genoemd of verklaard. In juni 2014 lag ik geheel onverwacht op een operatietafel in Antalya voor een dubbele bypass. Tijdens die operatie kreeg mijn geest les van Tesla en Einstein. Het hologram van mijn fysieke jasje functioneerde slechts via een hart - en longmachine. Hierna kopieer en plak ik een alinea uit een artikel dat ik een maand daarvoor nog had vertaald.

Read More

Een mythe is volgens het woordenboek een heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst, maar ook een als waar aangenomen verzinsel. Heilig heeft in het woordenboek vele betekenissen. Daar ga ik niet verder op in omdat het woord alleen al kots neigingen bij mij oproept.

Read More

Volgens het woordenboek betekent vooruitgang; vordering, verbetering, een stap in de goede richting, een stap vooruit, progressie, voortgang of vordering. Degenereren betekent: langzaam achteruitgaan in levensvatbaarheid, in kwaliteit. Met dit schrijfseltje wil ik aantonen dat vooruitgang soms tot achteruitgang leidt. Achteruitgang is volgens het woordenboek: het komen in ongunstiger toestand, het verminderen of afnemen in welvaart, gezondheid enz.

Read More

Fantastic Voyage uit 1966 is een uiterst creatieve en originele science fiction film. In het verhaal loopt een Russische geleerde loopt over naar Amerika, maar door de spanning ontstaat er een bloedprop in de hersenen. Daarom wordt een tot microscopisch verkleinde duikboot met een groep medici bij de man geïnjecteerd om de bloedprop te verwijderen. Wat toen science fiction was, is nu Science Faction!

Read More

Cheops is de tweede farao van de 4e Dynastie van het Oude Egypte. Deze farao was ook bekend als Suphis, Choefoe of Khufu. Hij gaf, volgens Internet, zijn necropolis de naam Akhet-Khufu wat in onze taal ‘Horizon van Khufu’ betekent. Die begraafplaats is volgens Egyptologen de Grote Piramide op het Giza plateau. We weten intussen dat die piramide allerminst een tombe is en dr. J.J Hurtak heeft bewezen dat de Grote Piramide een door spraak geactiveerde geofysische computer is.

Read More